Enschede

Update november 2009

Breedband Enschede = Samenwerken

Verschillende actoren, zoals Oost NV, NDIX, Stichting TrenT, Stichting Breedband Twente (Regio) én individuele gemeenten geven Twente een goede positie in ‘breedbandland’. Daarbij komt al vele jaren inspiratie uit de provincie Overijssel. Toch zou dit alles niet hebben gewerkt zonder initiatiefvolle bedrijven, die hun nek uitsteken: woningcorporaties, COGAS, KPN, later Reggefiber/KPN, Ziggo én bedrijven die dienstenontwikkeling steeds van harte hebben getrokken. Het boekje ‘Het licht gezien’ is al een paar jaar oud en het palet is veranderd, maar de geest van samen doen en ruimte geven aan trekkers, is nog steeds aan de orde.

Fiber-to-the…van alles en nog wat

• In Enschede en regio lopen forse projecten van FttH. De infrastructuur naar de burgers breidt zich uit. Daarbij spelen in Enschede de woningcorporaties een voorname rol.
• Alle basisscholen werken al vanaf eind jaren ‘90 samen in ‘Basis op Kop’, een gezamenlijk initiatief voor informatisering. Collectief is nu het proces gestart tot het verglazen van de verbindingen. Voor de middelbare scholen en het hoger onderwijs is dit al geen issue meer.
• In bedrijfsverzamelgebouwen is het aanbieden van geïntegreerde breedbanddienstverlening succesvol. De ondernemer heeft geen zorg meer over de ‘techniek’.
• De breedbandinitiatieven lopen door in Duitsland en in de Randstad en dat betekent een boost voor de leveranciers van breedbanddienstverlening. In de afgelopen jaren is mede daardoor in Twente de ICT-bedrijvigheid belangrijk toegenomen.
• Het breedbandnetwerk voedt ook draadloze stations in het Enschedese centrum, waarmee het voor studenten en personeel van de UT mogelijk is om via een WiFi-netwerk te communiceren. Dat gaat onder de titel van Eduroam, waardoor het netwerk van de Campus van de UT en het stadserf zijn verbonden. Daar komt de campus van de Saxion Hogeschool bij. Het uitbaten van een draadloos netwerk voor burgers en bedrijven krijgt een nieuwe impuls.

Alles Rozengeur?

Op langere termijn gezien zit de vaart er in Enschede in. Iets extra aandacht is wel nodig voor rurale gebieden.
Op korte termijn blijven verschillende leveranciers en providers achter bij het inlossen van hun ambities. Punt van zorg daarbij is de kostenkant. Aansluiten op netwerken lijkt duurder te worden en dat belemmert socio-economische ontwikkeling.

Leeuwarden

Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Ook in economische zin. De stad vervult voor de provincie Friesland met bijna 55.000 fulltime arbeidsplaatsen de economische basis. De kracht van de centrumpositie komt met name tot uiting in de financiële en zakelijke dienstverlening, de overheid en de sector zorg en onderwijs.
Leeuwarden is de tweede kantorenstad van Noord-Nederland en prijkt landelijk in de top 10 van locaties met de hoogste toegevoegde waarde per m2. Naast de dienstensector is de economie van Leeuwarden van oudsher sterk in industrie, handel en export.

De top vijf van werkgevers in Leeuwarden:

 1. Medisch Centrum Leeuwarden
 2. ING
 3. Achmea
 4. Vliegbasis Leeuwarden
 5. Royal Friesland Foods

Leeuwarden is sinds januari 2002 lid van Stedenlink. Deze Friese stad vol historie werkt hard aan de toekomst. De ICT-activiteiten van de stad vallen onder het ICT Center Friesland. Het ICT Center is opgericht op initiatief van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor de aanleg van de glasvezel-in de gemeente en diverse ICT-projecten. De belangrijkste missie is de economische structuur te versterken door innovatieve projecten met ICT-toepassingen.

Update november 2009:

Kunst met FttH

Na een lange voorbereiding start Reggefiber in november met de uitrol van 650 kilometer glasvezel ‘Fiber-to-the-Home’. Hierdoor ontstaat voor 200 fte werkgelegenheid. In een samenwerking tussen de Werkacademie, ROC Friese Poort en betrokken marktpartijen zijn mensen uit de WW opgeleid tot glasvezelmonteur. Aan dit traject doen tientallen werkzoekenden mee. Bijzonder is verder aan het project dat alle schakelkasten worden voorzien van kunst, passend bij de wijk.

