Amsterdam

Fiber-to-the-home

Amsterdam is hard op weg om voor 2010 alle 450.000 bedrijven, instellingen en woningen op een glasvezelnet aangesloten te krijgen. Het College van B&W van Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken dat tegen 2010 alle Amsterdamse meterkasten aangesloten moeten zijn op een open en universeel glasvezelnet. Die aansluiting regelt niet de gemeente als zodanig, maar de beoogde ontwikkelingsmaatschappij Citynet Amsterdam BV. Op de website www.citynet.nl staat alle informatie over actuele glas-ontwikkelingen in Amsterdam en (ver) daar buiten. Op de site www.glasvezelamsterdam.nl staat informatie over de actuele aanleg van het netwerk en de beschikbare abonnementen voor consumenten en bedrijven.

Voortgang aanleg open glasvezelnet Amsterdam met Reggefiber/KPN

Rond de zomer van dit jaar start de verdere aanleg van open glasvezel naar de volgende 100.000 adressen in Amsterdam. Dat is één van de afspraken in het vandaag gesloten samenwerkingakkoord tussen de oorspronkelijke eigenaren van Glasvezelnet Amsterdam en de joint venture van Reggefiber en telecombedrijf KPN. De overeenkomst zorgt voor de aanleg van een hoogwaardig en toekomstvast communicatienetwerk, van groot belang voor de economische en sociale toekomst van Amsterdam.

In het contract staat dat het open karakter van het bestaande netwerk (nu ca. 43.000 aansluitbare adressen) wordt voortgezet. Dat betekent dat anderen die diensten willen leveren of lijnen willen gebruiken welkom blijven. Het akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa.

De vraag naar snellere netwerken neemt elk jaar toe. In slechts 15 jaar groeide in ons land het percentage Internetgebruikers van 0 tot nu meer dan 90%.  Wethouder Van Poelgeest (Glasvezel): “Snelle netwerken zijn belangrijk voor de toekomst van Amsterdam. Wij willen onze bewoners en bedrijven het beste kunnen bieden op het gebied van telezorg, afstandsonderwijs en telewerken. De aanleg van zo’n netwerk kost jaren, het is dus tijd om te beginnen.”

In het Amsterdamse netwerk wordt ieder adres rechtstreeks op de wijkcentrale aangesloten. Dat helpt om iedereen de afgesproken snelheid te bieden, ook als veel buren parallel telewerken of video kijken. Ook het milieu profiteert, het energieverbruik van een glasvezelnet is 10 à 15 keer lager dan bijvoorbeeld een netwerk van glas en koper.

OPTA/NMa

Het open karakter van het netwerk is geheel in lijn met de besluiten die de toezichthouders OPTA en NMa in december jl. namen over glasvezelnetten en over de samenwerking tussen Reggefiber en KPN. Wethouder Van Poelgeest : “De Amsterdamse uitgangspunten voldoen aan de voorwaarden van de OPTA en NMa en ook KPN staat er onverkort achter, ik ben daarom blij met deze deal. We doen bovendien als gemeente precies wat we altijd hebben gezegd: de verdere aanleg met sterke en vastberaden marktpartners. Verder wordt de gemeentelijke rol nog kleiner, op termijn mogelijk zelfs nihil. Last but not least is het in het licht van de kredietcrisis goed dat deze aanleg onmiddellijk werkgelegenheid veroorzaakt en de Amsterdamse economie een boost geeft.” De partijen richten zich er op om geheel Amsterdam op een zakelijk verantwoorde wijze zo snel mogelijk te verglazen. Na de nu startende aanleg van ca. 100.000 lijnen volgt nadere besluitvorming over de dan nog resterende ca. 250.000 adressen.

Lagere aandelen woningcorporaties en gemeente, KPN service provider

In de oorspronkelijke opzet hadden vier woningcorporaties (Ymere, Stadgenoot, Rochdale en De Key) gezamenlijk 33% van de  aandelen, net als de gemeente en Reggefiber. In de nieuwe situatie wordt Reggefiber door extra inleg voor 70% eigenaar, gemeente en gezamenlijke corporaties gezamenlijk 30%. Vastgelegd is dat essentiële besluiten alleen kunnen worden genomen met een meerderheid van 80%. Eén aandeel blijft eigendom van een Stichting met vetorecht inzake enkele cruciale onderwerpen, zoals openheid van het netwerk. KPN zal vanaf komend najaar op de nieuwe en al gebouwde delen van het netwerk bestaande en nieuwe diensten leveren. Het bedrijf doet dat in open concurrentie met serviceproviders die het netwerk willen gebruiken, conform de OPTA/NMa regels en tarieven.

