Den Haag

Den Haag is van af het begin bij Stedenlink betrokken. Wethouder Frits Huffnagel stimuleert van alles op het gebied van ICT. De gemeente verglaast met het project Glaslokaal het onderwijs en publieke instellingen in hoog tempo en werkt met het project Glazen Stadhuis aan een nieuwe ICT-infrastructuur. Residentienet breidt uit en biedt naast lokaal nieuws een podium voor Hagenezen.

Update november 2009:

Stand van zaken uitrol glasvezel

Den Haag voerde in 2009 gesprekken over een grootschalige uitrol van Fiber-to-the-Home. Dit zal de komende zeven à acht jaar gefaseerd moeten plaatsvinden. In eerste instantie wordt gedacht aan een start van minimaal 30.000 aansluitingen. De juridische, financiële en technische aspecten zijn onderwerp van onderzoek. In de ‘Crisis- en recessieaanpak’ heeft het College van B&W twee miljoen euro gereserveerd om het proces te versnellen. De uitrol van de aansluitingen via stichting Glaslokaal voor cultuur en zorginstellingen liggen op schema. In Den Haag zijn vrijwel alle basis- en middelbare scholen aangesloten op glasvezel. BBned heeft het bedrijventerrein Forepark (langs de A4) aangesloten op glasvezel.

Lancering NieuwDenHaag.nl en award ‘meest volwassen digitaal loket’

Op 21 oktober 2009 is door wethouder Frits Huffnagel het nieuwe stadsportaal DenHaag.nl gelanceerd. Dit nieuwe, interactieve DenHaag.nl is van, voor en door de stad. Bewoners, bedrijven, bezoekers en de gemeente kunnen zowel afnemer als producent zijn. Zij informeren elkaar en verbinden en inspireren. Steeds meer gemeentelijke producten en diensten zijn makkelijker te vinden. In oktober 2009 heeft Den Haag dan ook de Award ‘Meest volwassen digitaal loket’ gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Ernst & Young op basis van de ‘Benchmark Digitale Dienstverlening’. In de benchmark wordt met name gekeken naar de mate van het digitaal kunnen aanvragen van producten (van ‘volledig interactief aanvragen’ tot ‘alleen digitaal informatie beschikbaar’). Ernst & Young heeft in totaal de digitale loketten van alle 441 gemeenten beoordeeld.

EUROCITIES / Lobby breedband

Den Haag is voorzitter van de werkgroep Broadband van EUROCITIES. In 2009 zijn, in samenwerking met Stedenlink en DC10Plus (UK) drie lobbydocumenten aan de Europese Commissie en het Europees Parlement aangeboden (‘EUROCITIES position briefing / Next Generation Access Networks’, 26 February 2009 en ‘EUROCITIES comments on draft Broadband state aid guidelines’, June 2009). Eind 2009 is het ‘EUROCITIES Strategic Policy paper Broadband’ gepresenteerd. Deze lobbydocumenten zijn te vinden op www.eurocities.eu

Investeren in Excellente Dienstverlening én ontsluiten van zorg en cultuur
Den Haag werkt hard aan Excellente Dienstverlening voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een goede infrastructuur is hierbij noodzakelijk. In het Atrium van het Stadhuis is bijvoorbeeld draadloos internet beschikbaar.
Stichting Glaslokaal – die reeds 250 aansluitingen heeft bij onder andere scholen – heeft in 2008 een impuls gekregen van
€ 750.000 om 50 extra aansluitingen te realiseren bij zorg- & cultuurinstellingen. Op het bedrijventerrein Forepark (110 ha bruto) heeft BBned in 2008 een open glasvezelnetwerk gerealiseerd, waarbij bedrijven de keuze hebben uit meer dan 35 verschillende dienstenleveranciers.

Versterken infrastructuur

In de ‘Sociaal-Economische Agenda Den Haag 2020’ is de ambitie uitgesproken om voor een groeiend aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel te werken aan glasvezelaansluitingen. In 2009 staat dan ook een strategische verkenning op de rol naar een vernieuwde aanpak voor glasvezel en de aanleg van draadloos internet in de stad. Den Haag heeft de ambitie om voor ondernemers en Hagenaars een attractieve stad te zijn. Het ontsluiten en koppelen van instellingen in de ‘Internationale stad van Vrede & Recht’ is hierbij vanzelfsprekend een onderwerp van onderzoek.

ICT als economische magneet

Den Haag doet het goed in ICT-congressen! In het najaar van 2008 heeft bijvoorbeeld Symantec haar global congress in het Word Forum Convention Center gehouden. Het ‘ICT Gala’ en ‘Den Haag Telecom’ waren ook dit jaar weer een groot succes.
Eind december heeft het Chinese telecombedrijf ZTE Corporation, in de wereld de grootste producent van mobiele telefoons en telecommunicatienetwerken, besloten haar Europese hoofdkantoor en het verkoop- en distributiecentrum in Den Haag te vestigen.
Om (jonge) ondernemers te stimuleren worden de communities van innovatieve én creatieve ontwikkelaars verder uitgebouwd. Het ontsluiten van deze locaties met glasvezel is hierbij een vanzelfsprekendheid. De ‘CaballeroFabriek’ (www.cabfab.nl) in de Binckhorst doet het zeer goed. ‘Binck36’ (www.binck36.nl) in de Binckhorst en ‘Labs55’ (www.labs55.nl) in Laakhaven zijn sinds de zomer van 2008 in ontwikkeling.