Jaarverslag Stedenlink 2010

Bekijk online het Jaarverslag Stedenlink 2010 (4,51MB)
Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de deelnemende steden en provincies. Er is een korte rapportage opgenomen per lid: van elke gemeente en van de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg.

AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten

AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten (08-02-2011)

Op donderdag 3 februari 2011 was de feestelijke start van het project AmersfoortBreed. Een initiatief van gemeente Amersfoort om samen met 16 maatschappelijke partners en diverse creatieve en ICT-bedrijven te werken aan innovatieve breedbanddiensten. Diensten op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport, die via glasvezel of andere digitale netwerken beschikbaar komen voor de bewoners van de regio Amersfoort. Voorbeelden van deze diensten zijn wijktelevisie, een multimediale leeromgeving en online cultuureducatie.

Tijdens de startbijeenkomst werd het project AmersfoortBreed gepresenteerd met de diverse partners uit de regio. Wethouder Van ’t Erve van gemeente Amersfoort: “AmersfoortBreed heeft niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch doel. Het ontwikkelen van breedbanddiensten vergt ICT-kennis en creativiteit. Juist deze bedrijven zijn hier in de regio Amersfoort sterk vertegenwoordigd. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: maatschappelijke innovatie en economische ontwikkeling.”

Vertegenwoordigers van Voetbalclub ASC Nieuwland, Archief Eemland, Beweging 3.0, Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort, gemeente Leusden en Stichting Glas in Leusden vertelden op welke wijze zij aan de slag gaan met het ontwikkelen van breedbanddienst. Zo wil bijvoorbeeld Voetbalclub ASC Nieuwland instructievideo’s maken aan de hand van trainingen en wedstrijden, start Beweging 3.0 een online community voor zorginformatie en is de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort al zeer actief aan de slag gegaan met WijkTV.

AmersfoortBreed is één van de grootste breedbandprojecten in Nederland. Het is in schaal en opzet uniek vanwege het grote aantal betrokken partijen en de veelzijdigheid aan digitale diensten. Het project heeft zowel economisch als maatschappelijk belang. Bovendien is gekozen voor een open innovatieomgeving: opgedane kennis en ervaring worden actief uitgewisseld tussen bedrijven en instellingen. Amersfoort heeft de ambitie om in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedbandnetwerken. Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over het project op: www.amersfoortbreed.nl

Europese subsidie ter ondersteuning van het ICT-beleid

Europese subsidie ter ondersteuning van het ICT-beleid (18-01-2011) Heeft uw gemeente een interessant projectidee op het gebied van ICT? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Europese subsidie. De Europese Unie stelt subsidies beschikbaar om concurrentievermogen en innovatie binnen Europa te stimuleren. Een deel van deze subsidies valt onder het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI). Programma ICT-beleid
Het Kaderprogramma omvat drie verschillende programma’s. Eén daarvan is het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid. Dit ICT Policy Support Programme richt zich op de ontwikkeling van innovatieve ICT-oplossingen die het publieke belang dienen. Vijf thema’s
Het programma kent vijf thema’s waarop een aanvraag kan worden ingediend:

 • ICT for a low carbon economy and smart mobility
 • Digital Content
 • ICT for health, ageing well and inclusion
 • Innovative government and public services
 • Open innovation for Internet-enabled services

Aanvraag indienen
U kunt naar verwachting vanaf 28 februari 2011 een aanvraag voor subsidie indienen. De verwachte sluitingsdatum is 1 juni 2011. Meer informatie
Voor aanvullende informatie kunt u onderstaand werkprogramma inzien. Of neem contact op met AgentschapNL.

Bron: VNG

Flevoland breidt zakelijk glasvezelnet uit

Flevoland breidt zakelijk glasvezelnet uit (05-01-2011)

Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland laten een nieuw zakelijk glasvezelnetwerk aanleggen. Met de aanleg van dit netwerk, met een totale lengte van 160 kilometer, kunnen vrijwel alle plaatsen in Flevoland met het glasvezelnet verbonden worden. First Mile Ventures (FMV), een zusterbedrijf van Unet, aanbieder van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen, heeft hiervoor een contract met de provincie afgesloten.