Dienstenontwikkeling

In Leeuwarden staat verder dienstenontwikkeling centraal, als onderdeel van het programma Stedelijke Economie, dat als speerpunten heeft:

 • • Watertechnologie (inclusief agri nutri en life sciences);
 •  Duurzame energie;
 • • Dienstverlening, data en ICT;
 • • Toerisme en multimedia.

De breedbandontwikkeling is dan ook ten dienste van deze sectoren. Veelal wordt samengewerkt in provinciaal verband.

Een greep uit de activiteiten:

 • • Start van ‘Smart grids’: intelligente (energie-)netwerken, die het mogelijk maken om vraag en -aanbod van (duurzame) energie nauwkeurig in te regelen;
 • • Groene datacentra: aansluiting bij het Leeuwarder warmtenet;
 • • Toeristische productontwikkeling: waternavigator, (mobiele applicatie met toeristische wetenswaardigheden); de Ontdekker (applicatie voor cultuureducatieve wandelingen in de eigen omgeving)
 • • Sensortechnologie: inzet van smart sensors bij watertechnologie en mestvergisting.
 • • Onderzoek op verzoek van de gemeenteraad naar gratis Draadloos Internet in het centrum.

Demonstrators breedbanddiensten

Dit is een project met en voor het MKB, met daarin aandacht voor diverse demonstrators, uitgevoerd en ontwikkeld door FR-IX (de Friese Internet-Exchange) en de Internetacademie. Dit gebeurde via open source research en development en heeft een aantal diensten opgeleverd zoals een winkelstraten-site met gebruik van Social media, een vacaturebank in extranet omgeving en de wedstrijd ‘het beste breedband-idee’. In 2010 ligt de focus op opschaling van de demonstrators.

Gameship en Game Academy

Gameship is de grootste game- en animatiestudio van Noord-Nederland waarin The Factor.e, Motek Motion Technology, De Jonge, NOM en de NHL participeren. Gameship biedt niet alleen bedrijven maar ook studenten de nieuwste technieken op het gebied van de ontwikkeling van games. De game- en animatiestudio mag tevens gebruikt worden door studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

De highlights van Leeuwarden:

FR-IX faciliteert froeks.tv

In 2008 ging froeks.tv van start, een soort youtube voor Friese jongeren. Het is een doorslaand succes, met ruim 50.000 unieke gebruikers. Het project maakt gebruik van de faciliteiten van Internet Valley bij de FR-IX (Friese Internet Exchange), dat o.a. een zeer geavanceerd technisch platform biedt, verspreid over meerdere hoogwaardige datacentra in het Noorden.

Doperkerk FR-IX klant

Nog een zeer bijzondere klant van de FR-IX dit jaar is een kerk: de Johannes de Doperkerk. Deze is in 2008 gestript en verbouwd tot duurzame ‘high tech’ kantoorruimten voor jonge bedrijven op het gebied van watertechnologie. Zij werken samen met het Toptechnologisch Instituut Wetsus, aan de overkant van het plein. FR-IX levert de ‘State of the Art’ aansluitingen waarmee de jonge bedrijven zichzelf verbinden aan de tastbare wereld.

Gamevalley

De gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben ‘Gamevalley’ voorbereid, een kenniscentrum dat in Leeuwarden van start gaat. Starters krijgen hierin alle faciliteiten, waaronder een z.g.n. ‘Motion Capture Studio’ om hun bedrijf te ontwikkelen, met name op het gebied van Serious Gaming.

Nieuw datacenter

In Leeuwarden is in juni het eerste ‘high power’ datacenter in Friesland geopend. Het is een waardevolle toevoeging voor de FR-IX en haar klanten, die nu in een nog betere omgeving zijn gehuisvest. Bijzonder is dat het datacenter buitengewoon ‘duurzaam’ is gebouwd, door de toepassing van groene stroom en energiezuinige koeling. De restwarmte kan worden gebruikt door bedrijven in de directe omgeving. De verbinding tussen ICT en duurzaamheid zal de komende jaren sterk worden gestimuleerd.

