Den Haag

Glaslokaal

De stichting Glaslokaal sluit in hoog tempo alle scholen en verschillende publieke instellingen aan op glasvezel. Momenteel wordt er druk geblazen en gelast en de eerste pilotlocaties zijn aangesloten. De Mondriaan onderwijsgroep, één van de initiatiefnemers van het project, maakt met zeventien vestigingen gebruik maakt van het netwerk. Zij hebben twee grote datacentra waar al hun applicaties op draaien. Op ieder van deze twee locaties staat een identieke omgeving, waardoor bij uitval van een de ander het automatisch overneemt.

Op 1 juli 2005 moeten 230 locaties zijn aangesloten op het breedbandnetwerk. De meeste locaties krijgen een 100 MB/s lijn, sommige wat grotere instellingen met meerdere vestigingen en een datacentrum willen een 1 Gb/s verbinding. In de tweede fase, van 1 juli tot 1 december sluit het Glaslokaal ziekenhuizen, bibliotheken en instellingen in randgemeenten aan. Glaslokaal is een initiatief vanuit de onderwijsinstellingen. Zij kregen geen goede prijs uit de markt en besloten zelf glas in te gaan kopen. Ze verenigden zich in de stichting Glaslokaal. Voor scholen uit primair en voortgezet onderwijs treedt de stichting ook op als ISP die de internetverbinding afneemt van Surfnet. De gemeente Den Haag sponsort de aansluitingen van de onderwijsinstellingen.

Glazen stadhuis

De gemeente Den Haag werkte de de laatste jaren hard aan een nieuwe ICT-architectuur waarin ambtenaren en burgers op een slimme manier bij gemeentelijke informatie kunnen komen. Aan de basis hiervan ligt een proces van standaardisering en digitale dienstontwikkeling. Dit proces is inmiddels voltooid en voor documenten en applicaties zijn standaarden bepaald, zodat er veel meer uitwisseling mogelijk is van data. Er zijn nu drie domeinen waarop gewerkt wordt: een interne dienst domein, een gemeenschappelijk intern domein en een gemeenschappelijk extern domein. Burgers kunnen straks terecht op het laatste domein via de website voor gemeentelijke informatie. Zo wordt het ook mogelijk om straks de status van een vraag of verzoek te volgen.

ICT in de stad

Twee programma’s waar Den Haag een pilotgemeente voor was zijn de Digitale Broedplaatsen en Digitale Trapvelden. Beide projecten liepen eind 2004 af, maar zijn een groot succes gebleken. De ongeveer 50 projecten die zijn opgezet met het geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan bijna allemaal zelfstandig door, waaronder het Huwelijksportaal Het belangrijkste project dat de komende jaren wel structureel uitbreidt is Residentienet

Residentienet

Residentienet is geheel vernieuwd en valt nu volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De portal was eerder opgezet in samenwerking met private partijen, Den Haag heeft de organisatie nu in zijn geheel overgenomen. De achterkant van de website draait op het open source content management systeem MMBase. Er wordt momenteel gewerkt aan een koppeling met RTV West om programma’s uit te wisselen. Er komen in de toekomst verschillende multimedia toepassingen en aparte portalen voor doelgroepen (sport, huwelijk, burger, politiek portaal).

Multimediacentrum

De Mediawet stelt dat elke stad recht heeft op een eigen etherfrequentie en kabelkanaal. De Stichting Stadsomroep heeft één kanaal en Den Haag kent een radiostation waar radio voor verschillende Haagse doelgroepen wordt gemaakt. De bedoeling van het multimediacentrum is dat elke Hagenees content kan ontwikkelen en aanleveren bij het multimediacentrum. Dat wordt vervolgens op de kabel, via internet en op tv uitgezonden. Dit is de eerste stap richting de integratie van internet, radio en tv.De gemeente is terecht erg trots op dit project dat wordt gekoppeld aan Residentienet.

Links
www.denhaag.nl

Organisatie
ICT in de stad en Multimediacentrum: Chris Kwant, BSD/POI
Residentie.net: Andre Middendorp, BSD/POI
Electronische overheid (Glazen Stadhuis): Chris Batist,  BSD/POI
Breedband: Matthijs Smeele, DSO/BTD/EB