Naast de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen ook de bruggen en sluizen in de provincie aangesloten worden voor bediening op afstand. De totale kosten voor de bediening op afstand en de aanleg van het glasvezelnetwerk worden geraamd op tien miljoen euro. Het glasvezelproject moet gereed zijn op 1 oktober 2011. Het brug- en sluisbedieningsproject moet in januari 2014 afgerond zijn.

Lees het hele artikel op Computable

Schoolnet Brabant start nieuw servicepunt voor onderwijs

Schoolnet Brabant start nieuw servicepunt voor onderwijs (11-10-2010)

Scholen krijgen binnen twee werkdagen antwoord op vragen over onderwijs & ICT

Eindhoven, 11 oktober 2010 – Brabantse scholen met vragen over onderwijs & ICT kunnen deze vanaf nu stellen aan een nieuw servicecontactcentrum. Dat gaat dienen als vraagbaak, kennisdatabank én bemiddelingsbureau. Het centrum bundelt ervaring met expertise, en geeft scholen binnen twee werkdagen antwoord op hun vragen.
Het nieuwe servicepunt is een initiatief van Schoolnet Brabant, dat de inzet van ICT in het Brabantse onderwijs zoveel mogelijk wil stimuleren. Niet alleen om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, maar ook om Noord-Brabant als kennis- en innovatieregio verder op de kaart te zetten. Een doelstelling waarbij het nieuwe contactservicecentrum een belangrijke rol gaat spelen.

Service en snel
Brabantse scholen kunnen bij het servicepunt terecht met al hun vragen op het gebied van innovatie, ICT en onderwijsvernieuwing. Of het nu gaat om infrastructuur van glasvezelnetwerken, nieuwe leermiddelen of onderzoek. Het centrum ondersteunt scholen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Vanuit de eigen kennisdatabank, of door voor een onderwijsinstelling te bemiddelen. Een vlotte beantwoording staat daarbij hoog in het vaandel: scholen krijgen binnen twee werkdagen een reactie. Volgens programmamanager Liesbeth Neef van Schoolnet Brabant zet het nieuwe servicecontactcentrum in op maatwerk. ‘Elke school stelt immers een vraag vanuit de eigen context. De kracht van het centrum is dat het antwoord snel volgt. Van een medewerker, of van een van de vele partners van Schoolnet Brabant. Scholen worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar krijgen vanuit één punt duidelijk antwoord.’

Over Schoolnet Brabant
Schoolnet Brabant is een initiatief van het stedelijk netwerk BrabantStad. Dat probeert samen met de provincie ervoor te zorgen dat Noord-Brabant in Europa nog verder op de kaart komt te staan als toonaangevende kennis- en innovatieregio. Een doelstelling die begint in het basis- en voortgezet onderwijs. De inzet van ICT en innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. De gemeente Eindhoven voert het programma uit in opdracht van de provincie. Schoolnet Brabant brengt expertise en ervaring bijeen. Vanuit onderwijs en overheid, en vanuit beroepsorganisaties en bedrijfsleven. Volgens programmamanager Voortgezet Onderwijs Michiel Maas van kernpartner Stichting Kennisnet is de toegevoegde waarde van Schoolnet Brabant vooral het regionale karakter. ‘De afstand met het Brabantse onderwijs is klein, met een sterke focus op het leggen van verbindingen tussen de onderwijsinstellingen. Bij innovatie en ICT gaat het om informatie delen, om zo je kennis te vergroten. Schoolnet Brabant kan daarin veel ondersteuning bieden.’ Meer informatie over Schoolnet Brabant en het nieuwe servicecontactcentrum is te vinden op www.schoolnetbrabant.nl. Het servicecentrum is te bereiken via telefoonnummer : 040-303 0000

Pensioenfondsen zien brood in glasvezel

De pensioenfondsen ABP, PGGM en het Pensioenfonds Vervoer (PfV) gaan via een speciaal fonds geld steken in telecominfrastructuur. Dit fonds, het Rabo Bouwfonds Dutch Communication Infrastructure Fund (RBCIF), dat in 2007 werd opgezet, heeft inmiddels bijna 1 miljard euro binnengehaald en begint binnenkort met de eerste investering: Het aanleggen van glasvezel naast het bestaande kabelnetwerk van kabelbedrijf Caiway.

