Geschiedenis

1999

In 1999 ontstond bij Nederland Kennisland het idee voor het project Kenniswijk. Een Kenniswijk werd toen gedefinieerd als “een gebied met 25.000 tot 50.000 huishoudens die de beschikking krijgen over de allernieuwste informatie- en communicatiechnologie (ICT), zodat geëxperimenteerd kan worden met diensten die normaal gesproken zo’n 3 a  4 jaar later op zijn vroegst op de markt zouden komen” . Een groot laboratorium dat door zijn on-Nederlandse schaal internationaal aandacht zou trekken.

2000

In het najaar van 1999 werd een lobby gestart om het idee bij een grote partij onder de aandacht te brengen. Door het advies van de Raad voor Verkeer & Waterstaat “Nederland let op uw saeck” kwam dit in een stroomversnelling. In het voorjaar van 2000 pakte het ministerie van V&W/DGTP het initiatief op en schreef een competitie uit, waarbij steden werden uitgedaagd een bidbook te schrijven. Er waren vijftien inzendingen, waaruit Eindhoven werd gekozen als de lokatie waar Kenniswijk moet worden gerealiseerd. Het ministerie van V&W vond echter ook dat er meer moest gebeuren: het losgemaakte enthousiasme en de ontstane ambitie mochten niet verloren gaan. Om aan die gedachte invulling te geven, werd de suggestie gedaan een lerend netwerk van steden op te zetten. Met alle steden die een bidbook hadden ingediend werd gesproken over de vraag of zij iets zagen in een netwerk, welke succesfactoren zij zagen en waar hun behoeften lagen. De projectleiders van de verschillende steden wilden geen praatclub (daar zijn er al genoeg van), maar samenwerking en kennisuitwisseling rondom concrete zaken. Een doe-club dus.

2001

Na een fase waarin kwartier werd gemaakt voor de stichting Stedenlink vond de formele oprichting op 15 oktober 2001 plaats op initiatief van Marco Swart (destijds wethouder in Enschede).

2002

Voorzitter is sinds juni 2002 Wilbert Stolte (Den Haag), penningmeester is Gosse Hiemstra (Deventer) en secretaris is Frans Bouwrs (Heerenveen). Het bestuur heeft de vormgeving en uitvoering van het projectbureau uitbesteed aan Nederland Kennisland. De studiereis van de Stichting gaat naar Finland, een inspirerende reis! Niet lang daarna zal het Finse model ook in Nederland aanslaan en in 2003 wordt besloten tot de inrichting van het Innovatieplatform op Finse leest geschoeid.

2003

Oude steden vertrekken, nieuwe steden komen. Het netwerk van Stedenlink bestaat nu uit de elf kennissteden Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Enschede, Eindhoven, Helmond, Leeuwarden, Tilburg en Zoetermeer. Het einddoel van de studiereis is Dublin, the Celtic Tiger.

De website wordt grondig vernieuwd en bevat nu ook een eenvoudig te doorzoeken projectendatabase van de projecten die de steden van Stedenlink uitvoeren op het gebied van breedband, ict in de stad, electronische overheid en open source.

2004

De eindbestemming van de studiereis is dit jaar Estland, waar de steden alles over de electronische overheid te weten komen.

2005

Stedenlink start met de website Breedbandstad, de nieuwe kennisbank in Nederland op gebied van breedband en ict voor stedelijke processen. Daarnaast wordt alles in de steigers gezet voor het onderzoek Breedband over de Stadsgrenzen, en ziet het Breedbandmanifest het licht. De studiereis gaat dit keer naar Stockholm, met het thema ‘Frontrunners meet’.

2006

Stedenlink organiseert in februari 2006 een druk bezocht congres in het Paard te Den Haag. Malcolm Matson van de OPLAN Foundation laat zien waar de schoen wringt bij de introductie van een nieuwe marktverstorende technologie zoals glasvezel. Daarnaast komen talloze praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland aan bod. Het onderzoek Breedband over de Stadsgrenzen is inmmidels in volle gang en is naar verwachting aan het eind van de zomer afgerond.