EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

26-07-2006

Eurocommisaris Kroes (Mededinging) heeft deze maand laten weten dat de gemeente Appingedam geen glasvezel mag aanleggen. Het project is niet aanbesteed volgens de Europese regels, en Appingedam treedt op als risicodragend investeerder, in plaats van subsidies te verstrekken voor de aanleg van het netwerk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor andere glasvezelprojecten waar gemeentes in participeren, omdat niemand voor het model van Appingedam heeft gekozen. Appingedam wilde 5.600 woningen aansluiten en een kleine 500 bedrijven en was van plan op te treden als risicodragend investeerder en betrokken te zijn bij het beheer van het netwerk en het aanbieden van diensten zoals een tv-abonnement.

In het NRC Handelsblad legt beleidsadviseur Dirk van der Woude uit dat Amsterdam een hele andere koers volgt en zich geen zorgen maakt over het verbod. Amsterdam participeert onder dezelfde voorwaarden als marktpartijen in een consortium rondom de aanleg van het netwerk en heeft de opdrachten rondom aanleg en beheer Europees aanbesteed. De gemeente investeert niet rechtstreeks in het netwerk en is ook niet betrokken bij het beheer of het aanbieden van diensten.

In Enschede is alleen een glasvezelnetwerk aangelegd in de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek. Wethouder Eric Helder van de gemeente Enschede stelt dat bij aanvang van het project de marktpartijen waren gevraagd een nieuw open telecom-infrastructuur aan te leggen maar dat zij dit niet wilden doen onder de gevraagde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat elke diensten-aanbieder op het netwerk terecht moest kunnen.

KPN heeft inmiddels Casanet, het bedrijf dat het netwerk aanlegde, overgenomen en zal het netwerk verder uitrollen. De gemeente heeft alsnog voorwaarden kunnen stellen. Helder denkt dat dit nooit was gebeurd als de gemeente niet het voortouw had genomen en vindt de uitspraak in Appingedam dan ook een grote teleurstelling. Helder: 'Ik hoop dat de Commissie niet gaat doorslaan. En dat gemeenten niet zo van Appingedam zullen schrikken dat er niets meer gebeurt'.

Amsterdam krijgt tweede glasvezelnet

Amsterdam krijgt een tweede glasvezelnet. Ook KPN blijkt er momenteel glasvezels in de grond te leggen. Ongeveer 40.000 woningen krijgen het komend jaar via het bedrijf Citynet een glasvezel in huis voor supersnel internet, telefonie, tv en tal van andere elektronische diensten. Citynet is een initiatief van onder andere de gemeente Amsterdam, bankverzekeraar ING en KPN-concurrent bbned. KPN hoopte aanvankelijk zelf met Citynet mee te doen. Nadat bbned was uitgekozen, besloot KPN het een eigen glasvezelnet naast dat van Citynet te leggen.

Eén glasvezel is in feite meer dan genoeg om alle telecomwensen van een huishouden te dekken. Daarom en omdat de aanleg kostbaar is, wordt een dubbel net als geldverspilling gezien. Geulen graven is verreweg de grootste kostenpost voor een nieuw netwerk. Maar KPN blijkt nu handig gebruik te maken van het feit dat sommige straten al om andere redenen worden opengelegd. Het telecombedrijf legt daar dan snel eigen glasvezels in de grond. En waar de straten speciaal moeten worden opengebroken voor Citynet, zal KPN de kosten daarvan met Citynet delen en dus ook daar geld besparen.
„We denken dat het dan economisch verantwoord is om ook bestaande huizen van het snelle glasnet te voorzien”, aldus een zegsman van KPN. „We geloven in glas en leggen het al in nieuwbouwwijken aan. Waar we de kans krijgen om het tegen gereduceerde kosten ook in oude wijken te doen, zullen we dat niet laten.”

KPN geeft toe dat twee glasaansluitingen per woning een beetje veel van het goede is. „Een paar jaar geleden hebben we voorgesteld om samen met concurrenten één landelijk glasvezelnet aan te leggen. Dat wilden ze niet, en dus kiezen we nu voor een eigen net waar dat financieel verantwoord is.”

Reactie Citynet
Citynet vindt de concurrentie geen probleem en is ook blij de kosten van het graven te kunnen delen. “KPN legt dit netwerk alleen omdat het met ons kan meeleggen”, bevestigt Dirk van der Woude, projectmanager van de gemeente, woen sdag hierover. De gemeente bemoeit zich alleen met de infrastructuur. Telecomaanbieder Bbned zal het net vervolgens exploiteren. Van der Woude juicht toe dat er een tweede net komt, “beter voor de marktwerking. “

Nieuwe stap glasvezelnetwerk Helmond

De gemeente Helmond, de woningcorporaties en de stichting Combivisie Regio hebben positief gereageerd op de uitnodiging van Reggefiber, om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband. Deze partijen zien het als een belangrijke kans voor Helmond dat alle huishoudens, bedrijven en instellingen worden aangesloten op een breedband-glasvezelnetwerk. Een ontwikkeling die – samen met het eerdere initiatief om een aantal industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op een glasvezelnetwerk – past bij de ambities van de gemeente Helmond.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het nieuwe netwerk open en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, met marktconforme tarieven, toekomstgericht en geschikt voor nieuwe maatschappelijke functies.

De intenties zijn inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring die op 23 januari is ondertekend door degemeente Helmond, stichting Combivisie Regio, Reggefiber en de woningcorporaties.

De ambitie van Reggefiber (een aan Volker Wessels gelieerd bedrijf) is om in Nederland grootschalig aansluitingen te realiseren op een glasvezelnetwerk voor breedband. Het aan te leggen netwerk in Helmond wordt daarin als een belangrijke stap beschouwd, waarbij deelname van de gemeente en de woningbouwcorporaties essentieel is voor het welslagen van het project. Daarnaast zal ook de Stichting Combivisie Regio in het project deelnemen. Deze stichting zal zich speciaal richten op het aanbieden van niet-commerciële, maatschappelijke diensten via het nieuwe breedbandige glasvezelnetwerk. Genoemde partijen gaan nu samen onderzoeken hoe het breedbandige glasvezelnetwerk gerealiseerd kan worden en wanneer met de aanleg kan worden begonnen. Het voornemen is om voor 1 september van dit jaar de eerste spade in de grond te steken. Uiteraard gebeurt één en ander in overeenstemming met de Nederlandse en Europese regelgeving.

De samenwerkende partijen zien het onderzoek naar de haalbaarheid van een openbaar breedbandig glasvezelnetwerk in de gemeente Helmond vol vertrouwen tegemoet en zullen daarover op korte termijn definitief uitsluitsel geven.