Dat bevestigde directeur Joost Goderie van het RBCIF vrijdag naar aanleiding van berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad. In 2008 werd het fonds eigenaar van de netwerken van Caiway, het op twee na grootste kabelbedrijf in Nederland. Behalve in glasvezel gaat het fonds ook geld steken in zendmasten voor mobiele communicatie.
Telecom- en kabelbedrijven investeren momenteel allemaal in hun eigen netwerk, maar missen volgens Goderie de financiële middelen die vereist zijn voor dergelijke grote projecten. Pensioenfondsen hebben juist veel financiële middelen en zoeken projecten met weinig risico en een goed rendement op de lange termijn. ,,Wij kijken naar een termijn van tien, twintig, dertig jaar. Dan is glasvezel een interessante investering.”

Interessante ontwikkeling

KPN liet via een woordvoerder weten het een interessante ontwikkeling te vinden. ,,Wij zijn ook voorstander van open netwerken, waarbij eigenaren van de infrastructuur andere partijen toegang bieden op hun netwerk. Bovendien zijn we het eens dat glas een superieure technologie is voor de toekomst.”
Directeur Rob van Esch van NLKabel, de vereniging van kabelbedrijven, is minder positief. Hij schrijft in reactie op het artikel in Het Financieele Dagblad op zijn weblog dat er bij de kabel niet wordt aangehikt tegen investeringen in een glasvezelnetwerk. ,,Als je op nationale schaal kijkt, heeft Nederland met de kabel het modernste communicatienetwerk ter wereld.”
Volgens Goderie voelen kabelbedrijven zich misschien bedreigd, omdat zij veel marktmacht in handen hebben door eigenaar te zijn van de infrastructuur. ,,Maar eigenlijk zouden deze bedrijven met elkaar moeten concurreren door middel van dienstverlening.”

Bron: De Pers

Op weg naar een Digitale Agenda Grote Steden 2010-2015

Een gezamenlijke stedelijke innovatie agenda voor sterke, slimme, ondernemende en sociale steden

Stedenlink, Nicis Institute en de G32 bundelen hun krachten om een gezamenlijke innovatiestrategie te ontwikkelen. Een strategie die passende antwoorden voor de huidige economische uitdaging levert. Een strategie die toekomstbestendig is. Supersnel internet biedt de basisinfrastructuur om lokaal tot radicaal andere oplossingen voor de problemen in onderwijs, zorg en werkgelegenheid te komen. Sterker nog, supersnel internet zorgt voor betere kwaliteit, breder aanbod van dienstverlening, meer professionaliteit, maatwerk en uiteindelijk, tegen lagere kosten. Tegelijkertijd krijgt nieuw ondernemerschap een impuls. Lees: Op weg naar een Digitale Agenda Grote Steden 2010-2015

Glaswinst voor gemeenten

Vier cases, op het gebied van: logistiek, slimme camera’s, zorg op afstand en het nieuwe werken.

Glasvezel biedt ongekende mogelijkheden op elk beleidsterrein. Zo kan glasvezel ingezet worden op het gebied van veiligheid, in de zorg, in het onderwijs en in de creative industry. Maar ook ter bevordering van de economische ontwikkeling, e-government en sociale cohesie. Veel voordelen van glasvezel en diensteninnovatie zijn bekend. Maar wat nou door een gemeente geïnvesteerd wordt, en wat het nou precies oplevert, daarover zijn weinig cijfers bekend. In dit stuk worden vier cases gegeven: Logistiek Amsterdam en Rotterdam, Slimme camera’s, Zorg op afstand en Het nieuwe werken. Per case komt aan bod wat de aanleiding en de oplossing is, wat het kost en oplevert, en wat de concrete besparingen zijn. Lees: Glaswinst voor gemeenten

