Eindhovense bedrijven gaan zelf breedbandwens peilen

De ondernemersverenigingen van zes bedrijventerreinen in Eindhoven gaan zelf inventariseren hoeveel bedrijven interesse hebben in de aanleg van glasvezel. In de eerste instantie zou de gemeente dit zelf doen, als onderdeel van de promotie voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. De verenigingen doen volgens wethouder Schut van Economische Zaken dit onderzoek graag zelf. De gemeente subsidieert de peiling met een bedrag van 75.000 euro. Het gaat om de bedrijventerreinen De Hurk, Kapelbeemd, Esp, het Goederendistributiecentrum, Flight Forum en Eindhoven Airport.

Bron: Eindhovens Dagblad

Essent legt glas naar bedrijven

Essent legt glas naar bedrijven

18-01-2006

Na een succesvolle test in Zwolle is Essent Kabelcom begonnen bedrijven in andere steden aan te sluiten op glasvezel. Bedrijven in Deventer, Groningen, Tilburg en Den Bosch kunnen voor slechts 300 euro per maand gebruik maken van glas.

Waar ‘City Access’ beschikbaar is, kunnen bedrijven direct worden aangesloten. Voor bedrijven die buiten het bestaande netwerk liggen, graaft Essent tot aan de deur. Essent biedt keuze uit drie pakketten, 10, 25 en 50Mb/s. Hiermee kan zowel gebeld als geïnternet worden. Bedrijven die liever een andere provider of meer diensten gebruiken, zijn daarin vrij. Het netwerk is open en Essent vraagt geen extra kosten voor het gebruik van een andere provider of diensten.

Meer informatie: Essent Kabelcom

Stedenlink verkiest Dagelijks Bestuur in Turijn

Stedenlink verkiest Dagelijks Bestuur in Turijn 

20-10-2006

De wethouders en ambtenaren van het Stedenlink netwerk waren vorige week op bezoek in Milaan en Turijn voor hun jaarlijkse studiereis. Op de bestuursvergadering tijdens deze reis is ook het nieuwe Dagelijks Bestuur verkozen van de stichting. De verdeling is nu als volgt:

Voorzitter: Hans Janssen (wethouder Tilburg)
Vice-voorzitter: Eric Helder (wethouder Enschede)
Secretaris / Penningmeester: Gosse Hiemstra (wethouder Deventer)
Algemeen DB-lid: Marga Waanders (wethouder Leeuwarden)
Algemeen DB-lid: Cees Bethlehem (wethouder Helmond)

Digitale marktplaats Arnhem open

Digitale marktplaats Arnhem open

13-01-2006

Op 11 januari is de digitale marktplaats van Arnhem geopend. Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland, gaf het startsein. De marktplaats biedt bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen de mogelijkheid relatief goedkoop en makkelijk digitale diensten te gebruiken en aan te bieden.

Arnhem is na Deventer, Almelo en Enschede de vierde stad die een digitale marktplaats opent. Leeuwarden en Nijmegen volgen binnenkort. De marktplaats in Arnhem is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en NDIX. 

Stedenlink en Zweedse SSNF bezegelen samenwerking in Het Paard

Stedenlink en Zweedse SSNF bezegelen samenwerking in Het Paard

17-02-2006

Afgelopen donderdag vond het congres 'connecting_cities @ high_speed' plaats in het Paard van Troje in Den Haag. De dag stond bol van debat, discussie, praktijkvoorbeelden en ontmoetingen. Hoogtepunt vormde de ondertekening van een samenwerkingsconvenant tussen de Stedenlink-steden en The Swedish Urban Network Federation (SSNF).

De SSNF is opgericht in 1998 en behartigt de belangen van meer dan 120 lokale netwerkbeheerders in Zweden. In het convenant verklaren de steden en SSNF hun kennis over breedband te zullen delen, gezamenlijk te gaan lobbyen in Brussel en bij te dragen aan i2010: breedband binnen de EU!

Op het congres waren meer dan 180 deelnemers aanwezig afkomstig uit de overheid, marktpartijen en de advieswereld.

Uitgebreide verslagen, foto's en meer verschijnen binnenkort op Breedbandstad

In de tussentijd zijn hier al de presentaties en de foto's beschikbaar bij Flickr.

Presentaties plenair

Presentatie Malcolm Matson (directeur OPLAN Foundation)
Presentatie Richard Drewes, presentatie (Deloitte) en het rapport E-benchmark: e-citizenship for all
Presentatie Lars Hedberg (SSNF)

Presentaties sessies

A1. Open netwerken in Nederland
Almere Fiber Pilot presentatie
Amsterdam: Glas en verder
De uitrol van glasvezel in Rotterdam

Aanleg breedband door corporaties akkoord onder voorwaarden

Aanleg breedband door corporaties akkoord onder voorwaarden

21-02-2006

Minister Dekker (VROM) gaat onder voorwaarden akkoord met de aanleg van een breedbandnetwerk door woningcorporaties in Amsterdam. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de betrokken woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse corporaties zijn met de gemeente van plan een breedbandnetwerk in een deel van de stad te realiseren. Zij hebben daartoe Glasvezelnet Amsterdam B.V. opgericht.

