Archief Stichting Stedenlink

Dit is het archief van Stichting Stedenlink. De roots van de Digitale Steden Agenda liggen hier.

Deze website wordt niet meer bijgehouden en dient als archief. Bekijk de website van Digitale Steden Agenda voor nieuws en innovatieve projecten.

Basic RGB

Bekijk het Stedenlink Jaarverslag 2011

Bekijk het Stedenlink Jaarverslag 2011 (21-08-2012) 2011 was het jaar van Stedenlink. Binnen de organisatie heeft een omslag plaatsgevonden. Stedenlink is nationaal erkend als platform waar gemeenten en provincies ‘best practices’ uit kunnen wisselen. In 2011 ging de Digitale Steden Agenda (DSA) van start met Stedenlink als hoofduitvoerder. En last but not least: in 2011 bestond Stedenlink tien jaar. Passend bij de gedachtegoed van Stedenlink is het jaarverslag volledig digitaal en online te bekijken op: www.stedenlinkjaarverslag.nl. Stedenlink werkt met effectieve inzet van ICT aan sterke, slimme, ondernemende en sociale steden. In dit bijzondere jaarverslag maakt u kennis met de bestuurders van Stedenlink; zij zijn tevens de trekkers van de thema’s uit de Digitale Steden Agenda. In korte films presenteren zij voor u hun themastad. Laat u inspireren door de oplossingen die wij kunnen creëren door samen te werken! Bekijk het Stedenlink Jaarverslag 2011 

Gemeente Rotterdam: Fiber to the Home netwerk te koop

Gemeente Rotterdam: Fiber to the Home netwerk te koop (23-04-2012)

De gemeente Rotterdam heeft in de jaren 2004 – 2011 in de wijken Nesselande en Lloydkwartier een Fiber to the Home (FttH) netwerk aangelegd. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of het FttH glasvezelnetwerk in deze wijken kan worden verkocht. De aanleg en exploitatie van deze FttH netwerken worden niet langer gezien als een gemeentelijke taak. In 2005 zijn de eerste glasvezelverbindingen van het FttH netwerk opgeleverd. In totaal zijn er inmiddels ca. 5500 woningen aangesloten. Het FttH netwerk is een open netwerk waarop dienstenleveranciers hun diensten via de operators BBned, OONO en Glasoperator leveren. Het FttH netwerk is ontworpen op basis van een Point to Point architectuur en heeft meerdere PoP’s. Een open glasvezel infrastructuur wordt door het college nog steeds gezien als belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en voor bewoners. Het college spreekt dan ook de verwachting uit dat geïnteresseerde kopers deze ambities onderschrijven en de intentie uitspreken om nieuwe initiatieven van FttH aansluitingen in Rotterdam te ontwikkelen. Ook het continueren van de huidige actieve verbindingen is een belangrijke element dat zal worden meegewogen bij de verkoop.

Focus OPTA 2012

Internetveiligheid, ongevraagde telemarketing en de zakelijke telecommarkt zijn drie focuspunten waar de OPTA zich in 2012 op richt.

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, zal zich in haar toezicht in 2012 in het bijzonder richten op een open en veilig internet waarbij innovatie, privacybescherming en transparantie centraal staan. Dit blijkt uit OPTA’s begroting over 2012 die vandaag gepubliceerd is. Een open internet is van belang voor technologische innovatie en vrije toegang tot informatie en diensten. Meer internetverkeer betekent ook dat internetproviders moeten investeren in uitbreiding van het netwerk en het internetverkeer efficiënt regelen. Mark de Jong, plaatsvervangend voorzitter van OPTA over het toezicht in 2012: “De groei van het internet zorgt voor kansen en bedreigingen. Consumenten moeten op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken tussen internetabonnementen en erop kunnen vertrouwen dat providers er alles aan doen om hun systemen te beveiligen. Zo niet, dan treedt OPTA op.” Komend jaar gaat OPTA zich daarom extra richten op de plicht van providers om te voorkomen dat klantgegevens op straat komen te liggen. OPTA blijft zich inzetten om consumenten te beschermen tegen ongevraagde telemarketing en spam. Ten derde moeten strenge regels voor KPN de concurrentie op de zakelijke markt bevorderen.