Historische stap

De nu gesloten overeenkomst is een primeur, niet eerder is een open glasnet samen met een telecombedrijf voortgezet. Burgemeester Cohen: “Ik verwacht dat de aanleg van het glasnet vèrstrekkende gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de stad. Breedband behoort inmiddels net als energie en water tot de essentiële voorzieningen die iedereen moet kunnen gebruiken.”

Internetgebruik

Circa 85% van de Amsterdammers heeft thuis een internetaansluiting, waarvan ruim meer dan de helft via xDSL of kabel. Amsterdammers maken naast hun thuisaansluiting ook steeds meer gebruik van mobiel internet (GPRS, EDGE, UMTS, WiFi en WiMax) en eveneens op andere dan thuislocaties. Op school of universiteit, in internetcafés, in bibliotheken, digitale trapvelden of buurthuizen. De nieuwe centrale Openbare Bibliotheek (opening in 2007) is geheel gebouwd rond het principe van connectiviteit.

Onderwijs

Onderwijsinstellingen vervullen een belangrijke rol bij de introductie van internet bij (veelal) jonge mensen. Zo’n 10% van de Amsterdammers heeft op school leren internetten. Het belang van de onderwijsinstellingen als toegangsplek tot internet wordt in Amsterdam gezien. . In 2007 en 2008 wordt via het project BOA glasvezel naar alle onderwijslocaties aangelegd, ieder gebouw krijgt een verbinding van 1.000 Mb/s.
Onder meer de Stichting Stampei draagt er aan bij dat in basisscholen computernetwerken worden onderhouden, tezamen met een cursusaanbod en netwerkonderhoud.

Andere activiteiten

De gemeente is al lang erg actief met ICT en nieuwe media. Verschillende in het oog springende projecten zijn daaruit voort gekomen, zoals PIGA, AmsterdamMail, Atlas Amsterdam en Web In A Box. Amsterdam had ook een eigen Kenniswijk, Cyburg genaamd. Cyburg dient als `real life ict laboratorium’, waar geëxperimenteerd kan worden met allerlei sociale ict toepassingen. Inmiddels is het project Cyburg afgesloten.

In 2006 zijn alle theaterlocaties rond het Leidseplein aangesloten op glasvezel, mede na het grote succes van live popmuziek site www.fabchannel.com, in dat jaar winnaar van de internet Oscar, de ‘Webby’, voor beste muzieksite op de planeet. Uit Fabchannel is voortgekomen het project www.cultureplayer.nl  wat tien sterke veelal internationaal bekende spelers in de Amsterdamse culturele sector, zoals het Concertgebouw, de Opera etc. ondersteunt bij het formuleren en uitvoeren van een krachtige internetstrategie.

Een andere in het oog springende activiteit is het multimediale verzamelgebouw ‘De Zwijger’ www.dezwijger.nl met vestigingen van de De Waag voor Ouden en Nieuwe Media (www.waag.org), het Mediagilde http://www.mediagilde.nl/ en lokale omroep Salto www.salto.nl . Vestiging van deze instellingen in één door de gemeente verbouwd pakhuis vloeit voort uit het gemeentelijk inzicht in de snel toenemende mediaconvergentie. Inmiddels is Amsterdam ook jaarlijks een internationaal trefpunt van alles en iedereen die actief is met internet, content of een verbindingen daarvan in de Cross Media Week http://www.picnicnetwork.org In 2006 trok dit mede door de gemeente gesteunde event circa 5.000 internationale bezoekers, in 2007 worden er nog meer verwacht.
Amsterdam is net als Almere lid van INEC, de International Network of E-Communities http://www.smartcommunity.nl/ In 2007 is Amsterdam verkozen tot President van deze organisatie.
In 2006 startte Amsterdam een samenwerkingsrelatie met Cisco en de Stichting van oud-president Bill Clinton, gericht op de inzet van ICT en breedband bij het aanpakken van de wereldwijde klimaatproblematiek. Partnersteden zijn Seoul, San Francisco en Almere. Tot de programmalijnen behoren telewerken, dynamisch verkeersmanagement, slimme werkgebouwen en energiereductie bij datacenters.

Wie en wat bij de gemeente

Wethouder ICT is Maarten van Poelgeest, het breedband en ICT dossier wordt beheerd door het Ontwikkelingsbedrijf van Amsterdam en de economische aspecten door Economische Zaken Amsterdam.