Fiber to the Home

Samen met marktpartijen werd de verglazing van Leeuwarden verkend en voorbereid.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening via Internet werd in 2008 verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Zo werd Kanaal Lokaal gestart, in samenwerking met de lokale omroep en diverse culturele en maatschappelijke instellingen als musea, de archieven en de bibliotheek; een nieuw medium dat dankzij onderlinge glasvezelverbindingen het lokale nieuws dichter bij de burger brengt. Leeuwarden werkt verder nauw samen met het IZSF, het ICT-Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland, dat een koploper is als het gaat om Shared Services voor de betrokken zes gemeenten. Centraal staat een gemeenschappelijke data-opslag. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor data-opslag, backup en uitwijk, maar de samenwerking richt zich ook op verdere gezamenlijke beleidsontwikkeling voor data-archivering en –opslag.

Regionale samenwerking

Eind 2008 hebben gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân bekend gemaakt dat ze in de toekomst meer samen zullen optrekken op het gebied van vraagbundeling en dienstenstimulering.

Deventer, eerste verglaasde stad van Europa

Deventer werd in 2009 de eerste verglaasde stad van Europa. De stad zelf is in snel tempo verglaasd. Tot nog toe hadden inwoners en bedrijven in het buitengebied slechts een laagwaardige variant van ADSL tot hun beschikking. In de zomer van 2009 is er in het buitengebied van Deventer een pilot gehouden waarin zes huishoudens en bedrijven via een supersnelle draadloze straalverbinding aangesloten werden op het glasvezelnet van Deventer. De pilot is volledig geslaagd. Na de pilot heeft de gemeente een peiling gedaan en maar liefst 800 huishoudens in het buitengebied hebben laten weten dat zij belangstelling hebben voor het next generation network: het is opschaalbaar, symmetrisch en open. In Europa is het uniek dat zowel een stad als de omliggende dorpen gebruik kunnen maken van het next generation netwerk.

‘Het Geheim van Licht’

Om dit te vieren organiseerde Deventer een lichtfeest eind 2009: ‘Het Geheim van Licht’. Kunstenaars ontwierpen speciaal voor de gelegenheid verlichte sculpturen van glasvezel. Negen mysterieuze lichtontwerpen, – onder andere een lichtflitsgang, een twittertrap, een wauw-pauw en een waterkrant – konden een aantal weken ’s avonds in het Vogeleiland park bewonderd worden. Zie www.geheimvanlicht.nl

Deventer Diensteninnovatie

 • • Op gebied van zorg wordt gebouwd aan een regionaal ICT platform, in samenwerking met zorgpartijen, Fujitsu, Intel, Topicus en anderen. Doel is de uitrol van innovatieve zorgdiensten van meet af aan integraal te kunnen aanbieden.
 • • Op onderwijsgebied is in Deventer de OBS Snippeling gestart met het verstrekken van netbooks aan alle leerlingen vanaf groep vier voor inzet bij de lessen. Het project voorziet eveneens in coaching van de betrokken leerkrachten en ontwikkelt zich succesvol. www.schoolglas.nl
 • • Na evaluatie van de camera beveiligingsprojecten op twee grote wijkwinkelcentra blijkt het aantal winkeldiefstallen met 85 % te zijn afgenomen, terwijl de oplossingsgraad meer dan 90% bedraagt. Deze applicatie is dus een groot succes!
 • • De Deventer Televisie werkt samen met de gemeente Deventer en Glashart aan het project www.hartvoordeventer.nl waarin gebruikerscontent wordt aangeboden op TV en op Internet. Veel verenigingen doen inmiddels mee.
 • • In het kader van diensteninnovatie wordt samengewerkt met de provincie Overijssel en de andere vier grote Overijsselse gemeenten. Op deze wijze wordt vroegtijdig kennis gedeeld, worden succesvolle projecten opgeschaald en wordt de financiering van open innovatie gezamenlijk gerealiseerd.

Veel animo snel internet (26-11-2009)

DEVENTER – Bijna 800 huishoudens in het buitengebied van Deventer hebben laten weten dat zij belangstelling hebben voor zeer snel internet.

Dat blijkt uit een peiling van de gemeente Deventer. Voorafgaand aan de peiling was al duidelijk dat minimaal 300 huishoudens interesse moesten hebben in supersnel internet – anders was het project volgens de gemeente sowieso niet rendabel. In totaal 1280 huishoudens kregen een brief.
De peiling is het vervolg op een geslaagde test die de gemeente onlangs deed met zes woningen in het buitengebied. De huizen kregen internet via een glasvezelverbinding, maar het laatste stuk naar de woningen werd verzorgd via een draadloos netwerk. Deze voorziening was bijna even snel als internet dat wordt geleverd via een ‘gewone’ glasvezelverbinding.
Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat die nu verder onderzoeken hoe er voor kan worden gezorgd dat ook inwoners van het buitengebied beschikken over het snelle internet. Kort na de succesvolle proef liet de gemeente weten dat contact wordt gezocht met verschillende bedrijven om dit mogelijk te maken. Naar schatting kost een abonnement ongeveer 50 euro.

