Leeuwarden

Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Ook in economische zin. De stad vervult voor de provincie Friesland met bijna 55.000 fulltime arbeidsplaatsen de economische basis. De kracht van de centrumpositie komt met name tot uiting in de financiële en zakelijke dienstverlening, de overheid en de sector zorg en onderwijs.
Leeuwarden is de tweede kantorenstad van Noord-Nederland en prijkt landelijk in de top 10 van locaties met de hoogste toegevoegde waarde per m2. Naast de dienstensector is de economie van Leeuwarden van oudsher sterk in industrie, handel en export.

De top vijf van werkgevers in Leeuwarden:

 1. Medisch Centrum Leeuwarden
 2. ING
 3. Achmea
 4. Vliegbasis Leeuwarden
 5. Royal Friesland Foods

Leeuwarden is sinds januari 2002 lid van Stedenlink. Deze Friese stad vol historie werkt hard aan de toekomst. De ICT-activiteiten van de stad vallen onder het ICT Center Friesland. Het ICT Center is opgericht op initiatief van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor de aanleg van de glasvezel-in de gemeente en diverse ICT-projecten. De belangrijkste missie is de economische structuur te versterken door innovatieve projecten met ICT-toepassingen.

Update november 2009:

Kunst met FttH

Na een lange voorbereiding start Reggefiber in november met de uitrol van 650 kilometer glasvezel ‘Fiber-to-the-Home’. Hierdoor ontstaat voor 200 fte werkgelegenheid. In een samenwerking tussen de Werkacademie, ROC Friese Poort en betrokken marktpartijen zijn mensen uit de WW opgeleid tot glasvezelmonteur. Aan dit traject doen tientallen werkzoekenden mee. Bijzonder is verder aan het project dat alle schakelkasten worden voorzien van kunst, passend bij de wijk.

Dienstenontwikkeling

In Leeuwarden staat verder dienstenontwikkeling centraal, als onderdeel van het programma Stedelijke Economie, dat als speerpunten heeft:

 • • Watertechnologie (inclusief agri nutri en life sciences);
 •  Duurzame energie;
 • • Dienstverlening, data en ICT;
 • • Toerisme en multimedia.

De breedbandontwikkeling is dan ook ten dienste van deze sectoren. Veelal wordt samengewerkt in provinciaal verband.

Een greep uit de activiteiten:

 • • Start van ‘Smart grids’: intelligente (energie-)netwerken, die het mogelijk maken om vraag en -aanbod van (duurzame) energie nauwkeurig in te regelen;
 • • Groene datacentra: aansluiting bij het Leeuwarder warmtenet;
 • • Toeristische productontwikkeling: waternavigator, (mobiele applicatie met toeristische wetenswaardigheden); de Ontdekker (applicatie voor cultuureducatieve wandelingen in de eigen omgeving)
 • • Sensortechnologie: inzet van smart sensors bij watertechnologie en mestvergisting.
 • • Onderzoek op verzoek van de gemeenteraad naar gratis Draadloos Internet in het centrum.

Demonstrators breedbanddiensten

Dit is een project met en voor het MKB, met daarin aandacht voor diverse demonstrators, uitgevoerd en ontwikkeld door FR-IX (de Friese Internet-Exchange) en de Internetacademie. Dit gebeurde via open source research en development en heeft een aantal diensten opgeleverd zoals een winkelstraten-site met gebruik van Social media, een vacaturebank in extranet omgeving en de wedstrijd ‘het beste breedband-idee’. In 2010 ligt de focus op opschaling van de demonstrators.

Gameship en Game Academy

Gameship is de grootste game- en animatiestudio van Noord-Nederland waarin The Factor.e, Motek Motion Technology, De Jonge, NOM en de NHL participeren. Gameship biedt niet alleen bedrijven maar ook studenten de nieuwste technieken op het gebied van de ontwikkeling van games. De game- en animatiestudio mag tevens gebruikt worden door studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

De highlights van Leeuwarden:

FR-IX faciliteert froeks.tv

In 2008 ging froeks.tv van start, een soort youtube voor Friese jongeren. Het is een doorslaand succes, met ruim 50.000 unieke gebruikers. Het project maakt gebruik van de faciliteiten van Internet Valley bij de FR-IX (Friese Internet Exchange), dat o.a. een zeer geavanceerd technisch platform biedt, verspreid over meerdere hoogwaardige datacentra in het Noorden.

Doperkerk FR-IX klant

Nog een zeer bijzondere klant van de FR-IX dit jaar is een kerk: de Johannes de Doperkerk. Deze is in 2008 gestript en verbouwd tot duurzame ‘high tech’ kantoorruimten voor jonge bedrijven op het gebied van watertechnologie. Zij werken samen met het Toptechnologisch Instituut Wetsus, aan de overkant van het plein. FR-IX levert de ‘State of the Art’ aansluitingen waarmee de jonge bedrijven zichzelf verbinden aan de tastbare wereld.

Gamevalley

De gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben ‘Gamevalley’ voorbereid, een kenniscentrum dat in Leeuwarden van start gaat. Starters krijgen hierin alle faciliteiten, waaronder een z.g.n. ‘Motion Capture Studio’ om hun bedrijf te ontwikkelen, met name op het gebied van Serious Gaming.

Nieuw datacenter

In Leeuwarden is in juni het eerste ‘high power’ datacenter in Friesland geopend. Het is een waardevolle toevoeging voor de FR-IX en haar klanten, die nu in een nog betere omgeving zijn gehuisvest. Bijzonder is dat het datacenter buitengewoon ‘duurzaam’ is gebouwd, door de toepassing van groene stroom en energiezuinige koeling. De restwarmte kan worden gebruikt door bedrijven in de directe omgeving. De verbinding tussen ICT en duurzaamheid zal de komende jaren sterk worden gestimuleerd.

Fiber to the Home

Samen met marktpartijen werd de verglazing van Leeuwarden verkend en voorbereid.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening via Internet werd in 2008 verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Zo werd Kanaal Lokaal gestart, in samenwerking met de lokale omroep en diverse culturele en maatschappelijke instellingen als musea, de archieven en de bibliotheek; een nieuw medium dat dankzij onderlinge glasvezelverbindingen het lokale nieuws dichter bij de burger brengt. Leeuwarden werkt verder nauw samen met het IZSF, het ICT-Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland, dat een koploper is als het gaat om Shared Services voor de betrokken zes gemeenten. Centraal staat een gemeenschappelijke data-opslag. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor data-opslag, backup en uitwijk, maar de samenwerking richt zich ook op verdere gezamenlijke beleidsontwikkeling voor data-archivering en –opslag.

Regionale samenwerking

Eind 2008 hebben gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân bekend gemaakt dat ze in de toekomst meer samen zullen optrekken op het gebied van vraagbundeling en dienstenstimulering.