Tilburg

In de ICT visie van Tilburg staat het uitgangspunt centraal om de interne gemeentelijke ICT beter direct dienstbaar te maken aan de externe beleidsdoelen die de gemeente heeft geformuleerd in de inhoudelijke beleidsprogramma´s (economie, jeugd & onderwijs, zorg, cultuur, veiligheid, etc.). Dat impliceert minder interne ICT en meer ICT in en voor de stad. De omvorming van Tilburg.nl van gemeentewinkel naar stadssite is daar een goed voorbeeld van, evenals het ondernemersloket op deze site.

Deze bijstelling van de focus is vooral ingegeven door de veranderingen in de samenleving, waarbij ICT een steeds grotere rol speelt. Interne en externe ICT kunnen echter niet zonder elkaar: om de stad optimaal te kunnen faciliteren moet de gemeente haar eigen informatiehuishouding ook goed op orde hebben.

Update november 2009:

Virtueel Tilburg / Brabant

De virtuele stad Tilburg wordt alsmaar groter. Er zijn ook mogelijkheden om historisch Tilburg te bekijken. De samenwerking met Helmond voor ‘Virtueel Brabant’ is ook uitgebreid naar Eindhoven. Hiermee wordt het eenvoudiger en goedkoper om uitbreidingen te doen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van virtuele steden snel toe te passen.

Regionale samenwerking

Binnen het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) wordt samengewerkt aan het gezamenlijk opzetten van de Wabo (omgevingsvergunning) en het opzetten van een gezamenlijk P&O systeem. Deze projecten worden door de provincie ondersteund binnen het programma ‘Samen Investeren’.

Stand van zaken verbinden marktplaatsen B5

Het Tilburgse koppelpunt van Breedband Tilburg is gekoppeld met onder andere de Eindhovense Internet Exchange (EFX). Hiermee wordt het voor de klanten van Breedband Tilburg makkelijker om diensten van een groot aantal aanbieders af te nemen. Via een ander traject wordt een koppeling gemaakt met Waalwijk, Breedband Tilburg werkt hiervoor samen met Parkmanagement Waalwijk.

Draadloos

Binnen Tilburg zijn er ideeën om tot een draadloos netwerk te komen in de (binnen)stad. Vooralsnog lijkt het erop dat er een kleinschalige pilot ‘naar Luxemburgs model’ zal starten om met name de toeristische / informatieve mogelijkheden in de praktijk te testen. Eind 2009 werd Tilburg bezocht door een afvaardiging uit Luxemburg. Vanuit Luxemburg is er weer interesse in de ontwikkelingen op het gebied van FttH.

Stand van zaken FttH

In 2009 is er nog geen (grootschalig) project op het gebied van FttH van start gegaan. Er zijn oriënterende gesprekken geweest met Reggefiber. Ook naar aanleiding van de besluitvorming in het college inzake het onderzoeken van de mogelijkheden tot ondersteuning van de aanleg van FttH zijn geen andere aanbieders met concrete voorstellen gekomen. Samenwerking met andere stedenlinksteden lijkt op dit moment de meest geschikte aanpak.

Glasvezel in Tilburg

In februari 2004 is een netwerk in gebruik genomen waarop toen 11 instellingen zijn aangesloten. Gesteund door de gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant is dit project opgestart onder leiding van Stichting Town. Inmiddels is dit netwerk gegroeid tot een netwerk met 21 instellingen met in totaal 197 locaties aangesloten van met name instellingen in de (semi) publieke sector. Als laatste grotere uitbreiding zijn in 2008 38 basisscholen aangesloten op het netwerk van Breedband Tilburg.

De verbinding van het netwerk van Breedband Tilburg met “de rest van de wereld” bevindt zich op de Universiteit. Nu is dat nog een soort van koppelpunt waar de diensten worden gekoppeld die de gebruikers van Breedband Tilburg afnemen. In 2009 zal dit worden omgevormd tot een Tilburgse marktplaats, die wordt opgenomen in het ook dit jaar te starten netwerk Taxan. Naast Tilburg en twee andere Stedenlinksteden Helmond en Eindhoven nemen ook Den Bosch, Breda en Roosendaal deel aan dit netwerk, waarmee Brabant de beschikking krijgt over gekoppelde netwerken met onafhankelijke opstappunten.

Kort voor de oplevering van het netwerk voor Breedband Tilburg (voorjaar 2004) is de gemeente met behulp van de provincie een project voor het “verglazen” van een bedrijventerrein gestart. Doel van het project is te onderzoeken hoe een interessant businessplan kan worden ontwikkeld en aangeboden. In 2004 wordt hierdoor het netwerk op bedrijventerrein Het Laar gerealiseerd.

De ervaringen die daar zijn opgedaan, blijven een stimulans om ook andere bedrijventerreinen verbindingen via glasvezel aan te bieden. Fastfiber (nu Eurofiber) is in 2007 door het Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT) in overleg met gemeente en stichting BT gekozen om glasvezel te gaan aanleggen op de overige bedrijventerreinen. De interconnectie tussen de verschillende terreinen wordt geleverd door Breedband Tilburg.