Nieuwe stap glasvezelnetwerk Helmond

De gemeente Helmond, de woningcorporaties en de stichting Combivisie Regio hebben positief gereageerd op de uitnodiging van Reggefiber, om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband. Deze partijen zien het als een belangrijke kans voor Helmond dat alle huishoudens, bedrijven en instellingen worden aangesloten op een breedband-glasvezelnetwerk. Een ontwikkeling die – samen met het eerdere initiatief om een aantal industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op een glasvezelnetwerk – past bij de ambities van de gemeente Helmond.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het nieuwe netwerk open en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, met marktconforme tarieven, toekomstgericht en geschikt voor nieuwe maatschappelijke functies.

De intenties zijn inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring die op 23 januari is ondertekend door degemeente Helmond, stichting Combivisie Regio, Reggefiber en de woningcorporaties.

De ambitie van Reggefiber (een aan Volker Wessels gelieerd bedrijf) is om in Nederland grootschalig aansluitingen te realiseren op een glasvezelnetwerk voor breedband. Het aan te leggen netwerk in Helmond wordt daarin als een belangrijke stap beschouwd, waarbij deelname van de gemeente en de woningbouwcorporaties essentieel is voor het welslagen van het project. Daarnaast zal ook de Stichting Combivisie Regio in het project deelnemen. Deze stichting zal zich speciaal richten op het aanbieden van niet-commerciële, maatschappelijke diensten via het nieuwe breedbandige glasvezelnetwerk. Genoemde partijen gaan nu samen onderzoeken hoe het breedbandige glasvezelnetwerk gerealiseerd kan worden en wanneer met de aanleg kan worden begonnen. Het voornemen is om voor 1 september van dit jaar de eerste spade in de grond te steken. Uiteraard gebeurt één en ander in overeenstemming met de Nederlandse en Europese regelgeving.

De samenwerkende partijen zien het onderzoek naar de haalbaarheid van een openbaar breedbandig glasvezelnetwerk in de gemeente Helmond vol vertrouwen tegemoet en zullen daarover op korte termijn definitief uitsluitsel geven.