Provincie Gelderland start vier breedbandpilotS

Heel Gelderland digitaal bereikbaar. Hier wil de provincie Gelderland stevig op inzetten. Een open en goed breedbandnetwerk levert het Gelderse bedrijfsleven concurrentievoordeel op. Voor de inwoners kunnen allerlei diensten gemakkelijker bereikbaar worden. Zoals zorg op afstand en onderwijs. De vier projecten starten in Arnhem/Nijmegen, Harderwijk, Bronckhorst/Berkelland en Buren en worden georganiseerd met bedrijfsleven en gemeenten.

Op dit moment worden in de gehele provincie door o.a UPC, Reggefiber en KPN snelle verbindingen zoals glasvezel aangelegd. Hierop worden Internet, telefonie en tv doorgegeven. De aansluiting verloopt echter niet vlekkeloos. Zeker niet in het buitengebied van Gelderland. De kosten van de aanleg vinden de investeerders te hoog. De huidige netwerken in een groot deel van het buitengebied voldoen naar verwachting hoogstens tot 2020. Daarnaast kunnen bedrijven noch inwoners gebruik maken van diensten omdat er nog veel verouderde, gesloten netwerken liggen. Ook blijken bedrijven -die wel hun diensten willen aanbieden via de snelle verbindingen- geen toegang te krijgen tot het bestaande netwerk. Dit heeft te maken met de keuzes van de bedrijven die de netwerken beheren. De ontwikkeling van zakelijke diensten verloopt nog zeer traag. Vooral de MKB bedrijven lijken zich niet goed bewust van de kansen die ze nu laten liggen.

Open, snel, toegankelijk en meer dienstenpakketten
De provincie wil bereiken dat burgers en bedrijven een betere toegang krijgen tot digitale diensten. Daarvoor zijn snelle, open en toegankelijke verbindingen noodzakelijk. Ook moeten er betere dienstenpakketten komen. Goed voorbeeld is zorg op afstand waarmee thuiszorginstellingen regelmatig via internet verbinding hebben met hun cliënten. Of leerlingen die colleges kunnen volgen via internet. Provinciale Staten hadden voor ‘Heel Gelderland Digitaal’ opgeroepen via een motie. De provincie wil onderzoeken welke stimulerende rol we kunnen en willen pakken om voldoende open netwerken tot stand te brengen zodat de dienstenontwikkeling goed op gang komt. Daartoe wordt gestart met vier pilotprojecten in Harderwijk, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Bronckhorst-Berkelland en Buren. Nadat de projecten zijn afgerond komt er in het najaar op basis van de leerervaringen een voorstel over hoe de provincie zo goed mogelijk kan stimuleren dat alle bedrijven en inwoners beschikbaarheid krijgen over nieuwe digitale diensten en de daarvoor vereiste digitale netwerken.

 • Harderwijk
  Hier is de belangrijkste partner CAI Harderwijk, die al een technisch geavanceerd breedbandnetwerk in de hele gemeente exploiteert. Opzet van het project is om te kijken hoe concrete diensten in een aantal maatschappelijk relevante sectoren, zoals zorg en onderwijs, kunnen worden ontwikkeld en aangeboden.
 • Stadsregio Arnhem-Nijmegen
  In Arnhem is een glasvezelring aangelegd voor onderwijs en zorg. In Nijmegen ligt een soortgelijke glasvezelring. Opzet is de beide ringen aan elkaar te knopen waardoor het tussenliggende gebied hiervan gebruik kan maken. Mogelijk in de toekomst ook de inwoners.  Daarnaast wil de stadsregio investeren in nieuwe vormen van communicatietechnologie en de inzet hiervan (shared service centrum, inzet domotica, digitalisering bibliotheekaanbod). In dit project moeten vooral ervaringen worden opgedaan hoe diensten in de non-profit sector kunnen worden ontwikkeld.
 • Bronckhorst-Berkelland
  Hier gaat het om circa 1.500 adressen gelegen in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland met daarnaast wellicht enkele bedrijventerreinen. Enkele jaren geleden is het initiatief genomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg van glasvezel. Het leek financieel haalbaar maar strandde omdat er niet genoeg geld was. Het project moet inzicht geven hoe dit wel haalbaar te maken.
 • Buren
  Bij de pilot Buren gaat het om het starten met de aanleg van het hoofdbreedbandnetwerk door het aansluiten van de bedrijventerreinen. Van daaruit wordt een proef gedaan met enkele honderden woningen in het buitengebied. Partners zijn de gezamenlijke bedrijvenverenigingen. Opzet is ook het MKB goed bij het project te betrekken zodat zij zien welke voordelen breedband hen kan leveren.