Schoolnet Brabant uit de startblokken (24-06-2010)

Op 22 juni heeft Lily Jacobs, voorzitter van het programma BrabantStad, tijdens de bijeenkomst Leermiddelenbeleid Brabant, het startsein gegeven voor Schoolnet Brabant. In haar welkomstwoord onderstreepte Lily Jacobs het belang van ICT voor onderwijsvernieuwing.

‘De basis voor kennis en innovatie wordt gelegd in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarom ben ik erg blij dat u ICT, internet en vernieuwing in het onderwijs centraal stelt. We staan aan de start van een mooie samenwerking, een goed begin is het halve werk. Met initiatieven zoals Schoolnet Brabant bieden we leerlingen een rijkere en aantrekkelijke leeromgeving – en maken we het onderwijs efficiënter, effectiever. En maken we Brabant weer een stukje meer voorbereid op de toekomst’, aldus Jacobs.

Schoolnet Brabant (SNB) is het kenniscentrum voor de realisatie van breedbandinfrastructuren, dienstenontwikkeling en professionalisering. Brabantse onderwijsinstellingen, gemeenten en hun partners kunnen bij Schoolnet Brabant terecht met hun vragen.

 

Door samenwerking, kennisuitwisseling en bundeling van vraag wil Schoolnet Brabant:

·           Een Brabantbrede samenwerking vormgeven waarin onderwijs en logische partners (overheden, maatschappelijke instellingen) kennis en ervaring delen

·           Nieuwe initiatieven in de regio stimuleren en ontsluiten voor het netwerk

·           Collectieve voordelen op het gebied van infrastructuur, onderwijsdiensten en professionalisering benutten

 

Kijk voor meer informatie op: www.schoolnetbrabant.nl

Multi-operator model in werking in Rotterdam

Waar andere steden in Nederland tot nu toe nog niet in slaagden, is een feit in Rotterdam: het échte multi-operator model is in werking getreden bij Glasvezel Rotterdam, het FttH project van de gemeente Rotterdam. Sinds april dit jaar zijn op dit glasvezelnetwerk drie operators actief (BBned, OONO en Teleplaz@ ), die naast elkaar zorgen voor de belichting van het netwerk. Omdat elke operator werkt met andere ISP’s is de keuze ongekend groot. Daarmee is het ook voor consumenten en bedrijven veel interessanter geworden om diensten via glasvezel af te gaan nemen. Een nieuwe dienst die nu ook geleverd gaat worden is digitale en interactieve TV. Ook zijn de operators bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals kinderinternet.

De nieuwe aanbieders op het glasvezelnetwerk zijn:

·          Glashelder

·          Plinq

·          Intermax Managed Hosting (alleen zakelijk)

Reeds bestaande aanbieders:

·          InterNL.net

·          Concepts ICTl

·          Luna (alleen Internet)

Sinds 2005 sluit de gemeente Rotterdam alle woningen in het Lloydkwartier en Nesselande aan op glasvezel. De gemeente wil met de aanleg van glasvezel Rotterdam voorbereiden op de toekomst en werkt daarmee aan een krachtige en innovatieve ICT-sector. Fiber to the Home is onderdeel van het programma de Glazen Maas. In dit programma staan de aanleg van een glasvezelinfrastructuur en het stimuleren van innovatieve diensten centraal.

Luxor Theater op volle digitale snelheid

Begin juni is het nieuwe Luxor Theater aangesloten op glasvezel waarmee digitale verbindingen op hoge snelheid mogelijk zijn. Luxor heeft deze verbinding gebruikt bij het TEDx evenement voor de live streaming (live uitzending via internet). Zo konden belangstellenden wereldwijd dit inspirerende evenement op afstand volgen: http://www.tedxrdam.nl/2010/06/a-taste-of-tedxrotterdam/. Het Luxor Theater heeft nu de mogelijkheid om meer van dit soort evenementen te faciliteren waarbij snelle verbindingen een must zijn.

Sport en glasvezel: logisch

Het CHIO (Concours Hippique International Officiel) is het jaarlijkse internationale paardensport evenement in het Kralingse bos in Rotterdam dat gehouden is van 16 tot en met 20 juni. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft hier een glasvezelverbinding aangelegd. Met 1Gb symmetrisch internet wordt de pers hiermee optimaal gefaciliteerd. Door een meerjaren overeenkomst is het CHIO ook voor de komende jaren van een snelle verbinding verzekerd. Meer informatie over het CHIO is te vinden op: http://www.chio.nl.

Glasvezel in de hoogste woontoren van Nederland

In september zullen de eerste appartementen opgeleverd worden in de ruim 158 meter hoge woontoren New Orleans op de Wilhelminapier in Rotterdam. De projectontwikkelaar Vesteda heeft inpandig glasvezel aan laten leggen. Door de koppeling op de glasvezelring van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam kunnen bewoners glasvezeldiensten afnemen van ISP’s die ook al in de Rotterdamse wijken Nesselande en Lloydkwartier leveren. Ook het theater/filmhuis Lantaren Venster dat gevestigd is in New Orleans heeft hiermee een snelle glasvezel die koppeling met andere culturele instellingen in Rotterdam mogelijk maakt.

