De Europese Commissie treft maatregelen ultrasnel breedband Europa

De Europese Commissie heeft vandaag drie elkaar aanvullende maatregelen goedgekeurd ter bevordering van de uitrol en de invoering van snelle en ultrasnelle breedband in de EU. Dit pakket omvat een aanbeveling van de Commissie over gereglementeerde toegang tot “toegangsnetwerken van de volgende generatie” (Next Generation Access networks – NGA-netwerken) dat is bedoeld om telecomexploitanten zekerheid te verschaffen over de regelgeving door te zorgen voor een juiste balans tussen de noodzaak om investeringen te stimuleren en de noodzaak om de concurrentie veilig te stellen, een voorstel voor een besluit om een programma voor radiospectrumbeleid in te stellen om er onder meer voor te zorgen dat spectrum beschikbaar komt voor draadloze breedband, en tot slot een mededeling over breedband waarin wordt uiteengezet hoe overheids- en particuliere investeringen in hogesnelheids- en ultrahogesnelheidsnetwerken het best kunnen worden bevorderd. Deze maatregelen zijn erop gericht om de EU te helpen de verbintenissen in de Digitale Agenda voor Europa te realiseren zodat elke Europeaan tegen 2013 toegang kan krijgen tot basisbreedband en tegen 2020 snelle en ultrasnelle breedband (zie IP/10/581MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Zoals uiteengezet in de strategie Europe 2020 voor slimme, duurzame en inclusieve groei (zie IP/10/225), is het inrichten van breedbandinfrastructuur in Europa essentieel om banen te scheppen en welvaart tot stand te brengen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei: “Snelle breedband is digitale zuurstof. Het is van essentieel belang voor de welvaart in en het welzijn van Europa. Deze maatregelen zullen ertoe bijdragen dat Europanen het eersteklasse-internet krijgen dat zij verwachten en verdienen, zodat zij toegang krijgen tot de inhoud en de diensten die zij willen.”

Het vandaag goedgekeurde pakket bestaat uit:

  • ·         Een aanbeveling van de Commissie inzake gereglementeerde toegang tot NGA-netwerken met daarin een gezamenlijke regelgevende benadering voor toegang tot nieuwe hogesnelheids-glasvezelnetwerken waarbij nationale telecomtoezichthouders ervoor moeten zorgen dat er een juiste balans komt tussen de noodzaak om investeringen te stimuleren en de noodzaak om de concurrentie veilig te stellen. Daardoor zal de duidelijkheid van de regelgeving voor alle marktdeelnemers toenemen, hetgeen nodig is om de investeringen in snelle en ultrasnelle breedband te stimuleren. Op grond van de Kaderrichtlijn Telecommunicatie (2002/21/EC) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun regelgevende instanties “zoveel mogelijk rekening” houden met de aanbeveling van de Commissie en moeten zij iedere afwijking daarvan rechtvaardigen. (Zie MEMO/10/424)
  • ·         Een voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad om een vijfjaren-beleidsplan op te stellen om efficiënt radiospectrumbeheer te bevorderen en er met name voor te zorgen dat er tegen 2013 voldoende spectrum beschikbaar is gemaakt voor draadloze breedband (wat er in aanzienlijke mate toe zal bijdragen dat mensen in afgelegen gebieden snelle breedbandaansluitingen krijgen en dat innovatieve diensten in heel Europa beschikbaar komen). Efficiënt en concurrerend gebruik van spectrum in de EU zal ook de innovatie op andere beleidsterreinen en in andere sectoren zoals vervoer en milieu ondersteunen. (Zie MEMO/10/425)
  • ·         Een mededeling over breedband waarin een samenhangend kader wordt geschetst voor het halen van de doelstellingen van de Digitale Agenda op het gebied van breedband en waarin met name wordt aangegeven hoe particuliere en overheidsinvesteringen in snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken het best kunnen worden gestimuleerd. In die mededeling worden de lidstaten van de EU opgeroepen operationele plannen voor snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken te introduceren met concrete uitvoeringsmaatregelen, en worden richtsnoeren gegeven voor het beperken van de investeringskosten en voor de manier waarop overheden investeringen in breedband kunnen ondersteunen, onder meer door beter gebruik te maken van EU-steun. Verder kondigen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank daarin aan dat zij met financieringsinstrumenten voor breedband zullen komen. (Zie MEMO/10/427)
  • De regio Europa maakt wereldwijd gemiddeld het meest gebruik van breedband (24,8%), maar haar netwerken moeten verder worden ontwikkeld en verbeterd. Zo heeft momenteel slechts 1% van de Europeanen een hogesnelheids-internetglasvezelaansluiting die rechtstreeks thuis is aangesloten, tegenover 12% van de Japanners en 15% van de Zuid-Koreanen.
  • De maatregelen van de Commissie zijn erop gericht overheids- en particuliere investeringen in snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken te stimuleren, waardoor de vraag naar via breedbandnetwerken geleverde diensten weer wordt gestimuleerd. Daardoor zal in de EU een opwaartse spiraal van economische groei op gang komen.
  • In de Digitale Agenda worden ambitieuze doelstellingen voor breedband vastgesteld. Zo is het de bedoeling dat iedereen in de EU in 2013 basisbreedband en in 2020 snelle breedband met een snelheid van 30 megabits per seconde kan hebben, terwijl ten minste de helft van de Europeanen op dat moment breedbandtoegang heeft van 100 megabits per seconde.

Achtergrond

Snelle en ultrasnelle breedbandtoegang kan even revolutionaire gevolgen hebben voor het leven van de mensen als de komst van de spoorwegen meer dan 100 jaar geleden. Hogesnelheidsaansluitingen maken het makkelijker om van huis uit en onderweg te werken. Zij maken op verschillende gebieden nieuwe interactieve onlinediensten mogelijk, onder meer op het gebied van onderwijs en gezondheid (zoals het stellen van diagnoses op afstand). Ze helpen het MKB/KMO’s hun kosten te verlagen en concurrerender te worden door toegang tot “cloud”-diensten, alsmede door een nieuw tijdperk van digitale, door de gebruiker gecontroleerde, hogedefinitievideodiensten mogelijk te maken.

Voor meer informatie, zie ook MEMO/10/426 en Europe’s Infomation Society

Bron: Europa press releases