Zoetermeer

Zoetermeer is een relatief jonge stad, gelegen in het hartje van de Randstad. ICT neemt een belangrijke plek in Zoetermeer. Uit de cijfers van de Gemeente atlas 2006 blijkt dat Zoetermeer relatief gezien het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid heeft, het hoogste percentage ICT’ers binnen de beroepsbevolking en de hoogste internetpenetratie onder haar burgers. Enkele grote ICT-bedrijven als Getronics PinkRoccade, BT, Ordina en Siemens hebben een vestiging in Zoetermeer.

Daarnaast beschikt de gemeente over de Academie voor ICT & Media Zoetermeer. Een nevenvestiging van de Haagse Hogeschool waar drie HBO-opleidingen worden gegeven. Aan de Academie is een incubator verbonden, de Enter-priZe. Studenten kunnen tijdens hun studie een eigen bedrijf starten. Docenten van de Academie en Zoetermeerse ondernemers begeleiden de studenten bij het opstarten van hun bedrijf. Ook kunnen de studenten tegen een laag tarief kantoorruimte huren. Op het moment dat de studenten de Academie verlaten zijn ze afgestudeerd als ICT-ondernemer.

Update november 2009:

Zoetermeer, innoverend naar een sterkere kenniseconomie
Zoetermeer heeft met 13% van het beschikbare aantal arbeidsplaatsen het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid van Nederland. De volgende resultaten zijn te noemen van een op innovatie gericht beleidskader: de vestiging van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer; de aanleg van een megasnelle digitale infrastructuur voor het Zoetermeerse bedrijfsleven, scholen en zorginstellingen; meer ICT-gebruik in het onderwijs en een sterk netwerk in de ICT-sector. In samenwerking met de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (Stichting KIZ) blijft de gemeente zich sterk maken voor een gunstig klimaat voor kennisintensieve bedrijvigheid. Enkele initiatieven en projecten in dit kader zijn:

• Uitbreiding hoger ICT-onderwijs

De versterking van het beroepsonderwijs (MBO/HBO) – één van de speerpunten van het Zoetermeers programma Kenniseconomie en Innovatie – heeft er inmiddels toe geleid dat met ingang van september 2008 op de Academie voor ICT & Media Zoetermeer de in Nederland unieke opleiding ‘Information Security Management’ wordt aangeboden. Naast de meer technische en bedrijfskundige vakken worden studenten ook onderwezen in de rol en risico’s van het menselijke handelen bij de beveiliging van bedrijfsinformatie. Daarnaast heeft de school een eigen minor ontwikkeld voor het ontwerpen van games: 3D engine & game development.

• 3D Experience

De onderwerpen 3D en gaming bieden veel innovatiekansen. Met de netwerkorganisatie 3D Experience realiseert de gemeente Zoetermeer deze kansen in Zoetermeer. Het programma KIZ adviseert en co-financiert verschillende projecten. In het Digital Art Lab project innoveert het Centrum voor Kunst en Cultuur de kunsteducatie met nieuwe media en een 3D podium. Het 3D lab project ontwikkelt de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, een fysieke locatie voor projectmatig onderwijs. Studenten van de minor 3D engine & game development werken in multidisciplinaire teams aan opdrachten van ondernemers en helpen deze ondernemers te innoveren.

• ICT-Sociëteit, TechCrossings & CreationInn.com

De gemeente Zoetermeer organiseert periodiek netwerkbijeenkomsten voor de ICT-branche. Na afloop van de presentatie door een vermaarde spreker uit de branche is er gelegenheid voor de bezoekers om te netwerken tijdens een informele netwerkborrel. Vier maal per jaar worden ICT-sociëteiten georganiseerd. Thema’s waren afgelopen jaar: ‘e-werken’, ‘software-as-a-service (SaaS)’ ‘social networking’ en ‘innovatie-ecosysteem’.

• FTTI/FTTB

De gemeente Zoetermeer lanceerde in maart 2006 het project Gigameer. Gigameer is een initiatief van de gemeente om Zoetermeerse bedrijven en instellingen te voorzien van een snelle en betaalbare breedbandaansluiting.


Zoetermeerse ICT ondernemers enthousiast over ‘Innovatiefabriek’

ICT ondernemers in Zoetermeer staan positief tegenover het voornemen van de gemeente om een nieuw bedrijvencentrum voor (startende) ICT ondernemers in te richten. Dit blijkt uit het onderzoek dat Quint Result Onderzoek en Advies heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zoetermeer. De ondernemers hebben door middel van een innovatief onderzoek meegedacht over onder andere de inrichting van het bedrijvencentrum. Aanleiding van het onderzoek was de door het programma Kenniseconomie en Innovatie uitgevoerde wens van de gemeente om ICT ondernemers te betrekken bij het maken van de plannen. Bijna 40 ondernemers deden mee aan de driedaagse online groepsdiscussie.

