Deventer, eerste verglaasde stad van Europa

Deventer werd in 2009 de eerste verglaasde stad van Europa. De stad zelf is in snel tempo verglaasd. Tot nog toe hadden inwoners en bedrijven in het buitengebied slechts een laagwaardige variant van ADSL tot hun beschikking. In de zomer van 2009 is er in het buitengebied van Deventer een pilot gehouden waarin zes huishoudens en bedrijven via een supersnelle draadloze straalverbinding aangesloten werden op het glasvezelnet van Deventer. De pilot is volledig geslaagd. Na de pilot heeft de gemeente een peiling gedaan en maar liefst 800 huishoudens in het buitengebied hebben laten weten dat zij belangstelling hebben voor het next generation network: het is opschaalbaar, symmetrisch en open. In Europa is het uniek dat zowel een stad als de omliggende dorpen gebruik kunnen maken van het next generation netwerk.

‘Het Geheim van Licht’

Om dit te vieren organiseerde Deventer een lichtfeest eind 2009: ‘Het Geheim van Licht’. Kunstenaars ontwierpen speciaal voor de gelegenheid verlichte sculpturen van glasvezel. Negen mysterieuze lichtontwerpen, – onder andere een lichtflitsgang, een twittertrap, een wauw-pauw en een waterkrant – konden een aantal weken ’s avonds in het Vogeleiland park bewonderd worden. Zie www.geheimvanlicht.nl

Deventer Diensteninnovatie

  • • Op gebied van zorg wordt gebouwd aan een regionaal ICT platform, in samenwerking met zorgpartijen, Fujitsu, Intel, Topicus en anderen. Doel is de uitrol van innovatieve zorgdiensten van meet af aan integraal te kunnen aanbieden.
  • • Op onderwijsgebied is in Deventer de OBS Snippeling gestart met het verstrekken van netbooks aan alle leerlingen vanaf groep vier voor inzet bij de lessen. Het project voorziet eveneens in coaching van de betrokken leerkrachten en ontwikkelt zich succesvol. www.schoolglas.nl
  • • Na evaluatie van de camera beveiligingsprojecten op twee grote wijkwinkelcentra blijkt het aantal winkeldiefstallen met 85 % te zijn afgenomen, terwijl de oplossingsgraad meer dan 90% bedraagt. Deze applicatie is dus een groot succes!
  • • De Deventer Televisie werkt samen met de gemeente Deventer en Glashart aan het project www.hartvoordeventer.nl waarin gebruikerscontent wordt aangeboden op TV en op Internet. Veel verenigingen doen inmiddels mee.
  • • In het kader van diensteninnovatie wordt samengewerkt met de provincie Overijssel en de andere vier grote Overijsselse gemeenten. Op deze wijze wordt vroegtijdig kennis gedeeld, worden succesvolle projecten opgeschaald en wordt de financiering van open innovatie gezamenlijk gerealiseerd.

Veel animo snel internet (26-11-2009)

DEVENTER – Bijna 800 huishoudens in het buitengebied van Deventer hebben laten weten dat zij belangstelling hebben voor zeer snel internet.

Dat blijkt uit een peiling van de gemeente Deventer. Voorafgaand aan de peiling was al duidelijk dat minimaal 300 huishoudens interesse moesten hebben in supersnel internet – anders was het project volgens de gemeente sowieso niet rendabel. In totaal 1280 huishoudens kregen een brief.
De peiling is het vervolg op een geslaagde test die de gemeente onlangs deed met zes woningen in het buitengebied. De huizen kregen internet via een glasvezelverbinding, maar het laatste stuk naar de woningen werd verzorgd via een draadloos netwerk. Deze voorziening was bijna even snel als internet dat wordt geleverd via een ‘gewone’ glasvezelverbinding.
Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat die nu verder onderzoeken hoe er voor kan worden gezorgd dat ook inwoners van het buitengebied beschikken over het snelle internet. Kort na de succesvolle proef liet de gemeente weten dat contact wordt gezocht met verschillende bedrijven om dit mogelijk te maken. Naar schatting kost een abonnement ongeveer 50 euro.

Bron: de Stentor

Schoolglas

Schoolglas is een project van de gemeente Deventer en de scholen uit het basisonderwijs, waarbij een glasvezelverbinding ervoor zorgt dat alle scholen supersnel breedbandinternet hebben. De ontwikkeling van digitale ondersteuning in het primair onderwijs loopt voorspoedig. Er zijn vele mogelijkheden dankzij Schoolglas, zoals digiborden, klassestudio, videoconferencing, expert op afstand, gezamenlijk ICT beheer en nog veel meer. Dit zorgt voor een verrijking van het onderwijs. Het project wordt inmiddels geheel door het gezamenlijke primair onderwijs te Deventer gedragen met enthousiasme en voortvarendheid. Op www.schoolglas.nl zijn de vorderingen te volgen.

Lokale omroep

De gemeente en de lokale omroep te Deventer hebben de handen ineen geslagen om optimaal gebruik te gaan maken van het snelle glasvezelnet. Het gaat dan om bijvoorbeeld themakanalen, burgerjournalistiek en het verhogen van de digitale sociale participatie. Hart voor Deventer is een platform voor en door Deventenaren, waarop lokaal nieuws met elkaar gedeeld wordt. Op de site www.hartvoordeventer.nl zijn de plannen en ontwikkelingen te volgen.

Domotica

Samen met zorgverleners en woningbouwverenigingen worden de mogelijkheden onderzocht om domotica stadsbreed te introduceren. Domotica staat voor communicatie tussen allerlei elektrische en elektronische voorzieningen in de woningen en in de woonomgeving van bewoners. Dit is bedoeld voor de bewoners en dienstverleners.