Schoolnet Brabant uit de startblokken (24-06-2010)

Op 22 juni heeft Lily Jacobs, voorzitter van het programma BrabantStad, tijdens de bijeenkomst Leermiddelenbeleid Brabant, het startsein gegeven voor Schoolnet Brabant. In haar welkomstwoord onderstreepte Lily Jacobs het belang van ICT voor onderwijsvernieuwing.

‘De basis voor kennis en innovatie wordt gelegd in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarom ben ik erg blij dat u ICT, internet en vernieuwing in het onderwijs centraal stelt. We staan aan de start van een mooie samenwerking, een goed begin is het halve werk. Met initiatieven zoals Schoolnet Brabant bieden we leerlingen een rijkere en aantrekkelijke leeromgeving – en maken we het onderwijs efficiënter, effectiever. En maken we Brabant weer een stukje meer voorbereid op de toekomst’, aldus Jacobs.

Schoolnet Brabant (SNB) is het kenniscentrum voor de realisatie van breedbandinfrastructuren, dienstenontwikkeling en professionalisering. Brabantse onderwijsinstellingen, gemeenten en hun partners kunnen bij Schoolnet Brabant terecht met hun vragen.

 

Door samenwerking, kennisuitwisseling en bundeling van vraag wil Schoolnet Brabant:

·           Een Brabantbrede samenwerking vormgeven waarin onderwijs en logische partners (overheden, maatschappelijke instellingen) kennis en ervaring delen

·           Nieuwe initiatieven in de regio stimuleren en ontsluiten voor het netwerk

·           Collectieve voordelen op het gebied van infrastructuur, onderwijsdiensten en professionalisering benutten

 

Kijk voor meer informatie op: www.schoolnetbrabant.nl