Bron: de Stentor

Schoolglas

Schoolglas is een project van de gemeente Deventer en de scholen uit het basisonderwijs, waarbij een glasvezelverbinding ervoor zorgt dat alle scholen supersnel breedbandinternet hebben. De ontwikkeling van digitale ondersteuning in het primair onderwijs loopt voorspoedig. Er zijn vele mogelijkheden dankzij Schoolglas, zoals digiborden, klassestudio, videoconferencing, expert op afstand, gezamenlijk ICT beheer en nog veel meer. Dit zorgt voor een verrijking van het onderwijs. Het project wordt inmiddels geheel door het gezamenlijke primair onderwijs te Deventer gedragen met enthousiasme en voortvarendheid. Op www.schoolglas.nl zijn de vorderingen te volgen.

Lokale omroep

De gemeente en de lokale omroep te Deventer hebben de handen ineen geslagen om optimaal gebruik te gaan maken van het snelle glasvezelnet. Het gaat dan om bijvoorbeeld themakanalen, burgerjournalistiek en het verhogen van de digitale sociale participatie. Hart voor Deventer is een platform voor en door Deventenaren, waarop lokaal nieuws met elkaar gedeeld wordt. Op de site www.hartvoordeventer.nl zijn de plannen en ontwikkelingen te volgen.

Domotica

Samen met zorgverleners en woningbouwverenigingen worden de mogelijkheden onderzocht om domotica stadsbreed te introduceren. Domotica staat voor communicatie tussen allerlei elektrische en elektronische voorzieningen in de woningen en in de woonomgeving van bewoners. Dit is bedoeld voor de bewoners en dienstverleners.

Den Haag

Den Haag is van af het begin bij Stedenlink betrokken. Wethouder Frits Huffnagel stimuleert van alles op het gebied van ICT. De gemeente verglaast met het project Glaslokaal het onderwijs en publieke instellingen in hoog tempo en werkt met het project Glazen Stadhuis aan een nieuwe ICT-infrastructuur. Residentienet breidt uit en biedt naast lokaal nieuws een podium voor Hagenezen.

Update november 2009:

Stand van zaken uitrol glasvezel

Den Haag voerde in 2009 gesprekken over een grootschalige uitrol van Fiber-to-the-Home. Dit zal de komende zeven à acht jaar gefaseerd moeten plaatsvinden. In eerste instantie wordt gedacht aan een start van minimaal 30.000 aansluitingen. De juridische, financiële en technische aspecten zijn onderwerp van onderzoek. In de ‘Crisis- en recessieaanpak’ heeft het College van B&W twee miljoen euro gereserveerd om het proces te versnellen. De uitrol van de aansluitingen via stichting Glaslokaal voor cultuur en zorginstellingen liggen op schema. In Den Haag zijn vrijwel alle basis- en middelbare scholen aangesloten op glasvezel. BBned heeft het bedrijventerrein Forepark (langs de A4) aangesloten op glasvezel.

Lancering NieuwDenHaag.nl en award ‘meest volwassen digitaal loket’

Op 21 oktober 2009 is door wethouder Frits Huffnagel het nieuwe stadsportaal DenHaag.nl gelanceerd. Dit nieuwe, interactieve DenHaag.nl is van, voor en door de stad. Bewoners, bedrijven, bezoekers en de gemeente kunnen zowel afnemer als producent zijn. Zij informeren elkaar en verbinden en inspireren. Steeds meer gemeentelijke producten en diensten zijn makkelijker te vinden. In oktober 2009 heeft Den Haag dan ook de Award ‘Meest volwassen digitaal loket’ gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Ernst & Young op basis van de ‘Benchmark Digitale Dienstverlening’. In de benchmark wordt met name gekeken naar de mate van het digitaal kunnen aanvragen van producten (van ‘volledig interactief aanvragen’ tot ‘alleen digitaal informatie beschikbaar’). Ernst & Young heeft in totaal de digitale loketten van alle 441 gemeenten beoordeeld.