De Europese Commissie treft maatregelen ultrasnel breedband Europa

De Europese Commissie heeft vandaag drie elkaar aanvullende maatregelen goedgekeurd ter bevordering van de uitrol en de invoering van snelle en ultrasnelle breedband in de EU. Dit pakket omvat een aanbeveling van de Commissie over gereglementeerde toegang tot “toegangsnetwerken van de volgende generatie” (Next Generation Access networks – NGA-netwerken) dat is bedoeld om telecomexploitanten zekerheid te verschaffen over de regelgeving door te zorgen voor een juiste balans tussen de noodzaak om investeringen te stimuleren en de noodzaak om de concurrentie veilig te stellen, een voorstel voor een besluit om een programma voor radiospectrumbeleid in te stellen om er onder meer voor te zorgen dat spectrum beschikbaar komt voor draadloze breedband, en tot slot een mededeling over breedband waarin wordt uiteengezet hoe overheids- en particuliere investeringen in hogesnelheids- en ultrahogesnelheidsnetwerken het best kunnen worden bevorderd. Deze maatregelen zijn erop gericht om de EU te helpen de verbintenissen in de Digitale Agenda voor Europa te realiseren zodat elke Europeaan tegen 2013 toegang kan krijgen tot basisbreedband en tegen 2020 snelle en ultrasnelle breedband (zie IP/10/581MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Zoals uiteengezet in de strategie Europe 2020 voor slimme, duurzame en inclusieve groei (zie IP/10/225), is het inrichten van breedbandinfrastructuur in Europa essentieel om banen te scheppen en welvaart tot stand te brengen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei: “Snelle breedband is digitale zuurstof. Het is van essentieel belang voor de welvaart in en het welzijn van Europa. Deze maatregelen zullen ertoe bijdragen dat Europanen het eersteklasse-internet krijgen dat zij verwachten en verdienen, zodat zij toegang krijgen tot de inhoud en de diensten die zij willen.”

Het vandaag goedgekeurde pakket bestaat uit:

 • ·         Een aanbeveling van de Commissie inzake gereglementeerde toegang tot NGA-netwerken met daarin een gezamenlijke regelgevende benadering voor toegang tot nieuwe hogesnelheids-glasvezelnetwerken waarbij nationale telecomtoezichthouders ervoor moeten zorgen dat er een juiste balans komt tussen de noodzaak om investeringen te stimuleren en de noodzaak om de concurrentie veilig te stellen. Daardoor zal de duidelijkheid van de regelgeving voor alle marktdeelnemers toenemen, hetgeen nodig is om de investeringen in snelle en ultrasnelle breedband te stimuleren. Op grond van de Kaderrichtlijn Telecommunicatie (2002/21/EC) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun regelgevende instanties “zoveel mogelijk rekening” houden met de aanbeveling van de Commissie en moeten zij iedere afwijking daarvan rechtvaardigen. (Zie MEMO/10/424)
 • ·         Een voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad om een vijfjaren-beleidsplan op te stellen om efficiënt radiospectrumbeheer te bevorderen en er met name voor te zorgen dat er tegen 2013 voldoende spectrum beschikbaar is gemaakt voor draadloze breedband (wat er in aanzienlijke mate toe zal bijdragen dat mensen in afgelegen gebieden snelle breedbandaansluitingen krijgen en dat innovatieve diensten in heel Europa beschikbaar komen). Efficiënt en concurrerend gebruik van spectrum in de EU zal ook de innovatie op andere beleidsterreinen en in andere sectoren zoals vervoer en milieu ondersteunen. (Zie MEMO/10/425)
 • ·         Een mededeling over breedband waarin een samenhangend kader wordt geschetst voor het halen van de doelstellingen van de Digitale Agenda op het gebied van breedband en waarin met name wordt aangegeven hoe particuliere en overheidsinvesteringen in snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken het best kunnen worden gestimuleerd. In die mededeling worden de lidstaten van de EU opgeroepen operationele plannen voor snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken te introduceren met concrete uitvoeringsmaatregelen, en worden richtsnoeren gegeven voor het beperken van de investeringskosten en voor de manier waarop overheden investeringen in breedband kunnen ondersteunen, onder meer door beter gebruik te maken van EU-steun. Verder kondigen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank daarin aan dat zij met financieringsinstrumenten voor breedband zullen komen. (Zie MEMO/10/427)
 • De regio Europa maakt wereldwijd gemiddeld het meest gebruik van breedband (24,8%), maar haar netwerken moeten verder worden ontwikkeld en verbeterd. Zo heeft momenteel slechts 1% van de Europeanen een hogesnelheids-internetglasvezelaansluiting die rechtstreeks thuis is aangesloten, tegenover 12% van de Japanners en 15% van de Zuid-Koreanen.
 • De maatregelen van de Commissie zijn erop gericht overheids- en particuliere investeringen in snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken te stimuleren, waardoor de vraag naar via breedbandnetwerken geleverde diensten weer wordt gestimuleerd. Daardoor zal in de EU een opwaartse spiraal van economische groei op gang komen.
 • In de Digitale Agenda worden ambitieuze doelstellingen voor breedband vastgesteld. Zo is het de bedoeling dat iedereen in de EU in 2013 basisbreedband en in 2020 snelle breedband met een snelheid van 30 megabits per seconde kan hebben, terwijl ten minste de helft van de Europeanen op dat moment breedbandtoegang heeft van 100 megabits per seconde.