OPTA’s prioriteiten in 2012:

Internetveiligheid

Internetproviders moeten transparant zijn over de kwaliteit en snelheid die zij bieden. Dan kan de consument een abonnement kiezen dat aansluit bij zijn wensen. OPTA gaat toezien op de nieuwe regels over netneutraliteit, die naar verwachting in de loop van 2012 in werking treden. Een andere regel die dan ook van kracht wordt en die OPTA gaat handhaven, is de cookie-bepaling. Websites moeten toestemming vragen voorafgaand aan het plaatsen of lezen van een cookie op de computer (of smartphone) van de bezoeker van die website. Met het toenemen van het gebruik van internet wordt internetveiligheid steeds belangrijker. Omdat mobiele telefoons steeds vaker gebruikt worden om mee te internetten, gaat OPTA online bedreigingen voor mobiele toestellen in kaart brengen en waar mogelijk optreden.

Ongevraagde telemarketing

Telemarketingbedrijven weten het Bel-me-niet Register steeds beter te vinden voor het ontdubbelen van hun belbestanden. Met ruim 7 miljoen inschrijvingen is het register een succes. Consumenten die daar ingeschreven staan mogen nog wel gebeld worden door bedrijven waar ze klant van zijn (geweest). Bedrijven moeten dan wel tijdens het verkooptelefoontje actief aan deze klanten vragen of zij nogmaals mogen bellen (“recht van verzet”). 88% van de signalen bij ConsuWijzer gaat over het niet aanbieden van dit recht van verzet. Daarom let OPTA hier komend jaar extra op.

Concurrentie op de zakelijke markt

OPTA heeft voor de periode 2012-2015 strenge regels opgesteld om de concurrentie in de zakelijke communicatiemarkten te bevorderen. Aanbieders moeten tegen transparante voorwaarden en tarieven telecommunicatiediensten kunnen inkopen bij KPN en zodoende concurreren op de zakelijke markt. Daarbij heeft OPTA scherpere tariefregulering aan KPN opgelegd, waardoor er meer marge overblijft voor de concurrentie. Daarnaast heeft OPTA bepaald dat de glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber (FttH) open zijn voor concurrentie. De tarieven die KPN-Reggefiber voor deze toegang aan haar concurrenten mag vragen, stelt OPTA dit jaar vast.

Toezicht

OPTA houdt toezicht op naleving van wettelijke verplichtingen vanuit de filosofie om probleemoplossend te werk te gaan. Daarom monitort OPTA actief de telecom- en postmarkt. Voor problemen die bedrijven en consumenten ondervinden, kijkt OPTA niet alleen naar haar directe bevoegdheden. OPTA gaat ook op zoek naar andere manieren om de concurrentie te bevorderen en de consument te beschermen. Bijvoorbeeld door consumenten te waarschuwen via ConsuWijzer of door transparant te zijn over ongewenste gedragingen van marktpartijen. Zo heeft OPTA eind vorig jaar aangekondigd het toezicht op KPN te intensiveren vanwege de geconstateerde overtredingen door het telecombedrijf. Daarnaast zoekt OPTA samenwerking met andere instanties om het probleem op te lossen. Zo werkt OPTA al vaak en intensief samen met de Consumentenautoriteit (CA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), een samenwerking die begin 2013 resulteert in een formele samenvoeging tot Autoriteit Consument en Markt (ACM).

