Deventer, eerste verglaasde stad van Europa

Het geheim van licht, tot 20 december te zien in Deventer (7-12-2009)
Deventer is in 2009 de eerste verglaasde stad van Europa. Maar tot nog toe hadden inwoners en bedrijven in het buitengebied slechts een laagwaardige variant van ADSL tot hun beschikking. Deze zomer is er in het buitengebied van Deventer een pilot gehouden waarin zes huishoudens en bedrijven via een draadloze point-to-point verbinding aangesloten werden op het glasvezelnet van Deventer. De pilot is volledig geslaagd. Na de pilot heeft de gemeente een peiling gedaan en maar liefst 800 huishoudens in het buitengebied hebben laten weten dat zij belangstelling hebben voor het next generation network: opschaalbaar, symmetrisch en open. Het is in Europa uniek dat zowel een stad als de omliggende dorpen gebruik kunnen maken van het next generation netwerk. Deventer organiseert daarom deze maand een lichtfeest: ‘Het Geheim van Licht’. Dit is een spraakmakend en verlichtend evenement in het Vogeleiland in Deventer. Unieke speciaal voor de gelegenheid ontworpen verlichte sculpturen – o.a. een lichtflitsingang, twittertrap, wauw-pauw en een waterkrant – zijn tot 20 december  2009 ’s avonds te bekijken in het Vogeleiland.
Lees het verslag Deventer onthult het geheim van licht

Deventer onthult ‘Het Geheim van Licht (28-11-2009)

Zaterdag 28 november werd in park het Vogeleiland in Deventer ‘Het geheim van licht’ onthult. Eerder schreef GlasVezel.nu dat Deventer de eerste verglaasde stad van Europa is. Een avond met verrassingen van een 9-tal glasvezel kunstwerken zoals een Twittertrap. Een feest dat de bewoners van Deventer laat zien hoe leuk glasvezel mag zijn nadat straten zijn opengebroken en 6.500 kilometer glasvezel is aangelegd. ICT wethouder Gosse Hiemstra vertelt trots over het feit dat Deventer al eeuwen lang een ondernemende stad is met een van de eerste stoommachines in Nederland. De aanleg van het spoor bepaalde mede de industriële ontwikkelingen, maar ook het buitengebied bleef openstaan voor vernieuwingen. Reden om in het buitengebied via een draadloze verbinding snelle digitale infrastructuren gekoppeld aan glasvezel uit te rollen. De oorsprong van glasvezel in Deventer speelde al in de jaren ‘70 en ‘80 een rol, het kreeg echter de laatste jaren een versnelling met projecten als Deventer Digitaal en Stedenlink. Dergelijke initiatieven zouden volgens Hiemstra ongetwijfeld een rol hebben gespeeld toen Deventer in 2007 door Herman van Voorst van Reggefiber werd uitgenodigd om te komen praten over totale verglazing van Deventer. Er was direct een klik door de filosofie van de openheid van het netwerk dat als vastgoed wordt gezien. Deze gedachten draagt de gemeente als Stedenlink al enkele jaren uit onder het motto Open Net Works. Hiemstra geeft daarom ter symbool van dank een Open Net Works verkeersbord aan Bert Nijboer.Lees het verslag van het lichtfeest, bekijk de foto’s en de filmpjes. Bron: glasvezel.nu

Deventer eerste ‘verglaasde’ stad in de wereld
Wethouder Gosse Hiemstra: ‘Vooroplopen betekent ook nieuwe ontwikkelingen van het regionale bedrijfsleven. Als stad zijn we niet alleen een interessante vestigingsplaats, we bieden bedrijven ook de kans met innovatieve producten op de markt te komen.’

Als alles volgens plan loopt beleeft Deventer in 2009 een wereldprimeur. Dan is de stad namelijk de eerste volledig verglaasde stad in de wereld. Een bijzonder feit, dat zijn oorsprong kent in 1997, toen de gemeente de CAI verkocht aan Essent. ‘Een gedeelte van deopbrengst van die verkoop hebben we geïnvesteerd in digitale ontwikkeling’, weet wethouder Gosse Hiemstra zich te herinneren. ‘Toegang tot internet en inhoud op internet waren voor ons de twee speerpunten binnen onze digitale agenda. Inmiddels zijn we een aantal agenda’s verder en kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle invoering van IT in de gemeente Deventer.’

De eerste stap naar een dekkend glasvezelnet in Deventer werd in de zomer van 2001 gezet. Toen startte SURFnet een project om te onderzoeken hoe er een nieuwe, op glasvezel gebaseerde telecommunicatie- infrastructuur naar woningen aangelegd zou moeten worden. In samenwerking met onder andere de gemeente en woningcorporatie Rentree werd: ‘Fiber to the Home’ (FttH)  gelanceerd. De gemeente wilde echter ook direct bedrijven, instellingen en onderwijs faciliteren met de nieuwe en snellere techniek.

‘Omdat SURFnet als non-profitorganisatie alleen het pilotproject ondersteunde, hebben we KPN en Essent gevraagd voor de infrastructuur’, zegt Hiemstra. ‘Eerst wilden ze dit niet, waarna we zelf het heft in hand hebben genomen. Samen met een aantal andere partijen hebben we berekend hoeveel het ons zou kosten wanneer we het zelf zouden doen. Toen ons voorstel door de raad werd goedgekeurd stonden KPN en Essent echter weer op de stoep om maar wat graag de opdracht aan te nemen. Voor dezelfde prijs die wij berekend hadden! Een duidelijk voorbeeld hoe je door samen ergens achter te staan iets kunt bereiken.’

