Amersfoort

Amersfoort is een ondernemende en innovatieve stad. De stad telt ruim 140.000 inwoners. Het is onze ambitie om voor alle bedrijven en instellingen en voor al onze burgers breedbanddiensten te stimuleren.

Alle Amersfoortse inwoners en ondernemers op glasvezel, zodat de dienstenontwikkeling op gang komt. Dat is onze ambitie. Een aantal jaren geleden is BreedNet Amersfoort van start gegaan, voor onze instellingen en bedrijven. In 2008 zijn de eerste stappen gezet naar de volledige verglazing van de stad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ambitie en ziet de noodzaak van een stadsbrede dekking van glasvezel. Dat is belangrijk voor de inwoners, voor de talloze ZZP’ers in de stad, voor mensen die langer thuis willen wonen, voor telewerken etcetera. In het noorden van Amersfoort ligt al een glasvezelnetwerk naar huishoudens. Ruim 10.000 woningen zijn aangesloten en vele woningen volgen in 2009.

Update november 2011:

AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten (08-02-2011)

Op donderdag 3 februari 2011 was de feestelijke start van het project AmersfoortBreed. Een initiatief van gemeente Amersfoort om samen met 16 maatschappelijke partners en diverse creatieve en ICT-bedrijven te werken aan innovatieve breedbanddiensten. Diensten op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport, die via glasvezel of andere digitale netwerken beschikbaar komen voor de bewoners van de regio Amersfoort. Voorbeelden van deze diensten zijn wijktelevisie, een multimediale leeromgeving en online cultuureducatie.

Tijdens de startbijeenkomst werd het project AmersfoortBreed gepresenteerd met de diverse partners uit de regio. Wethouder Van ’t Erve van gemeente Amersfoort: “AmersfoortBreed heeft niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch doel. Het ontwikkelen van breedbanddiensten vergt ICT-kennis en creativiteit. Juist deze bedrijven zijn hier in de regio Amersfoort sterk vertegenwoordigd. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: maatschappelijke innovatie en economische ontwikkeling.”

Vertegenwoordigers van Voetbalclub ASC Nieuwland, Archief Eemland, Beweging 3.0, Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort, gemeente Leusden en Stichting Glas in Leusden vertelden op welke wijze zij aan de slag gaan met het ontwikkelen van breedbanddienst. Zo wil bijvoorbeeld Voetbalclub ASC Nieuwland instructievideo’s maken aan de hand van trainingen en wedstrijden, start Beweging 3.0 een online community voor zorginformatie en is de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort al zeer actief aan de slag gegaan met WijkTV.

AmersfoortBreed is één van de grootste breedbandprojecten in Nederland. Het is in schaal en opzet uniek vanwege het grote aantal betrokken partijen en de veelzijdigheid aan digitale diensten. Het project heeft zowel economisch als maatschappelijk belang. Bovendien is gekozen voor een open innovatieomgeving: opgedane kennis en ervaring worden actief uitgewisseld tussen bedrijven en instellingen. Amersfoort heeft de ambitie om in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedbandnetwerken. Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over het project op: www.amersfoortbreed.nl

Update november 2009:

Bereikte resultaten en mijlpalen eind 2009

  • • Alle bedrijven en instellingen beschikken over betaalbare glasvezelaansluitingen op een open glasvezelnetwerk.
  • • In vier wijken zijn alle woningen voorzien van glasvezel (Fiber-to-the-Home).
  • • Start grootschalige diensteninnovatie met project ‘Amersfoort Innovatief Sterk’.
  • • Overeenstemming volledige verglazing van alle huishoudens in Amersfoort met Reggefiber en KPN.

Regionale Samenwerking

Gemeente Amersfoort werkt in het project BreedNet regionaal samen. BreedNet Amersfoort is daarmee onderdeel van het totale BreedNetgebied; de gehele Noordvleugel van de Randstad.
Komende jaren zal regionale samenwerking verder worden uitgebreid met name voor diensteninnovatie. Daarnaast is Amersfoort participant van stichting iMMovator Cross Media Network uit Hilversum.

Wat maakt Amersfoort uniek

• Zeer actieve bewonersnetwerken die ‘bottom up’ zorgen voor vraagbundeling, diensteninnovatie en communicatie naar bewoners.
• Amersfoort heeft een sterk groeiende ICT en Creatieve Industrie. De grootschalige, integrale en stadsbrede aanpak van diensteninnovatie: het activeert stakeholders in de stad en de gemeente faciliteert en voert regie.
• Het zakelijke netwerk (BreedNet) en het consumentennetwerk (FttH) worden gekoppeld voor vrije levering van maatschappelijke en commerciële diensten.
• De komende vier jaar wordt Amersfoort verglaasd.

Actueel

Onder de noemer ‘Amersfoort Innovatief Sterk’ gaat Amersfoort van eind 2009 tot en met 2013 werken aan diensteninnovatie. De ICT en Creatieve Industrie in de stad worden gemobiliseerd en gestimuleerd. In vijf pilots wordt concreet gewerkt aan een breed scala van breedbanddiensten in Zorg, Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Media en Sport. Organisaties uit deze sectoren werken en investeren mee als partner in dit project. Het totale budget van projectaanvraag is 6,6 miljoen euro. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over het aansluiten van bijna alle huishoudens op glasvezel. Daarmee is de volledige ‘verglazing van de stad’ een feit: bijna alle bewoners, bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van open en betaalbare glasvezelnetwerken.

Bewonersnetwerken actief aan de slag met diensten

De Stichting Bewonersnetwerken Amersfoort is in 2008 met een aantal diensten gestart. In onze Vinex-wijk is men met een zorgproject begonnen. Het startsein voor wijkTV is gegeven en videocommunicatie wordt op twee basisscholen geïntroduceerd. De gemeente en de provincie Utrecht subsidiëren deze pilots. De gemeente vindt deze initiatieven, van onderop, van cruciaal belang. Juist de inwoners vragen om deze diensten, juist bij de inwoners vinden we draagvlak.

Ambassadeurs in de stad

In 2008 is de Taskforce Fiber to the Home geïnstalleerd. Dit zijn onze ambassadeurs in de stad en regio die net als de gemeente graag willen dat er nieuwe innovatieve diensten worden ontwikkeld. Dit zijn diensten die een grote maatschappelijke en economische waarde hebben. Alle belangrijke instellingen zijn vertegenwoordigd, van bedrijfsleven tot onderwijs, van cultuur tot woningcorporaties.