EUROCITIES / Lobby breedband

Den Haag is voorzitter van de werkgroep Broadband van EUROCITIES. In 2009 zijn, in samenwerking met Stedenlink en DC10Plus (UK) drie lobbydocumenten aan de Europese Commissie en het Europees Parlement aangeboden (‘EUROCITIES position briefing / Next Generation Access Networks’, 26 February 2009 en ‘EUROCITIES comments on draft Broadband state aid guidelines’, June 2009). Eind 2009 is het ‘EUROCITIES Strategic Policy paper Broadband’ gepresenteerd. Deze lobbydocumenten zijn te vinden op www.eurocities.eu

Investeren in Excellente Dienstverlening én ontsluiten van zorg en cultuur
Den Haag werkt hard aan Excellente Dienstverlening voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een goede infrastructuur is hierbij noodzakelijk. In het Atrium van het Stadhuis is bijvoorbeeld draadloos internet beschikbaar.
Stichting Glaslokaal – die reeds 250 aansluitingen heeft bij onder andere scholen – heeft in 2008 een impuls gekregen van
€ 750.000 om 50 extra aansluitingen te realiseren bij zorg- & cultuurinstellingen. Op het bedrijventerrein Forepark (110 ha bruto) heeft BBned in 2008 een open glasvezelnetwerk gerealiseerd, waarbij bedrijven de keuze hebben uit meer dan 35 verschillende dienstenleveranciers.

Versterken infrastructuur

In de ‘Sociaal-Economische Agenda Den Haag 2020’ is de ambitie uitgesproken om voor een groeiend aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel te werken aan glasvezelaansluitingen. In 2009 staat dan ook een strategische verkenning op de rol naar een vernieuwde aanpak voor glasvezel en de aanleg van draadloos internet in de stad. Den Haag heeft de ambitie om voor ondernemers en Hagenaars een attractieve stad te zijn. Het ontsluiten en koppelen van instellingen in de ‘Internationale stad van Vrede & Recht’ is hierbij vanzelfsprekend een onderwerp van onderzoek.

ICT als economische magneet

Den Haag doet het goed in ICT-congressen! In het najaar van 2008 heeft bijvoorbeeld Symantec haar global congress in het Word Forum Convention Center gehouden. Het ‘ICT Gala’ en ‘Den Haag Telecom’ waren ook dit jaar weer een groot succes.
Eind december heeft het Chinese telecombedrijf ZTE Corporation, in de wereld de grootste producent van mobiele telefoons en telecommunicatienetwerken, besloten haar Europese hoofdkantoor en het verkoop- en distributiecentrum in Den Haag te vestigen.
Om (jonge) ondernemers te stimuleren worden de communities van innovatieve én creatieve ontwikkelaars verder uitgebouwd. Het ontsluiten van deze locaties met glasvezel is hierbij een vanzelfsprekendheid. De ‘CaballeroFabriek’ (www.cabfab.nl) in de Binckhorst doet het zeer goed. ‘Binck36’ (www.binck36.nl) in de Binckhorst en ‘Labs55’ (www.labs55.nl) in Laakhaven zijn sinds de zomer van 2008 in ontwikkeling.

Tilburg

In de ICT visie van Tilburg staat het uitgangspunt centraal om de interne gemeentelijke ICT beter direct dienstbaar te maken aan de externe beleidsdoelen die de gemeente heeft geformuleerd in de inhoudelijke beleidsprogramma´s (economie, jeugd & onderwijs, zorg, cultuur, veiligheid, etc.). Dat impliceert minder interne ICT en meer ICT in en voor de stad. De omvorming van Tilburg.nl van gemeentewinkel naar stadssite is daar een goed voorbeeld van, evenals het ondernemersloket op deze site.

Deze bijstelling van de focus is vooral ingegeven door de veranderingen in de samenleving, waarbij ICT een steeds grotere rol speelt. Interne en externe ICT kunnen echter niet zonder elkaar: om de stad optimaal te kunnen faciliteren moet de gemeente haar eigen informatiehuishouding ook goed op orde hebben.

Update november 2009:

Virtueel Tilburg / Brabant

De virtuele stad Tilburg wordt alsmaar groter. Er zijn ook mogelijkheden om historisch Tilburg te bekijken. De samenwerking met Helmond voor ‘Virtueel Brabant’ is ook uitgebreid naar Eindhoven. Hiermee wordt het eenvoudiger en goedkoper om uitbreidingen te doen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van virtuele steden snel toe te passen.

