Arnhem

Arnhem is per 1 januari 2003 toegetreden tot Stedenlink. Het eerste wat opvalt aan het ICT-beleid in Arnhem, is dat er weinig stukken worden geschreven maar wel een hoop projecten worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een gemeentelijke i-visie is twee jaar geleden begonnen, en pas dit jaar oktober zal het beleidsstuk in de gemeenteraad worden besproken. Het opstellen en schrijven van plannen wordt in Arnhem duidelijk als minder belangrijk gezien dat het concreet uitvoeren van projecten. Arnhem hanteert dan ook het twee-sporen beleid: gaandeweg het uitvoeren van projecten het ontwikkelen van een visie. Een groot voordeel hiervan is dat er veel projecten worden uitgevoerd binnen een relatief korte looptijd.

Update november 2009:

Fiber-to-the-Home

De woningcorporatie Portaal heeft investeringen gepland in Arnhem op het gebied van Fiber-to-the-Home.

Fiber-to-the-Office

In Arnhem zijn een aantal kleinschalige vraagbundelingstrajecten waar kleine (lokale) providers een rol spelen.

Fiber-to-the-Institute

Het Arnhemse glasvezelnetwerk van de stichting waarin gemeente, onderwijs en de zorg in samenwerken breidt gestaag uit. Alle basisscholen worden aangesloten en Arnhem slaat de vleugels uit in de regio. Er zijn ook verkenningen gaande om netwerken van Arnhem en Nijmegen te verbinden. Enerzijds omdat Arnhem al in Elst (Gelderland) zit, anderzijds omdat bijvoorbeeld de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) zowel in Arnhem als in Nijmegen opereert.

Succes

Een aantal gemeenten in de Liemers en de achterhoek onderzoekt, (in het kader van een gezamenlijk Shared Service Center) of ze aangetakt willen worden aan de Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. www.stadsringarnhem.nl

Fiber to the Home

De gemeente Arnhem heeft een intentieovereenkomst gesloten met de GNEM (Gemeenschappelijke Netwerk Exploitatie Maatschappij Arnhem). De GNEM valt onder Reggefiber. Inmiddels zijn alle 6.000 woningen van de woningbouwcorporatie Portaal op glasvezel aangesloten. Geleidelijk maken steeds meer bewoners daar ook daadwerkelijk gebruik van. De GNEM heeft in de wijk ‘de Laar’, met 12.000 inwoners, een intensief vraagbundelingstraject uitgevoerd. De GNEM heeft veel energie gestoken in het informeren van de bewoners over het aanbod. Alle bewoners zijn meermalen door de GNEM benaderd en de wijk is aangesloten bij festiviteiten. Uiteindelijk beoordeelde de GNEM het draagvlak te gering voor een rendabele investering. Achteraf gezien heeft zich in deze wijk het dilemma voorgedaan van de sociale cohesie. Enerzijds zijn investeringen in glasvezel essentieel om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Anderzijds is een minimale vorm van sociale cohesie noodzakelijk om een vraagbundeling effectief uit te voeren. Na afloop moest geconstateerd worden dat de sociale cohesie in de wijk te gering was. De mond-tot-mondreclame is te weinig van de grond gekomen. Het project in de wijk ‘de Laar’ is uitgesteld.

Marktplaats digitale diensten

De marktplaats voor digitale diensten van Arnhem is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de NDIX (Nederlands – Duitse Internet eXchange). Hierdoor is Arnhem aangesloten op het netwerk van de NDIX en daardoor gekoppeld aan vrijwel alle steden in het oosten van het land. In 2008 is het gelukt een sluitende exploitatie te realiseren. Het aantal klanten is gestabiliseerd. De marktmeester heeft twee keer een jaarverslag uitgebracht. Inmiddels is de marktmeesterfunctie slapend in afwachting van de samenvoeging met de marktmeesterfunctie van Nijmegen.

SSGA

De Stichting Samenwerkingsverband Glasvezel Netwerk Arnhem (SSGA) groeit gestaag. Inmiddels zijn er 10 deelnemende partijen met ongeveer 60 aansluitingen. In 2008 is Viataal toegetreden. In 2008 hebben alle basisscholen en gemeenschapshuizen besloten zich op glasvezel aan te sluiten, die verbinding wordt verzorgd door SSGA. In totaal gaat het daarbij om 60 nieuwe aansluitingen. De basisscholen hebben ook besloten gezamenlijk een shared service centrum op te richten. Daarnaast zal een city-learningcentrum worden opgezet om onderwijsinhoudelijke toepassingen te ontwikkelen.