En al direct nadat de eerste meters glasvezel onder de grond waren gelegd werden de voordelen voor bedrijven duidelijk. ‘Een groot bedrijf uit Deventer met meerdere vestigingen verspreid door de stad betaalde jaarlijks zo’n 60.000 euro aan ICT verbindingskosten’, rekent de wethouder voor. ‘Na de overstap op glasvezel was dat nog maar 800 euro per maand. Bovendien profiteren we in Deventer van een innovatievoordeel. Gemiddeld betalen bedrijven hier 225 euro per maand. In andere steden biedt @Home glasvezel voor een hogere prijs aan.’

Maar glasvezel levert niet alleen kostenbesparingen op, het biedt eveneens kansen. Mede door het vooruitstrevende beleid van degemeente heeft Deventer, afgezet naar landelijke cijfers, een relatief grote ICT- en contentsector. ‘Vooroplopen betekent ook nieuwe ontwikkelingen van het regionale bedrijfsleven’, legt Hiemstra uit. ‘Als stad zijn we niet alleen een interessante vestigingsplaats, we bieden bedrijven ook de kans met innovatieve producten op de markt te komen.’

Open Net Works

Een voorbeeld hiervan is een aantal bedrijven dat de complete ICT van andere ondernemingen beheert vanuit het eigen kantoor. Omdat zij dankzij de snelst mogelijke internetverbinding kunnen experimenteren hebben ze al een essentiële technische voorsprong op kunnen bouwen ten opzichte van concurrentie in andere steden. Bovendien zien deze bedrijven zich gesteund door de inspanningen van Stedenlink, het samenwerkingsverband van twaalf innovatieve steden in Nederland, waar Deventer een voortrekkersrol in vervult. Stedenlink maakt zich namelijk hard voor ‘Open Net Works’ bij de kabelaars. Waar @Home en KPN nu nog een monopolie bezitten op dataverkeer over de kabel, moet het glasvezelnetwerk vrije toegang bieden. Met andere woorden: iedere dienstverlener moet er zonder beperkingen gebruik van kunnen maken. Deventer bedrijven zouden dus bijvoorbeeld hun kennis in Den Helder te geldekunnen maken.

Nog een innovatief project dat dankzij de verglazing is ontstaan is Schoolglas. ‘Je zou kunnen zeggen dat Deventer wederom het leesplankje uitvindt’, lacht Hiemstra. ‘Deventer is de eerste stad waar alle basisscholen gezamenlijk kijken hoe ze ICT kunnen toepassen in de organisatie en in de lessen. Een goed gevolg hierop zijn de digitale schoolborden, waarbij de lesstof wordt geprojecteerd op het schoolbord. Om deze manier van lesgeven te stimuleren hebben we als gemeente een geldprijs ter beschikking gesteld voor de beste digitale les.’

Ook op het gebied van thuiswerken biedt glasvezel volgens Hiemstra haast onbeperkte mogelijkheden. ‘Dankzij de veilige en snelle verbinding kan thuiswerken eenvoudig gefaciliteerd worden. Dit heeft bijvoorbeeld een gunstig effect op de filedruk. Een ontwikkeling die wij als gemeente op de voet volgen. Met het ontwerp van het nieuwe stadskantoor hebben we hier bijvoorbeeld rekening mee gehouden. Het gebruik van zogenaamde flexplekken, maar ook de digitalisering van papieren dossiers levert een enorme ruimtebesparing op. Zoveel dat we in ons ontwerp terug zijn gegaan van24.000 vierkante meternaar18.000 vierkante meter. Een besparing van 25 procent!’

Een ander tastbaar succes van glasvezel wordt gehaald op de winkelcentra Flora en Keizerslanden. Hier zijn in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen camera’s geplaatst waarvan de beelden dankzij glasvezel een hogere resolutie kunnen hebben. Scherpere beelden die leiden tot een grotere pakkans. ‘En dat wordt gemerkt op beide winkelcentra’, weet Hiemstra. ‘Behalve dat een aantal vandalen en dieven is opgepakt, gaat er nu ook een preventieve werking uit van het cameratoezicht. De overlast is drastisch verminderd. Ook in andere winkelcentra zouden we deze ontwikkeling graag zien’.

Goed nieuws is er echter ook voor de Diepenveners. Het dorp zal net als Schalkhaar in zijn geheel worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. ‘En ook Bathmen kan worden aangesloten’, vertelt Hiemstra. ‘Mits we van debewoners signalen ontvangen dat er behoefte aan is.’ Voor het buitengebied heeft de gemeente eveneens al voorbereidingen getroffen. Het zogenoemde draadloos boerenbreedband is in principe al klaar voor gebruik. Alleen blijft de overheid de veiling van defrequenties voor WiMax, de opvolger van WiFi, uitstellen. Maar de verwachting is dat op korte termijn er zo’n 900 aansluitingen in de buitengebieden tot stand kunnen komen.

Overigens is de infrastructuur niet het enige ICT-gebied waar de gemeente zich momenteel mee bezig houdt. ‘In mei lanceren we onze nieuwe website’, aldus de wethouder. ‘Deze zal meer interactief zijn door toepassing van nieuwe Web 2.0 of Open Source technieken. En in juli voegen we veertig nieuwe diensten toe op onze website. Zo maken we het ons, maar vooral de burger een stuk makkelijker.’

Bron: De Stentor, uitgave De Ondernemer, maart 2008