Regionale samenwerking

Binnen het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) wordt samengewerkt aan het gezamenlijk opzetten van de Wabo (omgevingsvergunning) en het opzetten van een gezamenlijk P&O systeem. Deze projecten worden door de provincie ondersteund binnen het programma ‘Samen Investeren’.

Stand van zaken verbinden marktplaatsen B5

Het Tilburgse koppelpunt van Breedband Tilburg is gekoppeld met onder andere de Eindhovense Internet Exchange (EFX). Hiermee wordt het voor de klanten van Breedband Tilburg makkelijker om diensten van een groot aantal aanbieders af te nemen. Via een ander traject wordt een koppeling gemaakt met Waalwijk, Breedband Tilburg werkt hiervoor samen met Parkmanagement Waalwijk.

Draadloos

Binnen Tilburg zijn er ideeën om tot een draadloos netwerk te komen in de (binnen)stad. Vooralsnog lijkt het erop dat er een kleinschalige pilot ‘naar Luxemburgs model’ zal starten om met name de toeristische / informatieve mogelijkheden in de praktijk te testen. Eind 2009 werd Tilburg bezocht door een afvaardiging uit Luxemburg. Vanuit Luxemburg is er weer interesse in de ontwikkelingen op het gebied van FttH.

Stand van zaken FttH

In 2009 is er nog geen (grootschalig) project op het gebied van FttH van start gegaan. Er zijn oriënterende gesprekken geweest met Reggefiber. Ook naar aanleiding van de besluitvorming in het college inzake het onderzoeken van de mogelijkheden tot ondersteuning van de aanleg van FttH zijn geen andere aanbieders met concrete voorstellen gekomen. Samenwerking met andere stedenlinksteden lijkt op dit moment de meest geschikte aanpak.

Glasvezel in Tilburg

In februari 2004 is een netwerk in gebruik genomen waarop toen 11 instellingen zijn aangesloten. Gesteund door de gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant is dit project opgestart onder leiding van Stichting Town. Inmiddels is dit netwerk gegroeid tot een netwerk met 21 instellingen met in totaal 197 locaties aangesloten van met name instellingen in de (semi) publieke sector. Als laatste grotere uitbreiding zijn in 2008 38 basisscholen aangesloten op het netwerk van Breedband Tilburg.

De verbinding van het netwerk van Breedband Tilburg met “de rest van de wereld” bevindt zich op de Universiteit. Nu is dat nog een soort van koppelpunt waar de diensten worden gekoppeld die de gebruikers van Breedband Tilburg afnemen. In 2009 zal dit worden omgevormd tot een Tilburgse marktplaats, die wordt opgenomen in het ook dit jaar te starten netwerk Taxan. Naast Tilburg en twee andere Stedenlinksteden Helmond en Eindhoven nemen ook Den Bosch, Breda en Roosendaal deel aan dit netwerk, waarmee Brabant de beschikking krijgt over gekoppelde netwerken met onafhankelijke opstappunten.

Kort voor de oplevering van het netwerk voor Breedband Tilburg (voorjaar 2004) is de gemeente met behulp van de provincie een project voor het “verglazen” van een bedrijventerrein gestart. Doel van het project is te onderzoeken hoe een interessant businessplan kan worden ontwikkeld en aangeboden. In 2004 wordt hierdoor het netwerk op bedrijventerrein Het Laar gerealiseerd.

De ervaringen die daar zijn opgedaan, blijven een stimulans om ook andere bedrijventerreinen verbindingen via glasvezel aan te bieden. Fastfiber (nu Eurofiber) is in 2007 door het Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT) in overleg met gemeente en stichting BT gekozen om glasvezel te gaan aanleggen op de overige bedrijventerreinen. De interconnectie tussen de verschillende terreinen wordt geleverd door Breedband Tilburg.

Amsterdam

Amsterdam neemt binnen Stedenlink een aparte plaats in. Het is een bruisende en vooral ook creatieve en inspirerende stad met met een natuurlijke aantrekkingskracht op veel mensen en bedrijven.

