Amsterdam

Amsterdam neemt binnen Stedenlink een aparte plaats in. Het is een bruisende en vooral ook creatieve en inspirerende stad met met een natuurlijke aantrekkingskracht op veel mensen en bedrijven.

Eind jaren ’80 startte de Amsterdam Internet Exchange, naar dataverkeer gerekend de grootste data-haven ter wereld. Hierdoor kan de stad zich met recht ict-hub noemen. Dit heeft een gunstige bijdrage geleverd aan het vestigingsklimaat voor ict-bedrijven. Amsterdam loopt wat betreft het aantal ict- en nieuwe media bedrijven ver voor op andere steden. De werkgelegenheid in deze sector omvat zo’n 12 tot 15% van alle 425.000 arbeidsplaatsen in de hoofdstad. Dit is echter ongerekend het aandeel ICT in bijvoorbeeld de in Amsterdam zeer grote financiële en diensten sectoren. Naast het vestigingsplaats zijn van vele bedrijven, speelt Amsterdam een grote rol in het onderzoek naar ict. Een voorbeeld hiervan is het Wetenschappelijk Technisch Centrum Watergraafsmeer (WTCW), met instellingen als Nikhef, SARA en CWI. Het WTCW is een broedplaats van nieuwe ICT-toepassingen en tevens een belangrijke speler in het vaststellen van ICT-standaarden en protocollen. Zo is bijvoorbeeld de cruciale XML-standaard vanuit Amsterdam ontwikkeld.

Update november 2009:

Glasvezeluitrol

Amsterdam heeft een contract gesloten met Reggefiber, KPN en woningcorporaties. Het voorziet in de aanleg van de volgende 100.000 adressen, met de ambitie om ook de dan nog resterende 250.000 te doen.

Onderwijs en FttH

In de zomer van 2009 is het scholennetwerk BOA gereed gekomen. Vrijwel alle Amsterdamse schoolgebouwen zijn nu voorzien van symmetrische 1.000 verbindingen. Nu begint de lastige klus van de inhoudelijke integratie van de nieuwe mogelijkheden. Er wordt met cultuurinstellingen, zoals Museum- en Archief Amsterdam, gesproken over het beschikbaar stellen van hun nu al grote digitale collectie van statisch en bewegend beeld. Er wordt ook gewerkt aan muziekonderwijs op afstand, naar succesvol Londens voorbeeld. Een voorbereidde samenwerking met de NASA is door de aanlegvertraging verschoven naar 2010/2011. In 2010 doet het veld ervaring op en intensiveert het inhoudelijke programma.

FttH Platform

Samen met anderen heeft Amsterdam aan de wieg gestaan van het FttH Platform Nederland, een neutrale en pre-competitieve Stichting die de volledige verglazing van Nederland bevordert. De start was in september ’09, inmiddels neemt het ledental sprongsgewijs toe.

Glasvezel en breedband over de grenzen

Gemeente Amsterdam onderhoudt internationale breedband contacten met onder andere de FttH Councils in Europa, Azië en de VS. Amsterdam is betrokken bij advisering, met recente voorbeelden als Singapore, Australië en de nieuwe regering in de VS. Amsterdam, Stedenlink, OECD en EUROCITIES dragen bij aan het lopende debat in Europa over de vraag hoe we naar Next Generation access Networks komen en hoe we ervoor zorgen dat die toekomstbestendig en open zijn. Een beperkte betrokkenheid van overheden en woningcorporaties in juist die onderste passieve netwerklaag kan het cruciale verschil maken. Ook werkt Amsterdam in INEC samen met tal van andere steden binnen en buiten Europa.

Draadloze communicatie

In Amsterdam krijgt ook draadloos alle aandacht, vanuit de analyse dat ubiquitous beschikbaarheid van breedband nu al de norm is voor een voorhoede, maar al snel voor de meerderheid. Er is gekeken naar- en getest met de nodige mogelijkheden. Vooralsnog lijkt de rol van de gemeente die van volgen en bijeenbrengen zijn. Projecten in Kopenhagen en Venetië zijn nog in een zodanig vroeg stadium dat er nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden.

Voorbereiding glasaanleg bedrijfsterreinen

Bij een van de nieuwe bedrijfsterreinen is gebruik gemaakt van de EU de minimis norm voor staatssteun, er is een hoofdduct met meervoudige miniduct gelegd die bij eerste gebruik aan de betreffende provider in eigendom wordt overgedragen, op voorwaarde van open toegang tot de 2 t/m 6e miniduct. De aanpak is goed ontvangen in de markt.

Europese Commissie steunt Amsterdams model

In het licht van de nationaliseringen van banken eind 2008 is straks nog lastig uit te leggen hoe hoog de golven waren over de rol van Amsterdam in breedband. Waar zittende ondernemers niet bereid bleken de stad van toekomstbestendige infrastructuur te voorzien richtte de stad dan maar samen met marktpartijen een eigen bedrijf op. Fel bevochten in Hollandse rechtszalen en Brusselse wandelgangen heeft de stad zich jarenlang teweer gesteld tegen aantijgingen van staatssteun en dubbele agenda’s. Eind december 2007 sprak de Europese Commissie in een verrassend transparante beschikking eenduidig uit dat de Amsterdamse aanpak geheel paste binnen het Europees verdrag. Daarmee is in Europa nu eenduidig vastgesteld dat het steden vrij staat om op een zakelijk gezonde basis samen met marktpartijen te investeren in breedband. Eind 2008 telt Amsterdam zo’n 40.000 woningen die gebruik kunnen maken van glasvezel. Tegelijkertijd lijken marktpartijen als KPN en Reggefiber belangstelling te krijgen om in de hoofdstad open glasvezel aan te leggen.

Educatieve en culturele breedband: ooit ‘onbereikbare luxe’, nu voor iedereen normaal

Amsterdam telt naast het Citynet-breedbandprogramma ook acties gericht op cultuur en onderwijs. Inmiddels hebben veel podia in de stad een symmetrische 1.000 Mb/s verbinding waardoor ze bij live voorstellingen geen straalzender meer nodig hebben. In het project Cultureplayer verkent de culturele wereld hoe het opslaan van programma’s op allerlei manieren gebruikt kan worden. Eén van de doelgroepen is de Amsterdamse schooljeugd. Tot voor kort deelde men per school een ADSL of kabelverbinding. In 2008 startte via een Europese aanbesteding het Amsterdamse scholennet BOA, waardoor iedere school van een 1.000 Mb/s verbinding zal worden voorzien. Begin november werd bekend dat het Amsterdamse onderwijs een samenwerking is aangegaan met de NASA om superhoge resolutie satellietopnamen te beoordelen. Parallel wordt de nieuwe bandbreedte ingezet om gebruik te maken van de rijke videoarchieven van de Nederlandse Omroep, het stedelijk archief en het Amsterdams Historisch Museum. Op deze manier wordt wat vroeger een veelal onbereikbare ‘luxe excursie’ was nu een dagelijks en op afroep beschikbare kwaliteit van het onderwijs – voor alle leerlingen.