Arnhem

Glasvezel

Op 30 juni 2003 zal de glasvezelring in Arnhem een feit zijn. De glasvezelring wordt in samenwerking met Surfnet aangelegd, en zal ook in alle woonwijken van de stad komen te liggen. In eerste instantie zullen de HBO-instellingen, de gemeente Arnhem zelf, de ROC’s, de openbare bibliotheken en researchinstellingen als KEMA en CITO op de ring worden aangesloten. In de tweede fase wordt gedacht aan alle non-profit organisaties in Arnhem. Veel organisaties als de middelbare scholen en de zorg coöperaties hebben ook al hun interesse getoond. De glasvezelring is zonder gebruik te maken van landelijke subsidieregelingen aangelegd. Surfnet participeert vanuit het GigaPort budget. Er is bij dit project veel gebruik gemaakt van de kennis van andere steden, in het bijzonder de gemeente Nijmegen, die al eerder aan vraagbundeling heeft gedaan bij de aanleg van de glasvezelring. De projectleider van het Nijmeegse project is ook in Arnhem medeprojectleider. Je kunt hier ook het raadsvoorstel “Vraagbundeling voor glasvezelnetwerk non-profit in Arnhem” lezen.

PC voor minima

De gemeenteraad heeft op eigen initiatief € 900.000 vrij gemaakt om computers beschikbaar te stellen voor minima. In nauwe samenwerking met de middelbare scholen in Arnhem zullen deze computers vanaf volgend schooljaar met een kleine eigen bijdrage beschikbaar worden gesteld aan ouders van kinderen die in de eerste of tweede klas zitten van het voortgezet onderwijs. Het plan is in januari 2002 door de gemeenteraad voorgesteld, en in januari van dit jaar is er zelfs nog extra geld voor vrijgemaakt. In totaal zullen ongeveer 600 gezinnen met 1000 kinderen deelnemen aan dit project.

Digitale Trapvelden

Het komend jaar loopt de subsidieregeling van de Digitale Trapvelden af. In de gemeente Arnhem bekijkt men nu hoe de huidige Trapvelden in het reguliere werk kunnen worden ondergebracht. Zo wordt bekeken of de meest succesvolle Trapvelden als een soort mediatrefpunt aan de welzijnsinstellingen kunnen worden toegevoegd.

Arnhem.nl en informatievoorziening

Op het moment scoort Arnhem laag met publieke dienstverlening via het internet. Daar gaat verandering in komen, per 1 juli 2003 krijgt Arnhem een geheel vernieuwde website. Het streven is om 35% van de dienstverlening online aan te gaan bieden. Een eventuele portalfunctie van arnhem.nl zal voorlopig niet worden uitgewerkt. In totaal is voor het verbeteren van de publieke dienstverlening structureel 1 miljoen euro vrijgemaakt. Arnhem is erg ver met het ontsluiten van geografische informatie. Alle beleidsplannen zijn gedigitaliseerd voor intern gebruik, en zijn gedeeltelijk ook extern ontsloten. Dit wordt verder uitgebreid bij het uitwerken van de gemeentelijke website. Verder is Arnhem een Zorg Online project aan het opzetten. Het doel is dat ouderen zoveel mogelijk kunnen blijven wonen in normale woonflats waarbij basis online zorg wordt aangeboden via de welzijnsinstellingen. Wil je meer weten over Arhem, neem dan een kijkje bij www.arnhem.nl