Eind jaren ’80 startte de Amsterdam Internet Exchange, naar dataverkeer gerekend de grootste data-haven ter wereld. Hierdoor kan de stad zich met recht ict-hub noemen. Dit heeft een gunstige bijdrage geleverd aan het vestigingsklimaat voor ict-bedrijven. Amsterdam loopt wat betreft het aantal ict- en nieuwe media bedrijven ver voor op andere steden. De werkgelegenheid in deze sector omvat zo’n 12 tot 15% van alle 425.000 arbeidsplaatsen in de hoofdstad. Dit is echter ongerekend het aandeel ICT in bijvoorbeeld de in Amsterdam zeer grote financiële en diensten sectoren. Naast het vestigingsplaats zijn van vele bedrijven, speelt Amsterdam een grote rol in het onderzoek naar ict. Een voorbeeld hiervan is het Wetenschappelijk Technisch Centrum Watergraafsmeer (WTCW), met instellingen als Nikhef, SARA en CWI. Het WTCW is een broedplaats van nieuwe ICT-toepassingen en tevens een belangrijke speler in het vaststellen van ICT-standaarden en protocollen. Zo is bijvoorbeeld de cruciale XML-standaard vanuit Amsterdam ontwikkeld.

Update november 2009:

Glasvezeluitrol

Amsterdam heeft een contract gesloten met Reggefiber, KPN en woningcorporaties. Het voorziet in de aanleg van de volgende 100.000 adressen, met de ambitie om ook de dan nog resterende 250.000 te doen.

Onderwijs en FttH

In de zomer van 2009 is het scholennetwerk BOA gereed gekomen. Vrijwel alle Amsterdamse schoolgebouwen zijn nu voorzien van symmetrische 1.000 verbindingen. Nu begint de lastige klus van de inhoudelijke integratie van de nieuwe mogelijkheden. Er wordt met cultuurinstellingen, zoals Museum- en Archief Amsterdam, gesproken over het beschikbaar stellen van hun nu al grote digitale collectie van statisch en bewegend beeld. Er wordt ook gewerkt aan muziekonderwijs op afstand, naar succesvol Londens voorbeeld. Een voorbereidde samenwerking met de NASA is door de aanlegvertraging verschoven naar 2010/2011. In 2010 doet het veld ervaring op en intensiveert het inhoudelijke programma.

FttH Platform

Samen met anderen heeft Amsterdam aan de wieg gestaan van het FttH Platform Nederland, een neutrale en pre-competitieve Stichting die de volledige verglazing van Nederland bevordert. De start was in september ’09, inmiddels neemt het ledental sprongsgewijs toe.

Glasvezel en breedband over de grenzen

Gemeente Amsterdam onderhoudt internationale breedband contacten met onder andere de FttH Councils in Europa, Azië en de VS. Amsterdam is betrokken bij advisering, met recente voorbeelden als Singapore, Australië en de nieuwe regering in de VS. Amsterdam, Stedenlink, OECD en EUROCITIES dragen bij aan het lopende debat in Europa over de vraag hoe we naar Next Generation access Networks komen en hoe we ervoor zorgen dat die toekomstbestendig en open zijn. Een beperkte betrokkenheid van overheden en woningcorporaties in juist die onderste passieve netwerklaag kan het cruciale verschil maken. Ook werkt Amsterdam in INEC samen met tal van andere steden binnen en buiten Europa.

Draadloze communicatie

In Amsterdam krijgt ook draadloos alle aandacht, vanuit de analyse dat ubiquitous beschikbaarheid van breedband nu al de norm is voor een voorhoede, maar al snel voor de meerderheid. Er is gekeken naar- en getest met de nodige mogelijkheden. Vooralsnog lijkt de rol van de gemeente die van volgen en bijeenbrengen zijn. Projecten in Kopenhagen en Venetië zijn nog in een zodanig vroeg stadium dat er nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden.

Voorbereiding glasaanleg bedrijfsterreinen

Bij een van de nieuwe bedrijfsterreinen is gebruik gemaakt van de EU de minimis norm voor staatssteun, er is een hoofdduct met meervoudige miniduct gelegd die bij eerste gebruik aan de betreffende provider in eigendom wordt overgedragen, op voorwaarde van open toegang tot de 2 t/m 6e miniduct. De aanpak is goed ontvangen in de markt.

