Amersfoort

BreedNet Amersfoort

Onderdeel van het grotestedenbeleid in Amersfoort is de start van Breednet Amersfoort. Dit project heeft breedband toegankelijk en betaalbaar gemaakt voor alle Amersfoortse bedrijven en instellingen. Het biedt de zakelijke markt een hoogwaardige communicatie-infrastructuur waarmee tal van innovaties mogelijk worden.In de doorontwikkling willen we de infrastructuur verder verbinden met andere netwerken (binnen en buiten de stad) en de ontwikkeling van breedbanddiensten verder stimuleren. Een voorbeeld is camerabeveiliging via BreedNet Amersfoort voor de binnenstad. Voor meer informatie zie www.breednetamersfoort.nl

Nieuw: BreedNet Noordvleugel

Dit is een project in het kader van Pieken in de Delta. Met onze partners willen we door vraagbundeling lokale netwerken als BreedNet Amersfoort onderling verbinden en de ontwikkeling van breedbanddiensten stimuleren. Marktpartijen verzorgen de investeringen in de infrastructuur. Deze schaalvergroting stimuleert innovatie en samenwerking.