De ondernemers hebben in een Community, een online discussieomgeving, meegedacht over de Innovatiefabriek. Deze zogenoemde web 2.0 vorm van onderzoek heeft als voordeel dat een groot aantal ondernemers, wanneer hen dat uitkomt en vanuit hun eigen omgeving, hun mening kan geven. Uit het onderzoek blijkt dat ICT ondernemers behoefte hebben aan een ‘inspirerend bedrijvencentrum’. Dit houdt in dat de inrichting creatief en innovatief moet zijn en voldoende ruimte moet bieden om zowel formeel als informeel overleg te plegen. De Innovatiefabriek wordt hierdoor bij uitstek een plek voor creatieve kruisbestuiving. kennisdeling en samenwerking in het gebouw zal leiden tot nieuwe innovaties.
De ondernemers geven aan dat een gevarieerd gezelschap van bedrijven binnen het bedrijvencentrum hierbij wel noodzakelijk is. Niet alleen is een mix van ICT bedrijven gewenst, maar ook aan ICT gerelateerde bedrijven ziet men graag terug in het bedrijvencentrum. Zo denken de ondernemers aan design en mediabureaus, maar ook bedrijven gericht op facilitaire dienstverlening zijn welkom. Door een mix voorkomt men dat bedrijven te veel in elkaars vaarwater zitten. Daarnaast biedt het de gelegenheid om van elkaar te leren en samen te werken. Ook kwam naar voren dat de ondernemers het een goed idee vinden om de Academie voor ICT & Media een plek te geven binnen de Innovatiefabriek. Als gewenste extra voorzieningen op het terrein wordt gedacht aan een evenementenruimte, een horecavoorziening, werkplekken, een serverruimte en kinderopvang. Ook voldoende parkeerplekken, een buitenruimte en nabije sportfaciliteiten en winkelcentra mogen niet ontbreken.
Het Zoetermeerse beleidsprogramma Kenniseconomie en Innovatie (2007) richt zich op het versterken van de lokale kenniseconomie en het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. Doel is om de werkgelegenheid duurzaam te bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Eén van de projecten die het programma hiertoe heeft geïnitieerd, betreft de realisatie van de Innovatiefabriek.

De volledige uitkomsten van het online onderzoek zijn maandag 8 juni overhandigd aan de wethouder ICT & Economische zaken Bé Emmens.

8 juni 2009
Bron: Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer standplaats nieuwe onderwijsvorm

Per februari 2010 is Nederland een hbo-onderwijsvorm rijker: de Netwerk Open Hogeschool (NOH). De NOH is een initiatief van de Open Universiteit en vier hogescholen: Fontys Hogescholen in Eindhoven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hanzehogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool in Den Haag en Zoetermeer. De NOH springt in op de behoefte van veel werknemers om in de eigen tijd, op een flexibele manier een hbo-diploma te halen. De Bachelor of ICT is de eerste opleiding van de NOH.

“Veel volwassenen zien op tegen een vierjarige deeltijdopleiding”, vertelt Gert de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, onderdeel van De Haagse Hogeschool. “De NOH heeft daarom voor een innovatieve onderwijsvorm gekozen. De opleiding is opgedeeld in semesters. Studenten schrijven zich per semester in. Zij kunnen zelf kiezen welk semester het best aansluit op hun huidige werksituatie. En zij kunnen de studie onderbreken. Na elk succesvol afgerond semester ontvangen zij een certificaat. Alle semesters bij elkaar vormen de totale bacheloropleiding.”

Daarnaast is ook het onderwijsconcept vernieuwend. “De NOH biedt onderwijs op basis van blended learning: een combinatie van campusonderwijs en e-learning. Studenten hoeven maar eens in de twee weken naar de onderwijsinstelling, in dit geval de academie in Zoetermeer. Het overige contact gaat via state of the art multimediale mogelijkheden.”

Eind juni buigt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie zich over de aanvraag van de NOH. Na een positief oordeel moet de minister van OCW alleen de macrodoelmatigheid van de NOH nog goedkeuren. Daarna is de Netwerk Open Hogeschool een feit.

Juni 2009

Lees meer