Steden ondertekenen Digitale Steden Agenda 2011-2015

In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink zullen bestuurders van de G32 en de G4 de Digitale Steden Agenda (DSA) 2011-2015 ondertekenen. De steden ondertekenen de DSA tijdens de conferentie Digitale Agenda.nl op dinsdag 17 mei 2011. Volgens de DSA vraagt de digitale transitie van onze maatschappij om snelle internetverbindingen. De agenda verbindt steden die op dit gebied willen innoveren. Zij willen met supersnelle breedbandverbindingen de dienstverlening in onderwijs, zorg, werkgelegenheid en gemeentelijke diensten ingrijpend verbeteren.

Breedband in steden heeft groot maatschappelijk belang

Veel dienstverlenende partijen, zoals gemeenten, culturele instanties, ondernemers en onderwijs- en zorginstellingen, hebben een actieve rol in de digitale transitie. Om als steden een proactieve rol in te kunnen nemen, is het belangrijk om samen te werken. Met de DSA hopen de steden een stevige positie in te nemen richting marktpartijen en de digitale transitie beter aan te sturen. Het belang voor de steden ligt in de maatschappelijke ontwikkelingen die supersnel internet mogelijk maakt.  Voorbeelden hiervan zijn:

*   betere voorzieningen voor het Nieuwe Werken;
*   versterken van sociale netwerken via innovatieve, digitale diensten;
*   snellere signalering van uitvallers op scholen door koppeling van bestanden in volgsystemen.

Gemeenten, marktpartijen en instellingen kunnen deelnemen aan Digitale Steden Agenda

Alle gemeenten die de visie van de DSA onderschrijven zijn welkom om partner te worden. Ook nodigen de initiatiefnemers van de DSA alle marktpartijen, dienstenleveranciers, scholenkoepels, zorgondernemers, et cetera uit om mee te doen. Op 17 mei 2011 vindt de conferentie Digitale Agenda.nl plaats. In de loop van het volgende jaar zullen de betrokkenen tijdens werkbijeenkomsten een werkagenda uitvoeren. Deze zullen zij ieder jaar verder aanscherpen.

Digitale Steden Agenda sluit aan op doelstellingen van het ministerie van EL&I en de EU

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) noemt ICT als innovatie essentieel voor versteviging van het innovatieve vermogen van de 9 economische topsectoren. Eurocommissaris Neelie Kroes (digitale agenda) adviseert lokale gemeenten te investeren in breedbandinternet. Ter realisering hiervan worden in 2012 meer en versneld mobiele frequenties geveild. Hierdoor kan het gebruik van internetdiensten worden versterkt. Net als de Europese Commissie en de steden stelt ook EL&I een Digitale Agenda op.

Bron: Nicis Institute ( www.nicis.nl)