Glaswinst voor gemeenten

Vier cases, op het gebied van: logistiek, slimme camera’s, zorg op afstand en het nieuwe werken.

Glasvezel biedt ongekende mogelijkheden op elk beleidsterrein. Zo kan glasvezel ingezet worden op het gebied van veiligheid, in de zorg, in het onderwijs en in de creative industry. Maar ook ter bevordering van de economische ontwikkeling, e-government en sociale cohesie. Veel voordelen van glasvezel en diensteninnovatie zijn bekend. Maar wat nou door een gemeente ge├»nvesteerd wordt, en wat het nou precies oplevert, daarover zijn weinig cijfers bekend. In dit stuk worden vier cases gegeven: Logistiek Amsterdam en Rotterdam, Slimme camera’s, Zorg op afstand en Het nieuwe werken. Per case komt aan bod wat de aanleiding en de oplossing is, wat het kost en oplevert, en wat de concrete besparingen zijn. Lees: Glaswinst voor gemeenten