De deelneming in de Glasvezelnet Amsterdam B.V. van de corporaties beschouwt de minister als een experiment. Zij laat in haar brief weten dit in lijn te zien met haar voorstellen aan de Tweede Kamer om onder strikte voorwaarden vrije dochterondernemingen van corporaties commerciële activiteiten te laten verrichten. Naast een beperking van de financiële participatie en aansprakelijkheid van de corporaties, stelt de minister als voorwaarde dat er geen marktverstoring mag optreden en dat er geen enkele vorm van staatssteun mag toevloeien naar Glasvezelnet Amsterdam BV. Daarnaast moet ook de Europese Commissie instemmen met de plannen. Ook geeft minister Dekker in haar brief aan geen aansprakelijkheid te aanvaarden als haar beleidslijn door de Tweede Kamer niet wordt gesteund of door de Europese Commissie wordt verboden.

Overheidsinformatie wordt beter vindbaar

Overheidsinformatie wordt beter vindbaar

11-04-2006

Veel overheidsinformatie staat wel online, maar is verstopt in lijvige rapporten en beleidsstukken. Onvindbaar dus. Daar komt deze zomer verandering in!

Veel overheidsinformatie die relevant is voor burgers en ondernemingen wordt vanaf eind deze zomer vindbaar.
Tien gegadigden dongen mee naar de opdracht een geavanceerde zoekdienst te leveren die rijksbrede overheidsinformatie moet gaan ontsluiten. De winnaar van de aanbesteding, Be Value, heeft zich verplicht een eerste versie van het werkend systeem eind deze zomer op te leveren. De zoekmachine gaat niet alle informatie zelf indexeren maar biedt een verwijzing naar de plek waar de informatie te vinden moet zijn.

Tachtig procent van de relevante overheidsinformatie is al goed gestructureerd en voorzien van metadata. De rest is in ongestructureerde vorm aanwezig. Zoekmachinespecialisten als Google zijn vooral goed in het doorzoeken van ongestructureerde data die echter makkelijk vindbaar is op een site, maar niet in het doorzoeken van grote aantallen gestructureerde databases.” Ofschoon de informatie uit zeer veel verschillende bronnen bijeen wordt gehaald, blijft die complexiteit verborgen voor degene die op zoek is naar informatie bij de overheid.
Vrijwel iedereen die iets wil weten over een kapvergunning is op zoek naar een aanvraagformulier en niet naar wetteksten. Dus staat er naast de initiële grote brij resultaten van de zoekopdracht ‘kapvergunning’, bijvoorbeeld de vraag “Bent u op zoek naar een formulier of een wetstekst?
Met een aantal van dat soort vragen worden subsets in de resultaten gecreerd. Door opties aan te bieden willen we voorkomen dat iemand vastloopt in zijn route naar het antwoord.”

Be Value werkt voor het ontwikkelen van dergelijke kennismodellen samen met Be Informed, een recent verzelfstandigd onderdeel van Be Value, het Leibniz Instituut van de Universiteit van Amsterdam en met verschillende bedrijven en kennisinstituten. Het is de bedoeling dat overheidssites de zoekfunctionaliteit in hun website integreren. Onderdeel van het contract is daarom de levering van een zoekbalkje dat op elke overheidswebsite kan worden geplaatst.

Stedenlinksteden scoren goed op informatievoorziening

Stedenlinksteden scoren goed op informatievoorziening

24-04-2006

De overheid.nl Monitor houdt continu bij hoe gemeenten, provincies en waterschappen scoren op digitaal gebied. Iedere maand verschijnt er een overzicht hoe de gemeentelijke websites scoren op gebruiksvriendelijkheid, transparantie, interactiviteit en actualiteit, en dienstverlening.  

De Stedenlinksteden scoren over het algemeen prima op de lijst van de in totaal 485 genoteerde gemeenten. De top-20 telt 8 Stedenlinksteden en wordt aangevoerd door Enschede (nummer 2), gevolgd door Den Haag en Amsterdam. Ook goed en net buiten de top-20 scoren Zwolle (25) en Helmond (34).

Het volledige overzicht vind je op http://advies.overheid.nl/continu/gemeente .

World Congress on Information Technology 2010 in Amsterdam

World Congress on Information Technology 2010 in Amsterdam

26-05-2006

ICT~Office heeft, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam, het bid gewonnen om in 2010 het World Congress on Information Technology (WCIT) te organiseren in Amsterdam.

WCIT is een groot internationaal IT-forum. Het evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, brengt wereldleiders uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij elkaar.

