Europese subsidie ter ondersteuning van het ICT-beleid

Europese subsidie ter ondersteuning van het ICT-beleid (18-01-2011) Heeft uw gemeente een interessant projectidee op het gebied van ICT? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Europese subsidie. De Europese Unie stelt subsidies beschikbaar om concurrentievermogen en innovatie binnen Europa te stimuleren. Een deel van deze subsidies valt onder het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI). Programma ICT-beleid
Het Kaderprogramma omvat drie verschillende programma’s. Eén daarvan is het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid. Dit ICT Policy Support Programme richt zich op de ontwikkeling van innovatieve ICT-oplossingen die het publieke belang dienen. Vijf thema’s
Het programma kent vijf thema’s waarop een aanvraag kan worden ingediend:

  • ICT for a low carbon economy and smart mobility
  • Digital Content
  • ICT for health, ageing well and inclusion
  • Innovative government and public services
  • Open innovation for Internet-enabled services

Aanvraag indienen
U kunt naar verwachting vanaf 28 februari 2011 een aanvraag voor subsidie indienen. De verwachte sluitingsdatum is 1 juni 2011. Meer informatie
Voor aanvullende informatie kunt u onderstaand werkprogramma inzien. Of neem contact op met AgentschapNL.

Bron: VNG