Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

21-06-2006

De Tweede Kamer heeft op 20 juni gestemd over aanpassingen in de Telecommunicatiewet. Deze wet geeft spelregels waar (markt)partijen zich aan moeten houden bij de aanleg van hun netwerken. Veel gemeenten willen al jaren dat op hun grondgebied snelle en betaalbare glasvezelnetwerken worden aangelegd, met open toegang voor diverse, elkaar beconcurrerende dienstenaanbieders en keuzevrijheid voor bedrijven, instellingen en burgers. Waar dat naar hun oordeel niet snel genoeg gaat, nemen gemeenten zelf initiatieven en soms zelfs een financieel belang in dergelijke netwerken.

De afgelopen weken leek een kamermeerderheid dit aan gemeenten te willen verbieden. Stedenlink is daartegen in actie gekomen. Tegelijk met de gezamenlijke (middel)grote steden via de economische pijler van de G-27 zijn argumenten aangevoerd tegen een dergelijk verbod. De Kamer heeft vervolgens anders geoordeeld: gemeenten mogen – onder voorwaarden – in glasvezelnetwerken blijven investeren.

Stedenlink is van oordeel dat gemeenten met de wettelijke spelregels uit de voeten kunnen. Naar het oordeel van Stedenlink zijn de nu door de Kamer bij amendement vastgelegde voorwaarden echter feitelijk overbodig, omdat het Europees Verdrag al ruim voldoende regels stelt voor het als marktpartij optreden van overheden. Niettemin blijven gemeenten nu in staat om, daar waar de markt verzuimt om toekomstvaste, open netwerken aan te leggen, dat met eigen initiatieven te bevorderen en zo nodig zelf financieel te participeren. Zelfs laat de wet nu toe dat gemeenten dat doen met een meerderheidsbelang. Dat een dergelijke participatie eens in de vijf jaar moet worden geëvalueerd, bevordert naar het oordeel van Stedenlink de transparantie van het openbaar bestuur.

Netwerk Stedenlink is een netwerk waarin overheden samenwerken die voorop lopen op het terrein van breedband en ICT in de samenleving. Stedenlink bestaat uit de steden Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en Zoetermeer.