Op 2 mei 2006 spraken de leden van de mondiale IT-branchevereniging WITSA (World Information Technology and Services Alliance) hun voorkeur uit voor het Nederlandse voorstel, dat het thema Challenges of Change heeft. Daarmee liet Nederland kandidaat-steden als Hong Kong en St. Petersburg achter zich. Op 4 mei 2006 is tijdens een persconferentie in Austin, Texas, het bid van ICT~Office bekend gemaakt door George Newstrom, voorzitter van WITSA.

i2010 actieplan
ICT~Office is zeer verheugd om in 2010 de top van de internationale ICT-sector in Nederland welkom te mogen heten. Sylvia Roelofs, algemeen directeur ICT~Office: “Het is een enorme eer om in 2010 zo’n prestigieus evenement te mogen organiseren. Nederland is hard aan het werk om zijn innovatief vermogen een positieve en krachtige impuls te geven. Dit past ook bij de Europese ambities zoals verwoord in het i2010 actieplan. WCIT 2010 biedt een excellente mogelijkheid om de kracht van Nederland te tonen aan een wereldwijd publiek”.

Internationale spelers
Lodewijk Asscher, wethouder Economische Zaken, Gemeente Amsterdam: “Het is geweldig dat dit congres naar Amsterdam komt. Amsterdam zal een week lang het podium zijn voor alle belangrijke nationale en internationale spelers op het gebied van ICT. Dit past heel goed bij de ambitie van Amsterdam Topstad; een stad waar bedrijven op het gebied van ICT maar ook internationale experts zich kunnen vestigen.”

2008 Maleisië
De 15de editie van het WCIT vond vorige week plaats in Austin, Texas (www.wcit2006.org). De meer dan 2000 aanwezigen hoorden daar onder meer sprekers als Colin Powell (voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS), Michael Dell (CEO Dell), Steve Ballmer (CEO Microsoft) en prof. C.K. Prahalad. In 2008 wordt het congres gehouden in Kuala Lumpur, Maleisië.

WITSA
The World Information Technology and Services Alliance (WITSA) is een consortium van IT-brancheverenigingen uit meer dan 80 economieën wereldwijd, die gezamenlijk meer dan 90% van de totale IT- markt vertegenwoordigen.

Helder: grotere rol G27 bij breedband

Helder: grotere rol G27 bij breedband

16-06-2006

Eric Helder, wethouder Enschede en voorzitter van de G27 pijler Economie en Werk, stelt in een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer dat de voorgenomen wetswijziging de uitrol van breedband sterk zou vertragen.

Dat is nadelig voor de nationale innovatiestrategie en het lokale ondernemingsklimaat. Vele breedbandpilots zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd in een samenwerkingsverband met marktpartijen. Die samenwerking kon ontstaan omdat de lokale overheid een positie kon innemen en er daardoor werkelijk sprake is geweest van belangenafweging, waarbij gemeenten de publieke belangen kunnen waarborgen (zoals een daadwerkelijk open infrastructuur).

In zijn brief verzoekt Helder de fracties om de positie van de lokale overheid in de ontwikkeling van breedbanddienstverlening niet te minimaliseren.

“Dat is onnodig en niet in het belang van de kenniseconomie. Gemeenten hebben laten zien uitsluitend een actieve rol te spelen rondom breedband indien en voor zover marktpartijen daarin niet voorzien.
De inspanningen van lokale overheden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van open netwerken en significante verlaging van prijzen. Vanuit de lokale overheden zijn de aanjagers soms individuele gemeenten (als Amsterdam, Eindhoven/Helmond, Almere, Enschede), maar ook samenwerkingsverbanden van steden zoals de Stichting Stedenlink. Steeds hebben steden in overleg met VNG en IPO geopereerd en daarbij in nauwe afstemming gezocht met het Ministerie van EZ en in voorkomende gevallen het Ministerie van BZK. De rapportage van de impulscommissie Breedband onder voorzitterschap van de heer Deetman heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
Vele breedbandpilots zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd in een samenwerkingsverband met marktpartijen. Die samenwerking kon ontstaan omdat de lokale overheid een positie kon innemen en er daardoor werkelijk sprake is geweest van belangenafweging, waarbij gemeenten de publieke belangen kunnen waarborgen (zoals een daadwerkelijk open infrastructuur)."

"Artikel 5.15 van de Telecommunicatiewet geeft weer dat het niet de primaire taak van de gemeente is om telecomexploitant te worden. Dat is ook geenszins de ambitie van de steden. Het artikel laat voorts toe dat de lokale overheid kan handelen in die omgevingen waar de exploitatie van een breedbandige infrastructuur niet rendabel is en dus niet snel ter hand zal worden genomen als de overheid niet mag meedoen. Dat is een toegevoegde waarde die niet gemist kan worden."

"Het amendement van de heer Aptroot ontneemt gemeenten elke ruimte om op lokaal niveau een actieve rol te spelen, een rol die zijn waarde heeft bewezen. Het zou een ernstige terugslag betekenen voor de uitrol van breedband. Dat is nadelig voor de nationale innovatiestrategie en voor het lokale ondernemingsklimaat.”

Aldus betoogt Erik Helder. De stemming over het wetsvoorstel is afgelopen dinsdag tot nader order uitgesteld.