Tilburg

Virtueel Tilburg

Een van de voorbeelden van het toepassen van ICT voor een bredere beleidsdoelstelling is Virtueel Tilburg. Samen met Helmond en Apeldoorn is de basis gelegd waarmee nu ook in andere steden volgens dezelfde manier virtuele steden ontstaan. Binnen Brabant zal op korte termijn ook Eindhoven gaan deelnemen.

De huidige virtuele stad bevat inmiddels vrijwel de gehele binnenstad en is behalve leuk om te bezoeken ook een goede informatiebron voor Tilburgers om zich op de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen in de binnenstad. Een van de meest vernieuwende aspecten van de toepassing van Virtueel Tilburg is geweest de inspraak over de nieuwe inrichting van het centrale plein van Tilburg, de Heuvel in 2007. Bezoekers van Virtueel Tilburg konden een keuze maken uit drie ontwerpen en hierop commentaar geven. Uiteindelijk heeft het college gekozen voor het ontwerp dat in Virtueel Tilburg de meeste stemmen heeft gekregen.

Een van de nieuwe ontwikkelingen binnen Virtueel Tilburg is de ontwikkeling van een virtuele stadswandeling met Vincent van Gogh als stadsgids. De route wordt in de stijl van 1866 gemaakt en loopt van Vincent´s kosthuis via enkele interessante historische locaties naar het Paleis Raadhuis met daarin het lokaal (dat niet alleen in Virtueel Tilburg is teruggebracht in de oorspronkelijke stijl) waar Vincent zijn eerste tekenlessen kreeg.

Samenwerking met Regiogemeenten

Als centrumstad van Midden-Brabant vervult Tilburg een rol als initiator en spil in de regionale samenwerking op ICT gebied. Middels een samenwerkingsprogramma dat mede wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant wordt met de regiogemeenten samengewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak van de omgevingsvergunning. Tevens wordt in het zelfde gebied gewerkt aan het realiseren van een gezamenlijke applicatie voor het personeelsbeleid.

Dienstverlening

Tilburg gaat ook meer diensten en informatie van de gemeente ontsluiten via de website. Vooral de bekendheid van het publiek met applicaties en het stimuleren van het gebruik hiervan wordt aangepakt. Synchroon hiermee lopen de vele portals waar informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld de website van de Tilburgse VVV, de website van de Tilburgse binnenstad, en het Cultuurplein.

Een andere dienst is het Ondernemersloket. De gedachte hierbij is dat de ondernemers op één plek terecht kunnen, waarna ze worden doorverwezen naar de goede afdeling of direct antwoord krijgen op hun vraag. Dit vereist vooral aan de ‘achterkant’ van het loket een goede organisatie.

Veemarktkwartier

Het Veemarktkwartier moet het nieuwe culturele hart van Tilburg worden. Zo is het Popcentrum 013 inmiddels een belangrijke pijler van het Veemarktkwartier en krijgen initiatieven op het gebied van kunst, muziek, jongerenwerk en horeca steeds meer voet aan de grond. Ook veel ICT-bedrijven hebben de weg naar het Veemarktkwartier al gevonden. In dit gebied wordt de link tussen cultuur, kunst, nieuwe media en ICT-bedrijven benadrukt om zo innovatieve bedrijven en ideeën een kans te geven. Een van de initiatieven in het Veemarktkwartier is Villamedia, in dit gebouw kunnen creatieve multimediabedrijven huisvesting vinden en met elkaar samenwerken aan projecten.