OPTA’s begroting

OPTA heeft voor haar activiteiten in 2012 in totaal 17,8 miljoen euro begroot. Dit betekent dat OPTA 2,6 miljoen euro en ruim 26 FTE heeft weten te bezuinigen ten opzichte van 2007. OPTA doet haar werk in 2012 met 128 mensen. OPTA bereidt zich dit jaar voor op de voorgenomen samenvoeging met de CA en de NMa per 1 januari 2013. De nieuwe toezichthouder gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heten. De ACM wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Daarvoor richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Bron: opta.nl

Bekijk Begroting OPTA voor 2012.

Provincie Gelderland start vier breedbandpilotS

Heel Gelderland digitaal bereikbaar. Hier wil de provincie Gelderland stevig op inzetten. Een open en goed breedbandnetwerk levert het Gelderse bedrijfsleven concurrentievoordeel op. Voor de inwoners kunnen allerlei diensten gemakkelijker bereikbaar worden. Zoals zorg op afstand en onderwijs. De vier projecten starten in Arnhem/Nijmegen, Harderwijk, Bronckhorst/Berkelland en Buren en worden georganiseerd met bedrijfsleven en gemeenten.

Op dit moment worden in de gehele provincie door o.a UPC, Reggefiber en KPN snelle verbindingen zoals glasvezel aangelegd. Hierop worden Internet, telefonie en tv doorgegeven. De aansluiting verloopt echter niet vlekkeloos. Zeker niet in het buitengebied van Gelderland. De kosten van de aanleg vinden de investeerders te hoog. De huidige netwerken in een groot deel van het buitengebied voldoen naar verwachting hoogstens tot 2020. Daarnaast kunnen bedrijven noch inwoners gebruik maken van diensten omdat er nog veel verouderde, gesloten netwerken liggen. Ook blijken bedrijven -die wel hun diensten willen aanbieden via de snelle verbindingen- geen toegang te krijgen tot het bestaande netwerk. Dit heeft te maken met de keuzes van de bedrijven die de netwerken beheren. De ontwikkeling van zakelijke diensten verloopt nog zeer traag. Vooral de MKB bedrijven lijken zich niet goed bewust van de kansen die ze nu laten liggen.

Open, snel, toegankelijk en meer dienstenpakketten
De provincie wil bereiken dat burgers en bedrijven een betere toegang krijgen tot digitale diensten. Daarvoor zijn snelle, open en toegankelijke verbindingen noodzakelijk. Ook moeten er betere dienstenpakketten komen. Goed voorbeeld is zorg op afstand waarmee thuiszorginstellingen regelmatig via internet verbinding hebben met hun cliënten. Of leerlingen die colleges kunnen volgen via internet. Provinciale Staten hadden voor ‘Heel Gelderland Digitaal’ opgeroepen via een motie. De provincie wil onderzoeken welke stimulerende rol we kunnen en willen pakken om voldoende open netwerken tot stand te brengen zodat de dienstenontwikkeling goed op gang komt. Daartoe wordt gestart met vier pilotprojecten in Harderwijk, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Bronckhorst-Berkelland en Buren. Nadat de projecten zijn afgerond komt er in het najaar op basis van de leerervaringen een voorstel over hoe de provincie zo goed mogelijk kan stimuleren dat alle bedrijven en inwoners beschikbaarheid krijgen over nieuwe digitale diensten en de daarvoor vereiste digitale netwerken.