Achtergrond

Snelle en ultrasnelle breedbandtoegang kan even revolutionaire gevolgen hebben voor het leven van de mensen als de komst van de spoorwegen meer dan 100 jaar geleden. Hogesnelheidsaansluitingen maken het makkelijker om van huis uit en onderweg te werken. Zij maken op verschillende gebieden nieuwe interactieve onlinediensten mogelijk, onder meer op het gebied van onderwijs en gezondheid (zoals het stellen van diagnoses op afstand). Ze helpen het MKB/KMO’s hun kosten te verlagen en concurrerender te worden door toegang tot “cloud”-diensten, alsmede door een nieuw tijdperk van digitale, door de gebruiker gecontroleerde, hogedefinitievideodiensten mogelijk te maken.

Voor meer informatie, zie ook MEMO/10/426 en Europe’s Infomation Society

Bron: Europa press releases

Uitwisseling van een bijzonder softwarepakket

In het kader van haar vernieuwend lokaal mediabeleid heeft de gemeente Den Haag vernieuwende doelstellingen geformuleerd. Kern daarvan is de visie, dat communicatie mét de stad alleen goed mogelijk is als burgers, instellingen en organisaties zelf in staat zijn vorm en inhoud te geven aan de eigen communicatie. De missie is dan ook betrokken instellingen en organisaties aan te haken op een communicatie-infrastructuur waarbinnen zij hun eigen vormen van mediagebruik en communicatie kunnen ontwikkelen. De idee is dat zij al doende bijdragen aan meer betrokkenheid van burgers bij hun directe omgeving. 

Deel van die infrastructuur is de zogenaamde digitale muurkranten. De gemeente Den Haag heeft in eigen beheer een softwarepakket ontwikkeld waarmee op de meest simpele manier berichten, foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd op 42 inch beeldschermen die verspreid over de stad zijn opgehangen. Het blijkt een ultiem instrument voor narrowcasting te zijn. Naast gebruik door de gemeente zelf is de redactionele verantwoordelijkheid voor de wijk gerichte digitale muurkranten neergelegd bij de redacties in de wijken en buurten zelf. 

Inmiddels hebben 34 verschillende instellingen en organisaties zich aangesloten en geven vorm aan hun eigen digitale muurkranten. Een aantal wijkorganisaties is het gelukt samenwerking tot stand te brengen met plaatselijke winkeliers, waaronder een aantal vestigingen van Albert Heijn. Op die plekken zijn beeldschermen in de supermarkt en in winkels opgehangen. Het is een perfectie manier om buurtbewoners te informeren over wat er speelt in de wijk, of breder gezien in de stad. 

Zoals gezegd, de software is eigendom van de gemeente Den Haag. Het idee is nu dat wellicht ook andere gemeentes geïnteresseerd zijn en/of op zoek naar mogelijkheden om communicatie op basis van narrowcasting te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat de gemeente Den Haag bereid is de software te delen met anderen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden en opnieuw publiek geld te besteden, als simpel kan worden aangehaakt bij wat er al is. 

Als u interesse heeft in deelname aan de software voor een digitale muurkrant, neem dan eens contact op met ondergetekende. We kunnen u dan nader informeren over alle ins en outs van de software en de mogelijkheden die het biedt om een vernieuwende slag te maken in communicatie in wijken en buurten. 

Chris Kwant
Senior beleidsadviseur ICT en mediazaken gemeente Den Haag
Tel: 070 353 2722
Email: chris.kwant@denhaag.nl