EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

26-07-2006

Eurocommisaris Kroes (Mededinging) heeft deze maand laten weten dat de gemeente Appingedam geen glasvezel mag aanleggen. Het project is niet aanbesteed volgens de Europese regels, en Appingedam treedt op als risicodragend investeerder, in plaats van subsidies te verstrekken voor de aanleg van het netwerk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor andere glasvezelprojecten waar gemeentes in participeren, omdat niemand voor het model van Appingedam heeft gekozen. Appingedam wilde 5.600 woningen aansluiten en een kleine 500 bedrijven en was van plan op te treden als risicodragend investeerder en betrokken te zijn bij het beheer van het netwerk en het aanbieden van diensten zoals een tv-abonnement.

In het NRC Handelsblad legt beleidsadviseur Dirk van der Woude uit dat Amsterdam een hele andere koers volgt en zich geen zorgen maakt over het verbod. Amsterdam participeert onder dezelfde voorwaarden als marktpartijen in een consortium rondom de aanleg van het netwerk en heeft de opdrachten rondom aanleg en beheer Europees aanbesteed. De gemeente investeert niet rechtstreeks in het netwerk en is ook niet betrokken bij het beheer of het aanbieden van diensten.

In Enschede is alleen een glasvezelnetwerk aangelegd in de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek. Wethouder Eric Helder van de gemeente Enschede stelt dat bij aanvang van het project de marktpartijen waren gevraagd een nieuw open telecom-infrastructuur aan te leggen maar dat zij dit niet wilden doen onder de gevraagde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat elke diensten-aanbieder op het netwerk terecht moest kunnen.

KPN heeft inmiddels Casanet, het bedrijf dat het netwerk aanlegde, overgenomen en zal het netwerk verder uitrollen. De gemeente heeft alsnog voorwaarden kunnen stellen. Helder denkt dat dit nooit was gebeurd als de gemeente niet het voortouw had genomen en vindt de uitspraak in Appingedam dan ook een grote teleurstelling. Helder: 'Ik hoop dat de Commissie niet gaat doorslaan. En dat gemeenten niet zo van Appingedam zullen schrikken dat er niets meer gebeurt'.