 • Harderwijk
  Hier is de belangrijkste partner CAI Harderwijk, die al een technisch geavanceerd breedbandnetwerk in de hele gemeente exploiteert. Opzet van het project is om te kijken hoe concrete diensten in een aantal maatschappelijk relevante sectoren, zoals zorg en onderwijs, kunnen worden ontwikkeld en aangeboden.
 • Stadsregio Arnhem-Nijmegen
  In Arnhem is een glasvezelring aangelegd voor onderwijs en zorg. In Nijmegen ligt een soortgelijke glasvezelring. Opzet is de beide ringen aan elkaar te knopen waardoor het tussenliggende gebied hiervan gebruik kan maken. Mogelijk in de toekomst ook de inwoners.  Daarnaast wil de stadsregio investeren in nieuwe vormen van communicatietechnologie en de inzet hiervan (shared service centrum, inzet domotica, digitalisering bibliotheekaanbod). In dit project moeten vooral ervaringen worden opgedaan hoe diensten in de non-profit sector kunnen worden ontwikkeld.
 • Bronckhorst-Berkelland
  Hier gaat het om circa 1.500 adressen gelegen in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland met daarnaast wellicht enkele bedrijventerreinen. Enkele jaren geleden is het initiatief genomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg van glasvezel. Het leek financieel haalbaar maar strandde omdat er niet genoeg geld was. Het project moet inzicht geven hoe dit wel haalbaar te maken.
 • Buren
  Bij de pilot Buren gaat het om het starten met de aanleg van het hoofdbreedbandnetwerk door het aansluiten van de bedrijventerreinen. Van daaruit wordt een proef gedaan met enkele honderden woningen in het buitengebied. Partners zijn de gezamenlijke bedrijvenverenigingen. Opzet is ook het MKB goed bij het project te betrekken zodat zij zien welke voordelen breedband hen kan leveren.

Politieke discussie over internet als grondrecht (26-01-2012)

Het advies van SIDN aan de politiek sluit aan bij Stedenlink en de Digitale Steden Agenda. SIDN heeft de Tweede Kamer een rapport overhandigd waarin de resultaten van de Nationale Internetenquête en de uitkomsten van het 25 jaar .nl feest zijn vertaald naar een advies aan de politiek. Eén van de uitkomsten is dat een meerderheid van de respondenten toegang tot internet als grondrecht ziet. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland pleit nu voor een politieke discussie hierover, aangezien toegang tot internet als grondrecht de Nederlandse wetgeving op het meest fundamentele niveau raakt.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van SIDN aan de politiek zijn:

1. Onze rechten in de online wereld moeten even goed gewaarborgd worden als onze rechten in de offline wereld
Veel aspecten van ons dagelijks leven hebben in de laatste jaren een online component gekregen. In sommige gevallen wordt die als even belangrijk beschouwd als het offline origineel. Zo zien Nederlandse internetgebruikers cybercrime als even bedreigend als gewone criminaliteit. Zij vinden ook dat aan de bestrijding van cybercrime evenveel middelen zouden moeten worden toegekend. Een situatie die nog ver van de realiteit staat. De politiek moet deze gelijkwaardigheid tussen online en offline erkennen en het beleid daarop aanpassen.

2. Er is een fundamentele discussie nodig over internet als grondrecht
Een kleine meerderheid van de respondenten op de Nationale Internetenquête ziet toegang tot internet als een grondrecht. Daarbij zijn voor- en tegenstanders duidelijk verdeeld naar welstand. Hoe dit grondrecht vormgegeven moet worden is echter onduidelijk en was aanleiding tot veel discussie. Toegang tot internet als grondrecht is een discussie die onze wetgeving op het meest fundamentele niveau raakt (grondwet, Verklaring van de Rechten van de Mens) en waarin politici nog meer het voortouw zouden moeten nemen.

3. Het Nederlandse onderwijs dient vakmensen op te leveren op internetgebied
Wij claimen een kenniseconomie te zijn, maar vergeten het vakmanschap. Dat was een van de centrale punten uit de discussie over het belang van goed onderwijs tijdens ons congres. Praktische kennis van informatietechnologie en haar toepassingen is cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie en zou hoog op de onderwijsagenda van politiek Nederland moeten staan. Daarnaast zou het Nederlandse onderwijs in de breedte en de lengte, van basis- tot wetenschappelijk onderwijs, meer aandacht aan digitaal burgerschap en internetvaardigheden moeten besteden.

