Uitwisseling van een bijzonder softwarepakket

In het kader van haar vernieuwend lokaal mediabeleid heeft de gemeente Den Haag vernieuwende doelstellingen geformuleerd. Kern daarvan is de visie, dat communicatie mét de stad alleen goed mogelijk is als burgers, instellingen en organisaties zelf in staat zijn vorm en inhoud te geven aan de eigen communicatie. De missie is dan ook betrokken instellingen en organisaties aan te haken op een communicatie-infrastructuur waarbinnen zij hun eigen vormen van mediagebruik en communicatie kunnen ontwikkelen. De idee is dat zij al doende bijdragen aan meer betrokkenheid van burgers bij hun directe omgeving. 

Deel van die infrastructuur is de zogenaamde digitale muurkranten. De gemeente Den Haag heeft in eigen beheer een softwarepakket ontwikkeld waarmee op de meest simpele manier berichten, foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd op 42 inch beeldschermen die verspreid over de stad zijn opgehangen. Het blijkt een ultiem instrument voor narrowcasting te zijn. Naast gebruik door de gemeente zelf is de redactionele verantwoordelijkheid voor de wijk gerichte digitale muurkranten neergelegd bij de redacties in de wijken en buurten zelf. 

Inmiddels hebben 34 verschillende instellingen en organisaties zich aangesloten en geven vorm aan hun eigen digitale muurkranten. Een aantal wijkorganisaties is het gelukt samenwerking tot stand te brengen met plaatselijke winkeliers, waaronder een aantal vestigingen van Albert Heijn. Op die plekken zijn beeldschermen in de supermarkt en in winkels opgehangen. Het is een perfectie manier om buurtbewoners te informeren over wat er speelt in de wijk, of breder gezien in de stad. 

Zoals gezegd, de software is eigendom van de gemeente Den Haag. Het idee is nu dat wellicht ook andere gemeentes geïnteresseerd zijn en/of op zoek naar mogelijkheden om communicatie op basis van narrowcasting te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat de gemeente Den Haag bereid is de software te delen met anderen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden en opnieuw publiek geld te besteden, als simpel kan worden aangehaakt bij wat er al is. 

Als u interesse heeft in deelname aan de software voor een digitale muurkrant, neem dan eens contact op met ondergetekende. We kunnen u dan nader informeren over alle ins en outs van de software en de mogelijkheden die het biedt om een vernieuwende slag te maken in communicatie in wijken en buurten. 

Chris Kwant
Senior beleidsadviseur ICT en mediazaken gemeente Den Haag
Tel: 070 353 2722
Email: chris.kwant@denhaag.nl