Europese Commissie steunt Amsterdams model

In het licht van de nationaliseringen van banken eind 2008 is straks nog lastig uit te leggen hoe hoog de golven waren over de rol van Amsterdam in breedband. Waar zittende ondernemers niet bereid bleken de stad van toekomstbestendige infrastructuur te voorzien richtte de stad dan maar samen met marktpartijen een eigen bedrijf op. Fel bevochten in Hollandse rechtszalen en Brusselse wandelgangen heeft de stad zich jarenlang teweer gesteld tegen aantijgingen van staatssteun en dubbele agenda’s. Eind december 2007 sprak de Europese Commissie in een verrassend transparante beschikking eenduidig uit dat de Amsterdamse aanpak geheel paste binnen het Europees verdrag. Daarmee is in Europa nu eenduidig vastgesteld dat het steden vrij staat om op een zakelijk gezonde basis samen met marktpartijen te investeren in breedband. Eind 2008 telt Amsterdam zo’n 40.000 woningen die gebruik kunnen maken van glasvezel. Tegelijkertijd lijken marktpartijen als KPN en Reggefiber belangstelling te krijgen om in de hoofdstad open glasvezel aan te leggen.

Educatieve en culturele breedband: ooit ‘onbereikbare luxe’, nu voor iedereen normaal

Amsterdam telt naast het Citynet-breedbandprogramma ook acties gericht op cultuur en onderwijs. Inmiddels hebben veel podia in de stad een symmetrische 1.000 Mb/s verbinding waardoor ze bij live voorstellingen geen straalzender meer nodig hebben. In het project Cultureplayer verkent de culturele wereld hoe het opslaan van programma’s op allerlei manieren gebruikt kan worden. Eén van de doelgroepen is de Amsterdamse schooljeugd. Tot voor kort deelde men per school een ADSL of kabelverbinding. In 2008 startte via een Europese aanbesteding het Amsterdamse scholennet BOA, waardoor iedere school van een 1.000 Mb/s verbinding zal worden voorzien. Begin november werd bekend dat het Amsterdamse onderwijs een samenwerking is aangegaan met de NASA om superhoge resolutie satellietopnamen te beoordelen. Parallel wordt de nieuwe bandbreedte ingezet om gebruik te maken van de rijke videoarchieven van de Nederlandse Omroep, het stedelijk archief en het Amsterdams Historisch Museum. Op deze manier wordt wat vroeger een veelal onbereikbare ‘luxe excursie’ was nu een dagelijks en op afroep beschikbare kwaliteit van het onderwijs – voor alle leerlingen.

ingelogd

Linksboven is een extra keuzemenu verschenen, vanaf nu kunt u: 

 Vergaderstukken downloaden
 Adresgegevens van uw Stedenlink-collega's bekijken
 Nieuwsitems insturen voor de nieuwsbrieven (intern/extern): Stedenlink[s]

 

Nieuwe stap glasvezelnetwerk Helmond

De gemeente Helmond, de woningcorporaties en de stichting Combivisie Regio hebben positief gereageerd op de uitnodiging van Reggefiber, om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband. Deze partijen zien het als een belangrijke kans voor Helmond dat alle huishoudens, bedrijven en instellingen worden aangesloten op een breedband-glasvezelnetwerk. Een ontwikkeling die – samen met het eerdere initiatief om een aantal industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op een glasvezelnetwerk – past bij de ambities van de gemeente Helmond.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het nieuwe netwerk open en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, met marktconforme tarieven, toekomstgericht en geschikt voor nieuwe maatschappelijke functies.

De intenties zijn inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring die op 23 januari is ondertekend door degemeente Helmond, stichting Combivisie Regio, Reggefiber en de woningcorporaties.

De ambitie van Reggefiber (een aan Volker Wessels gelieerd bedrijf) is om in Nederland grootschalig aansluitingen te realiseren op een glasvezelnetwerk voor breedband. Het aan te leggen netwerk in Helmond wordt daarin als een belangrijke stap beschouwd, waarbij deelname van de gemeente en de woningbouwcorporaties essentieel is voor het welslagen van het project. Daarnaast zal ook de Stichting Combivisie Regio in het project deelnemen. Deze stichting zal zich speciaal richten op het aanbieden van niet-commerciële, maatschappelijke diensten via het nieuwe breedbandige glasvezelnetwerk. Genoemde partijen gaan nu samen onderzoeken hoe het breedbandige glasvezelnetwerk gerealiseerd kan worden en wanneer met de aanleg kan worden begonnen. Het voornemen is om voor 1 september van dit jaar de eerste spade in de grond te steken. Uiteraard gebeurt één en ander in overeenstemming met de Nederlandse en Europese regelgeving.

De samenwerkende partijen zien het onderzoek naar de haalbaarheid van een openbaar breedbandig glasvezelnetwerk in de gemeente Helmond vol vertrouwen tegemoet en zullen daarover op korte termijn definitief uitsluitsel geven.