4. De overheid moet innovatie stimuleren
Nederlandse ondernemers zien internet meer als een middel om goedkoper te werken dan als een kans om zich met innovatie te onderscheiden, zo bleek uit de enquête. De bezoekers van het congres zien dat als een gemiste kans en menen dat de overheid ondernemers meer moet stimuleren om te vernieuwen. Minder regels, meer aandacht en meer faciliteiten voor R&D. Alleen zo kan Nederland haar potentieel op internetgebied daadwerkelijk verwezenlijken en kan internet bijdragen aan een sterkere internationale concurrentiepositie.

Door het aanbieden van het adviesrapport wil SIDN aangeven dat ook politiek Nederland een prominente rol kan spelen in het sturen van de economische, maatschappelijke en individuele veranderingen die internet met zich meebrengt.

Bron: SIDN

Deventer start met aanleg breedbandnetwerk in buitengebied

Deventer start met aanleg breedbandnetwerk in buitengebied Combinatie glasvezel/draadloos, 100% open netwerk uniek in Nederland
Het merendeel van het buitengebied van Deventer wordt tussen nu en 30 september 2011 aangesloten op een supersnel breedbandnetwerk. Een groot aantal bewoners helpt zelf mee bij de aanleg van de glasvezelkabels. Anderen worden aangesloten op een draadloos netwerk met snelheden van 20 tot maximaal 400 Mb per seconde (up- en download). Daarmee is de digitale kloof tussen stad en platteland gedicht. De aansluiting van het buitengebied en de snelheid van het gedeeltelijk draadloze netwerk zijn een doorbraak voor het platteland in heel Nederland. Op 4 juli wordt officieel begonnen met de uitrol van het supersnelle breedbandnetwerk naar de bewoners in het buitengebied van Deventer. Het netwerk bestaat uit een vast glasvezelnetwerk en een draadloos netwerk. De aanleg van het vaste netwerk is duur. Veel bewoners zorgen daarom op eigen terrein zelf voor het graafwerk. Tegen geringe kosten kan zo het netwerk tot aan de woning worden gerealiseerd. Vanwege de uitgestrektheid van het buitengebied is het niet haalbaar overal een vaste verbinding aan te leggen. Naast het vaste glasvezelnetwerk wordt er daarom een draadloos netwerk ingericht dat is aangesloten op het vaste netwerk. Het draadloze netwerk ondersteunt snelheden van 20 tot maximaal 400 Mb per seconde (up- en download). Dit is uniek in Nederland, mogelijk zelfs in Europa. “Tot voor kort hadden inwoners en bedrijven in het buitengebied slechts een laagwaardige variant van ADSL tot hun beschikking. Nu kunnen zij worden aangesloten op een netwerk dat qua snelheid niet onderdoet voor een directe aansluiting op glasvezel. Daarmee is de digitale kloof tussen stad en platteland gedicht. Dat komt de economische en sociale vitaliteit van het platteland ten goede”, aldus wethouder economische zaken en ICT Marc-Jan Ahne. 100% open netwerk Voor het breedbandnetwerk in het buitengebied is een stichting opgericht. Gebruikers uit het buitengebied hebben zitting in de raad van toezicht en waken over de kwaliteit. Voor de exploitatie van het netwerk is de BV Breedband Buitengebied opgericht, waarvan de stichting enig aandeelhouder is. De gemeente stelt 300.000 euro beschikbaar voor de realisatie van het fysieke netwerk aan de stichting respectievelijk de BV. De aanleg van het netwerk en het operationeel beheerzijn in handen van het Deventer bedrijf Networkconcepts. “Deze methode kan uitgroeien tot een oplossing voor het aansluiten van alle bewoners op het platteland, in Deventer maar ook daarbuiten”, aldus John Viester, operationeel manager van de BV Breedband Buitengebied. Bij de aansluiting wordt een basispakket met 20 Mb internet meegeleverd. Gebruikers bepalen zelf welke overige diensten ze via de digitale marktplaats in Deventer afnemen. Het streven is later ook televisiekanalen aan te bieden; daarover worden gesprekken gevoerd met aanbieders. De kosten van de aansluiting incl. 20 Mb internet bedragen € 49,95 per maand. De eenmalige kosten voor een aansluiting bedragen € 1.500,-. In overleg is een reductie op dit bedrag mogelijk, bijvoorbeeld door zelf een deel van het benodigde graafwerk te (laten) verrichten. Mensen die meer willen weten of zich alsnog willen aanmelden kunnen terecht op www.wtth-deventer.nl. Doorgroei dekking netwerk Het netwerk is nog niet geheel dekkend. In de afgelopen jaren heeft de gemeente bij (riolerings)werkzaamheden in het buitengebied gelijktijdig mantelbuizen voor glasvezel aangelegd. In het voormalig zelfstandige Bathmen was dat niet meer mogelijk. De opbrengsten die de BV genereert worden geïnvesteerd in de uitbreiding (richting Bathmen en Loo), de verbetering van de kwaliteit van het netwerk en het dienstenaanbod.

