Brief aan formateurs over ICT en de Samenleving

Stedenlink heeft aan gemeenten gevraagd aandacht te schenken aan nut en noodzaak van snelle datanetwerken in de gemeente. Kees Bethlehem, vicevoorzitter van Stedenlink, heeft ter overweging de volgende paragraaf verstuurd, om op te nemen in nieuwe collegeprogramma’s:

ICT en de Samenleving

Op gebied van economische bedrijvigheid, transport, onderwijs, zorg, veiligheid, participatie, duurzaamheid en stadsontwikkeling worden steeds meer digitale diensten ontwikkeld. Deze diensten zijn nodig om het door ons gewenste voorzieningenniveau te realiseren van economische versterking en goede zorg en voorzieningen. Het verzorgen van die digitale diensten kan alleen met snelle “datanetwerken”. De wens van een snel internet kan alleen worden gehonoreerd met een snel netwerk. De aanwezigheid van een moderne open infrastructuur (glasvezel) en de stimulering van de ontwikkeling van digitale diensten in het maatschappelijk domein zal deze collegeperiode worden bevorderd.