Over Stedenlink

Bekijk de flyer van Stedenlink 

Wat doet Stedenlink?

Stichting Stedenlink is een samenwerkingsverband tussen tien Nederlandse steden en drie provincies die zich inzetten voor breedband en open netwerken. Zij voeren daartoe een breed ICT-beleid, dat zich richt op de aanleg van glasvezelverbindingen en de maatschappelijke meerwaarde die ICT voor haar bewoners kan hebben. Momenteel zijn er tien steden lid van het Stedenlink netwerk. Wie vormen Stedenlink?
Het netwerk bestaat uit bestuurders en ambtenaren van tien Nederlandse steden en drie provincies. Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond, Rotterdam en Tilburg en de provincies: Overijssel, Limburg en Gelderland. Commitment aan het netwerk blijkt uit deelname aan activiteiten, deelname aan het bestuur en uit een financiële bijdrage.

Het bestuur

houdt zich actief bezig met de activiteiten van het netwerk en de agenderingsvragen. De taak van het bestuur is het maatschappelijk (bestuurlijk, stedelijk en landelijk) agenderen van het onderwerp ‘de gevolgen van ICT voor stedelijke processen’. In het bestuur heeft een aantal wethouders zitting. Naast landelijke aangelegenheden maakt Stedenlink zich sterk voor een betere Europese regelgeving.

Het ‘ambtelijk deel’

van het netwerk is een samenwerkingsverband van ambitieuze en geïnspireerde medewerkers uit de steden. De kern wordt gevormd door de groep personen die elk in zijn eigen stad de centrale rol op het gebied van ICT en maatschappij vervult. Het ambtelijk deel van het netwerk werkt samen in teams rondom concrete projecten en thema’s, zoals breedband, zorg, onderwijs, milieu auditing, etc. De teams worden getrokken door mensen uit de steden en gefaciliteerd door het projectbureau van het netwerk.

Bekijk de flyer van StedenlinkLees de statuten van Stichting Stedenlink (pdf)