Enschede

Update november 2009

Breedband Enschede = Samenwerken

Verschillende actoren, zoals Oost NV, NDIX, Stichting TrenT, Stichting Breedband Twente (Regio) én individuele gemeenten geven Twente een goede positie in ‘breedbandland’. Daarbij komt al vele jaren inspiratie uit de provincie Overijssel. Toch zou dit alles niet hebben gewerkt zonder initiatiefvolle bedrijven, die hun nek uitsteken: woningcorporaties, COGAS, KPN, later Reggefiber/KPN, Ziggo én bedrijven die dienstenontwikkeling steeds van harte hebben getrokken. Het boekje ‘Het licht gezien’ is al een paar jaar oud en het palet is veranderd, maar de geest van samen doen en ruimte geven aan trekkers, is nog steeds aan de orde.

Fiber-to-the…van alles en nog wat

• In Enschede en regio lopen forse projecten van FttH. De infrastructuur naar de burgers breidt zich uit. Daarbij spelen in Enschede de woningcorporaties een voorname rol.
• Alle basisscholen werken al vanaf eind jaren ‘90 samen in ‘Basis op Kop’, een gezamenlijk initiatief voor informatisering. Collectief is nu het proces gestart tot het verglazen van de verbindingen. Voor de middelbare scholen en het hoger onderwijs is dit al geen issue meer.
• In bedrijfsverzamelgebouwen is het aanbieden van geïntegreerde breedbanddienstverlening succesvol. De ondernemer heeft geen zorg meer over de ‘techniek’.
• De breedbandinitiatieven lopen door in Duitsland en in de Randstad en dat betekent een boost voor de leveranciers van breedbanddienstverlening. In de afgelopen jaren is mede daardoor in Twente de ICT-bedrijvigheid belangrijk toegenomen.
• Het breedbandnetwerk voedt ook draadloze stations in het Enschedese centrum, waarmee het voor studenten en personeel van de UT mogelijk is om via een WiFi-netwerk te communiceren. Dat gaat onder de titel van Eduroam, waardoor het netwerk van de Campus van de UT en het stadserf zijn verbonden. Daar komt de campus van de Saxion Hogeschool bij. Het uitbaten van een draadloos netwerk voor burgers en bedrijven krijgt een nieuwe impuls.

Alles Rozengeur?

Op langere termijn gezien zit de vaart er in Enschede in. Iets extra aandacht is wel nodig voor rurale gebieden.
Op korte termijn blijven verschillende leveranciers en providers achter bij het inlossen van hun ambities. Punt van zorg daarbij is de kostenkant. Aansluiten op netwerken lijkt duurder te worden en dat belemmert socio-economische ontwikkeling.