Steden ondertekenen Digitale Steden Agenda 2011-2015

In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink zullen bestuurders van de G32 en de G4 de Digitale Steden Agenda (DSA) 2011-2015 ondertekenen. De steden ondertekenen de DSA tijdens de conferentie Digitale Agenda.nl op dinsdag 17 mei 2011. Volgens de DSA vraagt de digitale transitie van onze maatschappij om snelle internetverbindingen. De agenda verbindt steden die op dit gebied willen innoveren. Zij willen met supersnelle breedbandverbindingen de dienstverlening in onderwijs, zorg, werkgelegenheid en gemeentelijke diensten ingrijpend verbeteren.

Breedband in steden heeft groot maatschappelijk belang

Veel dienstverlenende partijen, zoals gemeenten, culturele instanties, ondernemers en onderwijs- en zorginstellingen, hebben een actieve rol in de digitale transitie. Om als steden een proactieve rol in te kunnen nemen, is het belangrijk om samen te werken. Met de DSA hopen de steden een stevige positie in te nemen richting marktpartijen en de digitale transitie beter aan te sturen. Het belang voor de steden ligt in de maatschappelijke ontwikkelingen die supersnel internet mogelijk maakt.  Voorbeelden hiervan zijn:

*   betere voorzieningen voor het Nieuwe Werken;
*   versterken van sociale netwerken via innovatieve, digitale diensten;
*   snellere signalering van uitvallers op scholen door koppeling van bestanden in volgsystemen.

Gemeenten, marktpartijen en instellingen kunnen deelnemen aan Digitale Steden Agenda

Alle gemeenten die de visie van de DSA onderschrijven zijn welkom om partner te worden. Ook nodigen de initiatiefnemers van de DSA alle marktpartijen, dienstenleveranciers, scholenkoepels, zorgondernemers, et cetera uit om mee te doen. Op 17 mei 2011 vindt de conferentie Digitale Agenda.nl plaats. In de loop van het volgende jaar zullen de betrokkenen tijdens werkbijeenkomsten een werkagenda uitvoeren. Deze zullen zij ieder jaar verder aanscherpen.

Digitale Steden Agenda sluit aan op doelstellingen van het ministerie van EL&I en de EU

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) noemt ICT als innovatie essentieel voor versteviging van het innovatieve vermogen van de 9 economische topsectoren. Eurocommissaris Neelie Kroes (digitale agenda) adviseert lokale gemeenten te investeren in breedbandinternet. Ter realisering hiervan worden in 2012 meer en versneld mobiele frequenties geveild. Hierdoor kan het gebruik van internetdiensten worden versterkt. Net als de Europese Commissie en de steden stelt ook EL&I een Digitale Agenda op.

Bron: Nicis Institute ( www.nicis.nl)