Glasvezel en de verkiezingen

Glasvezel.nu zocht uit wat er in de verkiezingsprogramma’s van zeven politieke partijen te vinden is over breedband en glasvezel. De aanleg van glasvezel kan soms niet zonder de nodige politieke voorbereidingen. Waar succesvolle cases zoals in Eindhoven de politiek hebben overgeslagen, kon de aanleg van glasvezel op groter niveau, zoals de provincies Limburg en Overijssel, rekenen op politieke tegenstand in de vorm van bureaucratie en tegenstribbelende belangenorganisaties. Met de landelijke verkiezingen van 9 juni voor de deur, probeert GlasVezel.nu uit te zoeken hoe verschillende politieke partijen van eventueel belang zijn voor de verglazing van Nederland. Standpunten van de huidige regeringspartijen over breedband of glasvezel in het bijzonder zijn moeilijk te vinden. Logisch, want er zijn belangrijkere zaken aan bod bij een landelijke verkiezing. Toch kunnen we een voorspelling doen over de toekomst van glasvezel als we kijken naar onderwerpen als innovatie en milieu, en, specifieker, naar de kilometerheffing. Lees over de volgende drie onderwerpen: Glasvezel, innovatie en marktwerking, Kilometerheffing en thuiswerken, Milieu en energie op Glasvezel.nu.

Trots op Nederlandse ICT

EZ-minister Maria van der Hoeven opent 25 mei 2010 in Amsterdam het internationale ict-congres WCIT. Webwereld sprak uitgebreid met haar over ict. De boodschap: weg met de Hollandse bescheidenheid. Het WCIT (World Congress of Information Technology) is een internationale conferentie die om de vier jaar wordt gehouden. Deze keer in Nederland, dat het politieke en zakelijke evenement hierheen heeft gehaald. Niet alleen omwille van het prestige, bezweert Maria van der Hoeven, demissionair minister van Economische Zaken, in een interview met Webwereld. “Dit zet je neer op de ict-kaart. Nederland heeft veel goede dingen.” Lees het artikel op Webwereld.     

Kamer: besparen met open source en cloud

De Tweede Kamer geeft de Rekenkamer de opdracht door te rekenen hoeveel de overheid kan besparen met open source en open standaarden. Ook cloud-computing wordt onderzocht.

De beide moties zijn op de laatste stemmingsronde voor de landelijke verkiezingen aangenomen en zullen in de praktijk pas bij een nieuwe Tweede Kamer tot concreet resultaat leiden, die dan ook op de uitvoering zal toezien. Lees het artikel op Webwereld.

Kroes wil één Europese internetmarkt (19-05-2010)

Neelie Kroes presenteert haar Digitale Agenda met zeven speerpunten, waaronder één open Europese digitale markt. Dit moet piraterij tegengaan en de economie stimuleren.

Dat maakt eurocommissaris Neelie Kroes bekend tijdens de presentatie van haar Europese plannen. Hierin zet Kroes uiteen dat een open digitale markt significant zal bijdragen aan de economische groei van de Europese Unie (EU).

Eén open internetmarkt

Kroes heeft zeven speerpunten. Als eerste en belangrijkste benadrukt ze het belang van een open internetmarkt. Die markt is in Europa enorm versplinterd omdat ieder land zijn eigen wetgeving hanteert. Dit werkt bijvoorbeeld de entertainmentindustrie tegen, die niet in één keer heel Europa kunnen bedienen. Veelal vereist het introduceren van een nieuwe dienst het maken van individuele afspraken met overheden en organisaties in diverse lidstaten. Ditzelfde geldt voor de telecommarkt.

Open standaarden

Naast het openbreken van de Europese internetmarkt bepleit Kroes open en interoperabele ict-standaarden. Dit is nodig om creativiteit en innovatie in de ict-sector te bevorderen. Het Europese internet moet ook beter verdedigd worden tegen cyberaanvallen en datadiefstal. Zonder veiligheid vertrouwt de burger zijn digitale omgeving niet, redeneert Kroes. Dit kan mogelijk een meldplicht voor datalekkages met zich meebrengen. Lees het artikel op Webwereld.

Brief aan formateurs over ICT en de Samenleving

Stedenlink heeft aan gemeenten gevraagd aandacht te schenken aan nut en noodzaak van snelle datanetwerken in de gemeente. Kees Bethlehem, vicevoorzitter van Stedenlink, heeft ter overweging de volgende paragraaf verstuurd, om op te nemen in nieuwe collegeprogramma’s:

ICT en de Samenleving

Op gebied van economische bedrijvigheid, transport, onderwijs, zorg, veiligheid, participatie, duurzaamheid en stadsontwikkeling worden steeds meer digitale diensten ontwikkeld. Deze diensten zijn nodig om het door ons gewenste voorzieningenniveau te realiseren van economische versterking en goede zorg en voorzieningen. Het verzorgen van die digitale diensten kan alleen met snelle “datanetwerken”. De wens van een snel internet kan alleen worden gehonoreerd met een snel netwerk. De aanwezigheid van een moderne open infrastructuur (glasvezel) en de stimulering van de ontwikkeling van digitale diensten in het maatschappelijk domein zal deze collegeperiode worden bevorderd.